Zašto ne mogu da aktiviram Windows?

Ako ste primili poruku koja vas obaveštava da Windows ne može da se aktivira, evo nekih razloga zbog kojih aktivacija možda nije uspela, kao i nekih predloga za rešavanje problema. Više informacija o greškama pri aktivaciji koje nisu navedene na ovoj stranici potražite u članku Pronalaženje pomoći u vezi sa greškama pri aktivaciji.

Za dodatnu pomoć u vezi sa procesom aktivacije pogledajte članak aktivacija proizvoda.

Ažurirali ste u operativni sistem Windows 8.1 ili Windows 8, ali niste imali prethodnu verziju ili ispravno izdanje operativnog sistema Windows instalirane (greška 0xC004F061)

Ako vidite grešku 0xC004F061 pri pokušaju aktivacije operativnog sistema Windows 8.1 ili Windows 8, u pitanju je jedna od sledećih stvari:

  • Koristite šifru proizvoda da biste ažurirali u operativni sistem Windows 8.1 ili Windows 8, ali prethodna verzija operativnog sistema Windows nije instalirana na računaru. Da biste ažurirali, Windows 8, Windows 7, Windows Vista ili Windows XP mora da bude već instaliran na računaru.

    Ako ste formatirali ili zamenili čvrsti disk, nećete moći da koristite šifru proizvoda da biste ažurirali u operativni sistem Windows 8.1 ili Windows 8. Moraćete da instalirate prethodnu verziju operativnog sistema Windows, a zatim da ponovo instalirate Windows 8.1 ili Windows 8.

  • Pokušavate da instalirate Windows 8.1 Pro Pack ili Windows 8 Pro Pack, ali već imate operativni sistem Windows 8.1 Pro ili Windows 8 Pro instaliran na računaru. Da biste nadogradili izdanje, morate da instalirate Windows 8.1 Media Center Pack ili Windows 8 Media Center Pack.

  • Pokušavate da instalirate Windows 8.1 Media Center Pack ili Windows 8 Media Center Pack, ali na računaru nema operativnog sistema Windows 8.1 Pro ili Windows 8 Pro. Da biste nadogradili izdanje, morate prvo da instalirate Windows 8.1 Pro Pack ili Windows 8 Pro Pack.

Ako niste mogli da instalirate paket funkcija koji ste kupili, obratite se podršci. Više informacija o dodavanju funkcija potražite u članku Add features: FAQ

Moguće da je tokom popravke računara upotrebljena druga verzija operativnog sistema Windows ili druga šifra proizvoda

Ako ste računar odneli u servis ili kod nekoga ko sastavlja i popravlja računare, moguće je da je druga verzija operativnog sistema Windows instalirana u procesu dovršavanja popravke. Takođe je moguće da je, u slučaju da je druga šifra proizvoda korišćena za vaš računar, ta šifra blokirana ako je bila korišćena na više računara nego što uslovi licenciranja za Microsoft softver dozvoljavaju.

Ako je Windows bio aktiviran pre nego što je računar popravljen ili ponovo sastavljen, ponovni unos šifre proizvoda koju ste dobili uz računar ili originalni primerak operativnog sistema Windows mogli bi da reše problem. Takođe možete da pokušate ponovo da instalirate originalnu verziju operativnog sistema Windows.

Jedan primerak operativnog sistema Windows možda je instaliran na više računara (greška 0xC004C008)

Ako imate jedan primerak operativnog sistema Windows i instalirali ste ga na više računara, moguće je da aktivacija neće biti uspešna jer je šifra proizvoda već upotrebljena na drugom računaru, odnosno jer se koristi na više računara nego što to dozvoljavaju uslovi licenciranja za Microsoft softver. Uobičajeno pravilo koje se primenjuje na većinu primeraka operativnog sistema Windows ja da se jedan primerak može instalirati samo na jednom računaru.

Ako se šifra proizvoda koristi na više računara nego što uslovi licenciranja za Microsoft softver dozvoljavaju, moraćete da kupite šifru proizvoda ili primerak operativnog sistema Windows za svaki od računara da biste mogli da ih aktivirate.

Falsifikovani softver

Ako imate piratsku verziju operativnog sistema Windows, koju nije izdao, niti licencirao Microsoft, aktivacija neće biti moguća jer Microsoft neće moći da poveže hardver na računaru i 25-znakovnu šifru proizvoda.

How to Tell Veb stranica na Microsoft veb lokaciji može vam pomoći da otkrijete da li je vaša kopira operativnog sistema Windows falsifikovana. Ako jeste, verovatno ćete morati da kupite novu kopiju operativnog sistema Windows.

Polovan računar

Ako ste kupili polovan računar na kojem je Windows već bio instaliran, moguće je da se šifra proizvoda koristi na više računara nego što to dozvoljavaju uslovi licenciranja za Microsoft softver.

Možda treba da zatražite originalni Windows DVD i šifru proizvoda od prodavca od kog ste kupili polovan računar. Ako DVD i šifra proizvoda nisu dostupni ili ste pokušali da ih upotrebite, ali i dalje niste uspeli da izvršite aktivaciju, možda ćete morati da kupite novu šifru ili primerak operativnog sistema Windows.

Promene hardvera

Ako ste izvršili značajne hardverske promene na računaru, kao što je zamena čvrstog diska ili matične ploče, trebalo bi da aktivirate Windows putem telefona. Da biste saznali kako, pogledajte članak aktivacija proizvoda.

Potrebna vam je dodatna pomoć?