Postavke pokretanja operativnog sistemaWindows (uključujući bezbedni režim)

Pomoću postavki pokretanja operativnog sistema Windows (koje su se prethodno zvale „više opcija za pokretanje“) možete da pokrenete Windows u različitim režimima naprednog rešavanja problema kako bi vam pomogao da pronađete i rešite probleme na računaru.

Dolaženje do postavki pokretanja operativnog sistema Windows

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. U okviru Postavke računara dodirnite ili izaberite stavku Ažuriranje i oporavak, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Oporavak.

 3. U okviru Napredno pokretanje, dodirnite ili kliknite na stavku Ponovo pokreni odmah.

 4. Kada se računar pokrene, na ekranu Izbor opcije dodirnite ili izaberite stavku Rešavanje problema.

  Ako ne vidite opciju Postavke pokretanja, dodirnite ili izaberite stavku Više opcija.

 5. Izaberite stavku Postavke pokretanja.

 6. Dodirnite ili izaberite stavku Ponovo pokreni.

 7. Na ekranu Postavke pokretanja odaberite željenu postavku pri pokretanju.

 8. Prijavite se na računar pomoću korisničkog naloga sa administratorskim pravima.

Neke opcije, na primer bezbedni režim, pokreću Windows u ograničenom stanju u kojem se pokreću samo osnovni programi. Druge opcije pokreću Windows sa naprednim funkcijama (obično ih koriste administratori sistema i IT stručnjaci). Više informacija potražite na Microsoft TechNet veb lokaciji za IT stručnjake.

Napomena

 • Ako koristite BitLocker, moraćete da obustavite da biste mogli da pristupite postavkama pri pokretanju operativnog sistema Windows. Ako koristite Windows RT 8.1, može vam biti zatraženo da unesete ključ za oporavak šifrovanja uređaja da biste pristupili postavkama pokretanja.

Prikaži sve

Omogućavanje otklanjanja grešaka

Pokreće Windows u naprednom režimu za rešavanje problema koji je namenjen IT stručnjacima i administratorima sistema.

Omogućavanje vođenja evidencije o pokretanju računara

Kreira datoteku ntbtlog.txt koja prikazuje sve upravljačke programe koji su instalirani tokom pokretanja i koji mogu biti korisni za napredno rešavanje problema.

Omogući nisku rezoluciju video zapisa (640 x 480)

Pokreće Windows pomoću trenutnog upravljačkog programa za video i koristi nisku rezoluciju, odnosno postavke učestalosti osvežavanja. Ovaj režim možete da koristite za uspostavljanje početnih vrednosti postavki prikaza.

Bezbedni režim

Ako imate problem sa računarom, možete ga rešiti tako što ćete pokrenuti računar u bezbednom režimu. Bezbedni režim pokreće Windows sa minimalnim skupom upravljačkih programa i usluga. Ako se problem ne pojavi ponovo posle pokretanja računara u bezbednom režimu, možete da odbacite podrazumevane postavke i osnovne upravljačke programe uređaja kao potencijalne uzroke. Postoje tri različite opcije bezbednog režima

 • Bezbedni režim: Pokreće Windows sa minimalnim skupom upravljačkih programa i usluga.

 • Bezbedni režim sa umrežavanjem: Pokreće Windows u bezbednom režimu i uključuje mrežne upravljačke programe i usluge koji su potrebni za pristup internetu ili drugim računarima na mreži.

 • Bezbedni režim sa komandnom linijom: Pokreće Windows u bezbednom režimu sa prozorom komandne linije umesto uobičajenog Windows interfejsa. Ova opcija je namenjena IT stručnjacima i administratorima sistema.

Ako se problem ne javi kada ponovo pokrenete računar u bezbednom režimu, možete biti sigurni da osnovne postavke, datoteke i upravljački programi u operativnom sistemu Windows ne izazivaju problem. Potom koristite proces eliminacije kako biste otkrili uzrok problema. Probajte da pokrenete jednu po jednu aplikaciju na radnoj površini koju često koristite (uključujući i aplikacije iz fascikle „Pokretanje“) da biste videli da li neka određena aplikacija izaziva problem. Ako je tako, deinstalirajte aplikaciju ili se obratite izdavaču softvera. Ako se problem javi kad ste u bezbednom režimu ili ako još uvek ne možete da pronađete problem, možete da pokušate da osvežite računar ili da uspostavite početne vrednosti. Više informacija potražite u članku Vraćanje računara u prethodno stanje, osvežavanje ili uspostavljanje početnih vrednosti.

Onemogućavanje prinudne primene potpisa upravljačkog programa

Omogućava instalaciju upravljačkih programa sa neodgovarajućim potpisima.

Onemogućavanje zaštite od malvera koja se rano pokreće

Sprečava pokretanje upravljačkog programa za antimalver koji se rano pokreće, čime dozvoljava instaliranje upravljačkih programa koji možda sadrže malver.

Onemogući automatsko ponovno pokretanje posle otkazivanja

Sprečava automatsko ponovno pokretanje operativnog sistema Windows ako je otkazivanje operativnog sistema Windows uzrokovano greškom. Odaberite ovu opciju samo ako Windows ponavlja grešku pri kojoj Windows otkazuje, pokušava da se ponovo pokrene, a zatim ponovo otkazuje, i to se ponavlja.

Režim vraćanja u prethodno stanje usluga direktorijuma

Pokreće Windows kontroler domena koji koristi uslugu Active Directory kako bi usluga direktorijuma mogla da se vrati u prethodno stanje. Ova opcija je namenjena IT stručnjacima i administratorima sistema.

Potrebna vam je dodatna pomoć?