Zašto Windows ne pronalazi moj Bluetooth ili drugi bežični uređaj?

Evo nekoliko stvari koje treba da isprobate ako Windows ne pronalazi vaš bežični uređaj, na primer uređaj omogućen za Bluetooth ili štampač na vašoj mreži. Ako imate problema sa žičnim uređajem, pogledajte članak Šta ako žični uređaj nije ispravno instaliran?

Prikaži sve

Korišćenje naprednog podešavanja štampača

Ako dodajete štampač, možete probati da koristite napredno podešavanje štampača.

Dodavanje štampača u okviru „Napredno podešavanje štampača“

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite izraz Napredno podešavanje štampača i izaberite stavku Napredno podešavanje štampača.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Odaberite štampač sa liste.

  • Tapnite ili kliknite na opciju Štampač koji želim nije naveden i unesite ime štampača ili odaberite neku od ostalih opcija.

 4. Izaberite stavku Sledeće, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Uverite se da je Bluetooth uključen

Ako računar može da se poveže sa bežičnim uređajima, proverite da li je Bluetooth uključen.

Napomena

 • Nećete videti stranicu sa Bluetooth postavkama ako računar ne podržava Bluetooth. Ako ste sigurni da vaš računar podržava Bluetooth, a za njega ne postoji stranica sa postavkama, proverite informacije koje ste dobili uz računar ili posetite veb lokaciju proizvođača kako biste saznali kako da uključite Bluetooth hardver za računar.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Bluetooth.

 3. Uključite Bluetooth.

Uverite se da su uređaji omogućeni za Bluetooth i drugi bežični uređaji uključeni i podložni prepoznavanju

Uključite uređaj omogućen za Bluetooth ili drugi bežični uređaj, a zatim ga učinite podložnim prepoznavanju. Načini da uređaj učinite podložnim prepoznavanju mogu se znatno razlikovati u zavisnosti od uređaja. Da biste saznali kako da uređaj omogućen za Bluetooth učinite podložnim prepoznavanju, pogledajte informacije koje ste dobili uz njega ili posetite veb lokaciju proizvođača.

Ako uređaj ima prekidač za bežičnu mrežu, proverite da li je uključen. Prekidač može da se nalazi na prednjoj strani, zadnjoj strani ili sa strane, i može biti mali i neobeležen. Pogledajte informacije koje ste dobili uz uređaj da biste videli da li postoji slika koja pokazuje gde se prekidač nalazi.

Isto tako se uverite da je bežična komunikacija uključena i da je režim rada u avionu isključen u operativnom sistemu Windows. Više informacija potražite u članku Zašto ne mogu da se povežem sa mrežom?.

Ako i dalje imate problema pri povezivanju uređaja, probajte da koristite program za rešavanje problema sa hardverom i uređajima za rešavanje uobičajenih problema.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin Rešavanje problema, dodirnite ili izaberite stavku Rešavanje problema, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Hardver i zvuk.

 3. Izaberite stavku Hardver i uređaji i pratite uputstva na ekranu. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

  Napomena

  • Da biste preuzeli najažurnije programe za rešavanje problema, uverite se da je računar povezan sa internetom.

Više informacija o dodavanju uređaja potražite u članku Dodavanje i uklanjanje uređaja i štampača i upravljanje njima.

Proverite da li računar može da deli datoteke i uređaje na mreži

Da biste sa mrežom povezali uređaje ili računare, proverite u postavkama računara da li je uključena opcija Pronađi uređaje i sadržaj za mrežu na koju ste povezani. Više informacija potražite u članku Pronalaženje računara, uređaja i sadržaja na vašoj mreži.

Deljenje možete uključiti i tako što ćete se pridružiti matičnoj grupi, što omogućava deljenje slika, muzike, video zapisa, dokumenata i štampača sa drugim osobama u matičnoj grupi.

Probajte da koristite alatku za rešavanje problema

Za bežične uređaje ili uređaje povezane sa matičnom grupom možete probati da pokrenete program za rešavanje problema da biste rešili neke od uobičajenih problema.

Otvaranje programa za rešavanje problema sa matičnom grupom

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin Rešavanje problema, dodirnite ili izaberite stavku Rešavanje problema, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Mreža i internet.

 3. Izaberite stavku Matična grupa i pratite uputstva na ekranu. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

Otvaranje programa za rešavanje problema sa mrežom

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin Identifikovanje i otklanjanje problema sa mrežom, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Identifikovanje i otklanjanje problema sa mrežom.

Otvaranje programa za rešavanje problema sa hardverom i uređajima

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin Rešavanje problema, dodirnite ili izaberite stavku Rešavanje problema, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Hardver i zvuk.

 3. Izaberite stavku Hardver i uređaji i pratite uputstva na ekranu. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

Proverite da li su uključeni mrežni uređaji

Pre nego što pokušate da se povežete sa mrežnim uređajem, kao što je štampač ili drugi računar, uverite se da je on uključen. Više informacija o problemima sa mrežnom vezom potražite u članku Zašto ne mogu da se povežem sa mrežom?

Proverite sa proizvođačem uređaja

Pogledajte da li informacije koje ste dobili uz uređaj sadrže savete za rešavanje problema. Takođe možete pogledati da li na stranicama podrške na veb lokaciji proizvođača postoje informacije i novi upravljački uređaji.

Potražite odgovore u Microsoft zajednici

Ako vam ovi predlozi ne pomognu da rešite problem, na stranici zajednice Hardver i upravljački programi, na Windows forumu, proverite da li postoje rešenja koja su drugi ljudi pronašli za određene uređaje.

Potrebna vam je dodatna pomoć?