Windows Update: najčešća pitanja

Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o automatskom ažuriranju operativnog sistema Windows.

Prikaži sve

Šta je to automatsko ažuriranje?

Uz automatsko ažuriranje ne morate tražiti ispravke na mreži niti brinuti o tome da li na vašem računaru možda nedostaju kritične ispravke ili upravljački programi uređaja za Windows. Windows Update automatski instalira važne ispravke čim postanu dostupne. Možete i da podesite da Windows Update automatski instalira preporučene ispravke ili da vas obavesti o njihovoj dostupnosti. Takođe možete izabrati da li da uključite Microsoft Update, što isporučuje ispravke za druge Microsoft proizvode. Opcionalne ispravke, kao što su jezički paketi i ispravke sa lokacije Microsoft Update, ne instaliraju se automatski.

Šta se dogodilo sa veb lokacijom Windows Update?

Ako ste do ove stranice došli preko URL adrese http://www.windowsupdate.com ili http://update.microsoft.com, ove veb lokacije više ne moraju da koriste Windows Update ili da uključe Microsoft Update. Umesto toga, sve možete da obavite koristeći Windows Update u postavkama računara.

Otvorite uslugu Windows Update tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, (odnosno, ako koristite miš, postavite pokazivač na donji desni ugao ekrana i pomerajte pokazivač miša nagore), dodirnuti ili izabrati stavku Postavke, dodirnuti ili izabrati stavku Promena postavki računara, a zatim dodirnuti ili izabrati stavku Ažuriranje i oporavak.

Kako da uključim automatsko ažuriranje?

Ako niste uključili automatsko ažuriranje kad ste počinjali da koristite računara, postavke uvek možete promeniti u stavci „Windows Update“.

Uključivanje automatskog ažuriranja

 1. Otvorite uslugu Windows Update tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, (odnosno, ako koristite miš, postavite pokazivač na donji desni ugao ekrana i pomerajte pokazivač miša nagore), dodirnuti ili izabrati stavku Postavke, dodirnuti ili izabrati stavku Promena postavki računara, a zatim dodirnuti ili izabrati stavku Ažuriranje i oporavak.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Odaberite kako će se instalirati ispravke.

 3. U okviru Važne ispravke odaberite željenu opciju.

 4. U okviru Preporučene ispravke potvrdite izbor u polju za potvrdu Dostavljaj mi preporučene ispravke na isti način na koji dobijam važne ispravke, a zatim kliknite na dugme Primeni.

Da li je potrebno da tražim ispravke?

Ako koristite automatsko ažuriranje, uopšte nećete morati da tražite važne i preporučene ispravke. Windows Update će proveravati da li postoje ove ispravke i instalirati ih kada budu spremne.

Ako ne koristite automatsko ažuriranje, trebalo bi da proveravate da li postoje ispravke najmanje jednom sedmično. Važne ispravke obično objavljujemo jednom mesečno. Međutim, ispravke se mogu pojaviti u bilo kom trenutku.

Bez obzira na to koje postavke imate, neke ispravke se automatski instaliraju. To obuhvata opcionalne ispravke, kao i ispravke koje od vas zahtevaju da prihvatite nove uslove korišćenja. Kada su ove ispravke dostupne, Windows Update će vas obavestiti da su spremne za instaliranje.

Provera da li postoje ispravke

 1. Otvorite uslugu Windows Update tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, (odnosno, ako koristite miš, postavite pokazivač na donji desni ugao ekrana i pomerajte pokazivač miša nagore), dodirnuti ili izabrati stavku Postavke, dodirnuti ili izabrati stavku Promena postavki računara, a zatim dodirnuti ili izabrati stavku Ažuriranje i oporavak.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Proveri sada, a zatim sačekajte dok operativni sistem Windows potraži najnovije ispravke za računar.

 3. Ako budu pronađene ispravke, dodirnite dugme Instaliraj ispravke ili kliknite na njega.

  Pročitajte i prihvatite uslove licenciranja, a zatim dodirnite dugme Završi ili kliknite na njega ako ispravka to zahteva.

  Napomena

  • Možda ćete morati ponovo da pokrenete računar da biste završili sa instaliranjem nekih ispravki. Sačuvajte i zatvorite sve datoteke i aplikacije pre nego što ponovo pokrenete računar kako ne biste ništa izgubili.

Koliko košta automatsko ažuriranje operativnog sistema Windows?

Windows Update je besplatan. Međutim, u zavisnosti od načina na koji vam se naplaćuje Internet veza, moguće je da se primenjuju standardne cene lokalnih ili međugradskih telefonskih razgovora, cene internet usluga, cene planova ograničenih podataka ili cene mobilnih podataka za vreme potrebno da se ispravka preuzme.

Kako ću znati koje ispravke su instalirane?

Čuvamo istoriju ažuriranja u usluzi Windows tako da uvek možete proveriti koje ispravke su instalirane i kada. Ovu listu takođe možete koristiti da biste uklonili određene ispravke, ali se to obično ne preporučuje, osim ako za to nemate određeni razlog.

Prikaz istorije ažuriranja

 1. Otvorite uslugu Windows Update tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, (odnosno, ako koristite miš, postavite pokazivač na donji desni ugao ekrana i pomerajte pokazivač miša nagore), dodirnuti ili izabrati stavku Postavke, dodirnuti ili izabrati stavku Promena postavki računara, a zatim dodirnuti ili izabrati stavku Ažuriranje i oporavak.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Prikaz istorije ažuriranja.

Da li ću biti upitan pre nego što se računar ponovo pokrene nakon ažuriranja ili će se automatski ponovo pokrenuti?

Na ekranu za prijavljivanje obavestićemo vas ako bude potrebno ponovo da pokrenete računar da biste završili sa instaliranjem ispravki i imaćete mogućnost da ponovo pokrenete računar odmah ili kasnije, najkasnije 3 dana od tada. Ako niste pri računaru duži period vremena, Windows će automatski ponovo pokrenuti računar u cilju dovršavanja instalacije ispravki.

Da li ću znati da li je postojao problem pri instaliranju ispravki?

Da. Windows Update obezbeđuje veoma važne ispravke za performanse i bezbednost, tako da ćemo vas obavestiti ako nije moguće instalirati neku ispravku.

Šta da uradim ukoliko imam problem sa instaliranjem ispravki?

Pokušajte da pokrenete alatku za rešavanje problema sa uslugom Windows Update.

Više informacija potražite u članku Rešavanje problema sa instaliranjem ispravki.

Potrebna vam je dodatna pomoć?