Windows zaštitni zid od početka do kraja

Šta je to zaštitni zid?

Zaštitni zid je softver ili hardver koji pomaže u sprečavanju hakera i nekih tipova malvera da dopru do vašeg računara preko mreže ili interneta. To radi tako što proverava informacije koje dolaze sa interneta ili mreže, a zatim ih blokira ili im dozvoljava da prođu do vašeg računara.

Zaštitni zid nije isto što i antivirusna ili antimalver aplikacija. Zaštitni zidovi pomažu u zaštiti od crva i hakera, antivirusne aplikacije pomažu u zaštiti od virusa, dok antimalver aplikacije pomažu u zaštiti od malvera. Biće vam potrebna sva tri. Možete da koristite program Windows zaštitnik, antivirusni i antimalver softver koji je sastavni deo operativnog sistema Windows 8, ili možete da koristite neku drugu antivirusnu i antimalver aplikaciju.

Potrebna vam je samo jedna aplikacija zaštitnog zida na računaru (pored zaštitnog zida koji je verovatno ugrađen u vašu mrežnu skretnicu). Posedovanje više od jedne aplikacije zaštitnog zida na računaru može da izazove neusaglašenosti i probleme.

Windows zaštitni zid dolazi sa sistemom Windows i podrazumevano je uključen.

Evo slike koja prikazuje kako zaštitni zid funkcioniše:

Ilustracija pokazuje kako zaštitni zid pravi barijeru između interneta i vašeg računara
Zaštitni zid pravi barijeru između interneta i vašeg računara

Preporučuje se da koristite sledeće podrazumevane postavke zaštitnog zida:

 • Zaštitni zid je uključen za sve mrežne veze.

 • Zaštitni zid blokira sve dolazne veze osim onih koje ste vi izričito odobrili.

 • Zaštitni zid je aktiviran za sve tipove mreže (privatne, javne ili domenske).

  Napomena

  • Računari koji rade pod operativnim sistemom Windows RT ili Windows 8 ne mogu se pridružiti domenu. Možete se pridružiti domenu samo sa računarom koji radi pod operativnim sistemom Windows 8 Pro ili Windows 8 Enterprise.

Uključivanje ili isključivanje programa Windows zaštitni zid

Ne bi trebalo da isključujete Windows zaštitni zid osim ako nemate uključen neki drugi. Isključivanje Windows zaštitnog zida može učiniti vaš računar (i vašu mrežu, ako je imate) podložnijim šteti crva i hakera.

 1. Otvorite opciju „Windows zaštitni zid“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin zaštitni zid u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Windows zaštitni zid ili kliknuti na nju.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Uključi ili isključi Windows zaštitni zid . Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Dodirnite ili izaberite stavku Uključi Windows zaštitni zid u okviru svakog tipa mreže koji želite da zaštitite, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

  • Dodirnite ili izaberite stavku Isključi Windows zaštitni zid (ne preporučuje se) u okviru svakog tipa mreže koji ne želite dalje da pokušavate da štitite, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

  Napomena

  • Ako je računar povezan sa mrežom, možda vas postavke smernica mreže sprečavaju da dovršite ove korake. Za više informacija obratite se administratoru.

Razumevanje postavki Windows zaštitnog zida

Možete prilagoditi četiri postavke za sve tipove mreže (privatne, javne ili domenske). Da biste pronašli te postavke, sledite ove korake:

 1. Otvorite opciju „Windows zaštitni zid“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin zaštitni zid u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Windows zaštitni zid ili kliknuti na nju.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Uključi ili isključi Windows zaštitni zid . Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

Evo kako postavke funkcionišu i kada treba da ih koristite:

 • Uključi Windows zaštitni zid . Ova postavka je podrazumevano izabrana. Kada je Windows zaštitni zid uključen, za većinu aplikacija je blokirano primanje informacija kroz zaštitni zid. Ako želite da dozvolite aplikaciji da prima informacije, koristite korake iz sledećeg odeljka kako biste je dodali na listu dozvoljenih aplikacija. Na primer, možda nećete biti u mogućnosti da primate fotografije putem trenutnih poruka sve dok ne dodate aplikaciju za trenutne poruke na listu dozvoljenih aplikacija.

 • Blokiranje svih dolaznih veza, uključujući i onih sa liste dozvoljenih aplikacija. Ova postavka blokira sve neželjene pokušaje povezivanja sa vašim računarom. Koristite ovu postavku kada vam je potrebna maksimalna zaštita vašeg računara, kao kada se povezujete sa javnom mrežom u hotelu ili na aerodromu. Kada blokirate sve dolazne veze, i dalje možete prikazati većinu veb stranica, slati i primati e-poštu, i slati i primati trenutne poruke.

 • Obavesti me kada Windows zaštitni zid blokira novu aplikaciju . Ako izaberete ovo polje za izbor Windows zaštitni zid će vas obavestiti kada blokira novu aplikaciju i ponudiće vam opciju da je deblokirate.

 • Isključite Windows zaštitni zid (ne preporučuje se). Izbegavajte korišćenje ove postavke osim ako nemate aktiviranu drugu aplikaciju zaštitnog zida na računaru.

Napomena

 • Ako su neke postavke zaštitnog zida nedostupne, a računar je povezan sa domenom, moguće je da vaš administrator sistema kontroliše ove postavke putem smernica grupe.

Dozvolite aplikaciji da prima informacije kroz zaštitni zid

Većinu aplikacija podrazumevano blokira program Windows zaštitni zid kako bi se pospešila bezbednost računara. Da bi ispravno radile neke aplikacije mogu zahtevati da im dozvolite primanje informacija kroz zaštitni zid.

Pre davanja dozvole aplikaciji za primanje informacija kroz zaštitni zid, proverite da li ste razumeli rizike. Više informacija potražite u članku Koji su rizici propuštanja aplikacija kroz zaštitni zid?

 1. Otvorite opciju „Windows zaštitni zid“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin zaštitni zid u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Windows zaštitni zid ili kliknuti na nju.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Dozvoljavanje aplikaciji ili funkciji prolaz kroz Windows zaštitni zid.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Promeni postavke. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored aplikacije koju želite da dozvolite, izaberite tipove mreže na kojima želite da dozvolite komunikaciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Otvaranje porta u programu Windows zaštitni zid

Ako Windows zaštitni zid blokira aplikaciju, a vi želite da dozvolite aplikaciji primanje informacija kroz zaštitni zid, obično možete to da učinite izborom aplikacije na listi dozvoljenih aplikacija, kao što je opisano u prethodnom odeljku.

Međutim, ako aplikacija nije navedena, možda ćete morati da otvorite port (jedan od načina aplikacija za primanje informacija kroz zaštitni zid). Na primer, da biste igrali igru koja uključuje više igrača sa prijateljima na mreži, možda ćete morati da otvorite port za igru, tako da zaštitni zid dozvoljava da informacije o igri pristupe vašem računaru. Port sve vreme ostaje otvoren, stoga proverite da li ste zatvorili portove koji vam više nisu potrebni.

 1. Otvorite opciju „Windows zaštitni zid“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin zaštitni zid u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Windows zaštitni zid ili kliknuti na nju.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Napredne postavke. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

 3. U dijalogu Windows zaštitni zid sa naprednim postavkama bezbednosti , u levom oknu dodirnite ili izaberite stavku Dolazna pravila, a zatim u desnom oknu dodirnite ili izaberite stavku Novo pravilo.

 4. Pratite uputstva na ekranu.

Potrebna vam je dodatna pomoć?