Zašto ne mogu da se prijavim u Windows prodavnicu?

Ako se Windows prodavnica ne otvara kada dodirnete ili izaberete stavku Prodavnica na početnom ekranu, probajte da pokrenete Program za rešavanje problema sa aplikacijama. Ova alatka može automatski da identifikuje i reši neke od problema sa Windows prodavnicom. Program je dostupan samo na engleskom, ali radi na računarima na svim jezicima.

Ako možete da otvorite prodavnicu, ali imate problema sa prijavljivanjem, uverite se da ste uneli ispravan Microsoft nalog i lozinku. Ako su informacije tačne, a i dalje imate problema, možda je potrebno da poništite lozinku:

 1. Idite na veb lokaciju za poništavanje lozinke.

 2. Odaberite opciju koja odgovara vašem problemu, a zatim sledite uputstva na ekranu.

 3. Odaberite način za uspostavljanje početne vrednosti lozinke, a zatim sledite uputstva na ekranu.

  Kada poništite lozinku, preporučuje se da dodate što više bezbednosnih informacije kako biste povećali bezbednost naloga. Ako zaboravite lozinku ili ako neko drugi pokuša da vam preuzme nalog, pomoću tih informacija možete da povratite svoj nalog.

Ako možete da koristite Microsoft nalog za prijavljivanje u druge aplikacije ili usluge, možete probati da obrišete keš za Windows prodavnicu na računaru.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin pokreni, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Pokreni.

 3. U komandu „Pokreni“ unesite termin wsreset.exe, a zatim dodirnite ili izaberite stavku U redu.

  Napomena

  • Windows prodavnica će se pokrenuti nakon brisanja keša.

Potrebna vam je dodatna pomoć?