Korišćenje Microsoft naloga za instaliranje aplikacija na više računara

Pogledajte video zapis o tome kako možete da koristite Microsoft nalog za instaliranje aplikacija na više računara. (Da biste prikazali natpise na svom jeziku, dodirnite dugme Pomoćni natpisi Dugme „Pomoćni natpisi“ ili kliknite na njega.)

Microsoft nalog možete da koristite za prijavljivanje u Windows prodavnicu i instaliranje aplikacija na različitim računarima.

Postupak instaliranja svojih aplikacija na drugom računaru

 1. Prijavite se na računar na koji želite da instalirate aplikacije koristeći Microsoft nalog.

 2. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Prodavnica da biste otvorili Windows prodavnicu.

 3. Brzo prevucite nadole sa gornje ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Vaše aplikacije. (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom, a zatim izaberite stavku Vaše aplikacije.)

 4. Dodirnite ili izaberite aplikacije koje želite da instalirate, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Instaliraj.

Ako više ne koristite računar na kojem ste instalirali aplikacije, možete da ga uklonite sa svog naloga. Biće potrebno i da uklonite računar sa naloga ako ste nalog već koristili za instaliranje aplikacija na maksimalnom broju dozvoljenih računara.

Postupak uklanjanja računara sa naloga

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Prodavnica da biste otvorili Windows prodavnicu.

 2. Brzo prevucite nadole sa gornje ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Vaš nalog. (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom, a zatim izaberite stavku Vaš nalog.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Vaš nalog.

 4. U okviru Vaši računari dodirnite ili izaberite stavku Ukloni pored računara koji želite da uklonite sa naloga.

Napomene

 • Da biste mogli da uklonite računar sa naloga, potrebno je da se prijavite u prodavnicu na bilo kom računaru.

 • Kada uklonite računar sa naloga, nećete moći da koristite aplikacije koje su instalirane iz prodavnice na tom računaru.

 • Ako uklonite neki računar, a prošlo je manje od pet dana od kada ste prvi put koristili nalog na tom računaru, biće potrebno da protekne još pet dana da biste mogli da zamenite taj računar drugim.