Zaštita računara

Windows 8, Windows RT

Kartica „Istorija“ u Windows zaštitniku sa prikazanim stavkama u karantinu

Windows zaštitnik i Windows SmartScreen uklanjaju viruse i drugi malver

Windows Defender i Windows SmartScreen su ugrađeni u Windows 8 i Windows RT i u realnom vremenu štite vaš računar od virusa, špijunskog softvera i ostalog zlonamernog softvera. Windows zaštitnik za prikaz bezbednosnog statusa računara koristi zelenu, žutu i crvenu boju označavanja.

Kartica „Home“ (Početni ekran) u Windows zaštitniku sa prikazom zaštićenog računara
Ako dođe do crvene ili žute pretnje, Windows zaštitnik vas obaveštava i preporučuje šta treba da radite.

Kada Windows zaštitnik otkrije sumnjivu aplikaciju ili neki drugi nepoznat softver, on pretražuje Microsoft bazu podataka da bi proverio da li je dotični softver, ako postoji u bazi, poznat po štetnim radnjama. Windows zaštitnik automatski vodi evidenciju poznatog malvera, ali možete ručno da preuzimate ažurirane liste kad god poželite.

Kartica „Update“ (Ažuriranje) u Windows zaštitniku
Ove definicije se preuzimaju automatski ili kad god dodirnete ili kliknete na stavku „Update“ (Ažuriraj).

Windows zaštitnik radi u pozadini i obaveštava vas samo ako treba da preduzmete određene akcije – ali takođe možete sami da pokrenete skeniranje kad god poželite. Ako vam računar ne radi kako treba ili ako ste dobili neku e-poruku koja vam je sumnjiva, upotrebite Windows zaštitnik i proverite da niste slučajno preuzeli neki malver.

Napomena

 • U operativnom sistemu Windows 8 i Windows RT, Windows zaštitnik pruža isti nivo zaštite od malvera kao i Microsoft Security Essentials. Ne možete da koristite Microsoft Security Essentials u operativnom sistemu Windows 8 ili Windows RT, ali nije vam ni potreban jer je Windows zaštitnik već sadržan u sistemu i spreman je za korišćenje.

Windows SmartScreen je nova bezbednosna funkcija u operativnom sistemu Windows 8 i Windows RT koja vas štiti od novog malvera koji antimalver još uvek nije uočio. Kada preuzmete i pokrenete neku aplikaciju koju ste preuzeli sa interneta, SmartScreen koristi informacije o reputaciji te aplikacije da bi vas upozorio ako ona nije poznata ili potencijalno zlonamerna.

Windows SmartScreen dijalog sa upozorenjem
Pokretanje neprepoznatih aplikacija može da ugrozi vaš računar ili lične informacije

SmartScreen filter u programu Internet Explorer štiti korisnike od phishing prevara i malver napada tako što ih upozorava na prijavljene nebezbedne Veb lokacije i lokacije za preuzimanje.

Upozorenje SmartScreen filtera u programu Internet Explorer
Ako krenete na nebezbednu lokaciju, videćete upozorenje poput ovog

Skeniranje računara u programu Windows zaštitnik

Evo kako:

 • Upotrebite dugme za pretragu i potražite upit zaštitnik, a zatim otvorite Windows zaštitnik.

 • Na kartici Home (Početni ekran), odaberite neku opciju skeniranja, a zatim dodirnite ili kliknite na stavku Scan now (Skeniraj odmah).

Odabir stavki za skeniranje

Postoji više načina da skenirate samo određene datoteke, disk jedinice ili procese u Windows zaštitniku. Ako odaberete da ne skenirate ceo računar, Windows zaštitnik će brže završiti skeniranje, ali možda će vaš računar tako ostati podložniji pretnjama na mestima koje niste proverili.

Prikaži sve

Pokretanje jednokratnog skeniranja određenih disk jedinica i fascikli

Evo kako:

 1. Upotrebite dugme za pretragu i potražite upit zaštitnik, a zatim otvorite Windows zaštitnik.

 2. Izaberite stavku Custom (Prilagođeno), a zatim dodirnite ili kliknite na stavku Scan now (Skeniraj odmah).

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu za svaku datoteku i fasciklu koje želite da skenirate, a zatim dodirnite ili kliknite na stavku OK (U redu).

  Dijalog sa disk jedinicama i fasciklama u Windows zaštitniku
  Kod prilagođenog skeniranja možete da izaberete disk jedinice i fascikle koje želite da skenirate.

Izuzimanje stavki iz skeniranja

Ako želite da Windows zaštitnik uvek preskače određenu datoteku, tip datoteke ili proces na računaru (na primer neku aplikaciju za koju ste sigurni da nije malver), možete da promenite postavke Windows zaštitnika tako da on zanemaruje određene stavke čak i kad radi u pozadini. Posebno povedite računa kada želite da izuzmete nešto iz redovnog skeniranja – trebalo bi zaista da budete sigurni. Evo kako:

 1. Upotrebite dugme za pretragu i potražite upit zaštitnik, a zatim otvorite Windows zaštitnik.

 2. Na kartici Postavke uradite nešto od sledećeg:

  • Odaberite stavku Izuzete datoteke i lokacije da biste dodali stavke koje ne želite da Windows zaštitnik skenira.

  • Odaberite stavku Izuzeti tipovi datoteka da biste dodali oznake tipova datoteke (na primer .bmp ili .doc) koje ne želite da Windows zaštitnik skenira.

  • Odaberite stavku Izuzeti procesi da biste dodali oznake tipa datoteke (na primer .exe ili .com) za procese koji se izvršavaju na računaru i koje ne želite da Windows zaštitnik skenira.

 3. Kada završite sa izuzimanjem stavki, dodirnite ili kliknite na stavku Save changes (Sačuvaj promene). Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

  Stranica „Excluded files and locations“ (Izuzete datoteke i lokacije) na kartici „Settings“ (Postavke) u Windows zaštitniku
  Windows zaštitnik neće skenirati te datoteke i lokacije u budućnosti.

Windows zaštitnik je pronašao nešto! Šta da radim?

Pored boja koje označavaju opšti bezbednosni status računara, Windows zaštitnik primenjuje nivo upozorenja na svaki pronađeni softver za koji se sumnja da je malver. Možete da odlučite da li želite u potpunosti da uklonite dotični softver, da li želite da ga dodatno istražite ili ostavite da radi pošto ga prepoznajete.

Pregled stavki u karantinu

Ako Windows zaštitnik ne može da utvrdi da li je otkrivena stavka malver ili nešto što ste namerno instalirali, sprečiće softver da radi, ali će ga smestiti u karantin na računaru da biste vi kasnije odlučili kako treba postupiti. Evo kako:

 1. Upotrebite dugme za pretragu i potražite upit zaštitnik, a zatim otvorite Windows zaštitnik.

 2. Na kartici History (Istorija) odaberite stavku Quarantined items (Stavke u karantinu), a zatim dodirnite ili kliknite na stavku View details (Prikaži detalje). Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

 3. Postupite na jedan od sledećih načina:

  • Dodirnite ili kliknite na stavku Remove all (Ukloni sve) da biste se otarasili svog softvera iz karantina.

  • Odaberite određene stavke u karantinu, a zatim dodirnite ili kliknite na stavku Remove (Ukloni) ili Restore (Vrati na prvobitnu lokaciju).

  Kartica „Istorija“ u Windows zaštitniku sa prikazanim stavkama u karantinu
  Na kartici „Istorija“ možete da vidite šta je Windows zaštitnik pronašao, kao i da uklonite stavke iz karantina ili da ih vratite na prvobitnu lokaciju.

Prilagođavanje postavki za Windows SmartScreen

Postavke za SmartScreen možete da prilagodite u Centru aktivnosti. Evo kako:

 1. Upotrebite dugme za pretragu i potražite upit Centar aktivnosti, a zatim otvorite Centar aktivnosti.

 2. Dodirnite ili kliknite na opciju Promena postavi za Windows SmartScreen.

Windows SmartScreen dijalog postavki
Odaberite način na koji Windows SmartScreen treba da postupa sa aplikacijama koje ne prepoznaje
Pogledajte više

Nabavite podršku za bezbednost, privatnost i naloge.

Uklonite malver i postarajte se za to da se ne vrati.

U Windows prodavnici nabavite aplikacije za zaštitu računara.