Zašto ne mogu da pronađem ažuriranje u prodavnici?

Ako računar trenutno radi pod operativnim sistemom Windows 8 (ili Windows RT) i želite da izvršite ažuriranje na Windows 8.1 (ili Windows RT 8.1), u većini slučajeva ćete videti ovu besplatnu ispravku istaknutu na matičnoj stranici Windows prodavnice. Ako ste otvorili prodavnicu, a ne vidite ispravku, probajte da pokrenete alatku za rešavanje problema sa uslugom Windows 8.1 Update. Ova alatka za rešavanje problema može da identifikuje neke od sledećih problema koji vas možda sprečavaju da ažurirate na Windows 8.1.

Prikaži sve

Možda su vam potrebne najnovije ispravke iz usluge Windows Update

Iako se Windows 8.1 ispravka preuzima i instalira iz prodavnice, računar mora da ima aplikaciju Windows Update, KB 2871389 i KB 2917499 da bi Windows 8.1 bio dostupan u prodavnici.

Ako koristite Windows Update za dobijanje automatskih ispravki, KB 2871389 i KB 2917499 će se preuzeti i instalirati automatski.

Ako ste isključili automatska ažuriranja, ako je računar nov i još uvek niste preuzeli automatska ažuriranja ili ako radije ne biste čekali da Windows Update to uradi automatski, možete da odete u uslugu Windows Update i ručno instalirate KB 2871389 i KB 2917499.

Da biste instalirali potrebni Windows Update

 1. Otvorite Windows Update tako što ćete prevući sa desne ivice ekrana (odnosno, ako koristite miš, postaviti pokazivač u donji desni ugao ekrana i pomeriti pokazivač miša nagore), dodirnuti ili izabrati stavku Postavke, dodirnuti ili izabrati stavku Promena postavki računara, a zatim stavku Windows Update.

 2. Dodirnite dugme Proveri da li postoje ispravke ili kliknite na njega, a zatim sačekajte dok Windows potraži najnovije ispravke za računar. Ako vam nije uključena automatska instalacija važnih ispravki, možda bi trebalo da dodirnete ili izaberete stavku Uključi preporučene postavke da biste mogli da potražite ispravke.

 3. Ako su pronađene ispravke, dodirnite ili izaberite poruku koja vam saopštava koliko će ispravki biti automatski instalirano. Na listi ispravki potražite jednu koja u imenu ima (KB2871389) ili (KB2917499) (tačno ime će se se razlikovati u zavisnosti od sistema).

 4. Dodirnite dugme Instaliraj ili kliknite na njega da biste instalirali sve preporučene ispravke sa liste.

 5. Kada su ispravke instalirane, moraćete ponovo da pokrenete računar. Ako vam je neka od aplikacija za računare otvorena, sačuvajte rad i zatvorite pre ponovnog pokretanja. Da biste ponovo pokrenuli računar, brzo prevucite sa desne ivice ekrana (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore), dodirnite ili izaberite Postavke, dodirnite ili izaberite Napajanje, a zatim dodirnite ili izaberite Ponovo pokreni.

 6. Kada ponovo pokrenete računar, na početnom ekranu dodirnite ili izaberite opciju Prodavnica i trebalo bi da vidite Windows 8.1 ispravku. Detaljnije informacije o instaliranju operativnog sistema Windows 8.1 potražite u članku Ažuriranje na operativni sistem Windows 8.1 sa operativnog sistema Windows 8.

Možda koristite izdanje operativnog sistema Windows 8 koje ne podržava ažuriranje iz prodavnice

Neka izdanja operativnog sistema Windows 8 ne podržavaju ažuriranje na Windows 8.1 iz prodavnice. To su:

 • Windows 8 Enterprise. Obratite se administratoru sistema u vezi sa ažuriranjem na Windows 8.1.

 • Windows 8 Pro, ako su ga instalirali organizacija ili program koji koriste količinsko licenciranje. Obratite se administratoru sistema ili administratoru programa koji je korišćen za instalaciju operativnog sistema Windows 8. Ako ste vi administrator, možete pronaći više informacija i veza ka Windows 8.1 ISO slikama u odeljku Windows 8.1 Enterprise Evaluation.

 • Windows 8 Pro, ako je instaliran pomoću MSDN ili TechNet ISO slike i aktiviran pomoću šifara za višestruku aktivaciju. Možda možete da preuzmete Windows 8.1 ISO sa lokacija MSDN ili TechNet.

 • Windows 8.1 Preview ili Windows RT 8.1 Preview. Možda i dalje možete da izvršite ažuriranje iz prodavnice. Više informacija potražite u članku Update from Windows 8.1 Preview to Windows 8.1.

Da biste saznali koje se izdanje operativnog sistema Windows nalazi na računaru, pogledajte članak Koju verziju operativnog sistema Windows koristim?

Možda možete i da izvršite čistu instalaciju operativnog sistema Windows 8.1. Više informacija potražite u članku Kako se vrši čista instalacija operativnog sistema Windows.

Windows prodavnica možda ne prikazuje najnoviji sadržaj

Da biste osvežili sadržaj u prodavnici

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin pokreni, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Pokreni.

 3. U komandu „Pokreni“ unesite wsreset.exe, a zatim dodirnite ili izaberite stavku U redu.

 4. Ponovo pokrenite računar.

 5. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Prodavnica i proverite da li se Windows 8.1 sada pojavljuje na početnom ekranu prodavnice.

Više informacija o ažuriranju na Windows 8.1 potražite u članku Ažuriranje na OS Windows 8.1: najčešća pitanja.

Potrebna vam je dodatna pomoć?