Poslovne fascikle: najčešća pitanja

Poslovne fascikle predstavljaju mesto za skladištenje poslovnih datoteka tako da im možete pristupiti sa svih računara i uređaja, čak i kada ste van mreže.

Prikaži sve

Kako da podesim poslovne fascikle?

Poslovne fascikle neće funkcionisati dok IT administrator za vašu organizaciju ne podesi nalog. Pošto je nalog podešen, evo kako da počnete:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Poslovne fascikle, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Poslovne fascikle.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Podesi poslovne fascikle, a zatim pratite uputstva na ekranu. Ako poslovne fascikle ne mogu da pronađu vaše postavke, obratite se IT administratoru da biste proverili da li su vam podesili nalog.

Napomena

 • Ako ste izvršili nadogradnju na Windows 8.1 sa operativnog sistema Windows 7, možda ćete morati ponovo da podesite poslovne fascikle.

Gde se nalaze moje datoteke?

Datoteke koje sačuvate u poslovnim fasciklama nalaze se na sledećim mestima:

 • Na računaru ili uređaju na kojem ste sačuvali datoteke u poslovnim fasciklama. Ukoliko niste promenili lokaciju prilikom podešavanja poslovnih fascikli, one se čuvaju u korisničkom profilu ovde: C:\Korisnici\korisničko ime\Poslovne fascikle, gde je korisničko ime vaše korisničko ime za Windows.

 • Na serveru organizacije.

 • Na bilo kojim drugim računarima ili uređajima na kojima ste podesili poslovne fascikle.

Kako da premestim poslovne fascikle na drugačiju lokaciju na računaru?

Preporučujemo da koristite podrazumevanu lokaciju za fascikle „Poslovne fascikle“. Poslovne fascikle se podrazumevano čuvaju na vašem korisničkom profilu na lokaciji: C:\Korisnici\korisničko ime\Poslovne fascikle, pri čemu je korisničko ime vaše korisničko ime za Windows.

Možete da promenite gde poslovne fascikle skladište vaše datoteke. Evo kako:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Poslovne fascikle, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Poslovne fascikle.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Prestani sa korišćenjem poslovnih fascikli.

 4. Dodirnite ili izaberite Podesi poslovne fascikle.

 5. U koraku Predstavljanje poslovnih fascikli dodirnite ili izaberite stavku Promeni, a zatim odaberite novu lokaciju za skladištenje poslovnih fascikli.

Napomena

 • Možete da odaberete lokaciju na drugoj disk jedinici sa više dostupnog prostora ukoliko je ona formatirana pomoću NTFS sistema datoteka i uvek je povezana sa računarom.

Šta ako lokacija poslovnih fascikli ne funkcioniše?

Nećete moći da koristite određene lokacije na računaru koje je Windows rezervisao ili koje su šifrovane. Ako probate da odaberete neku od ovih lokacija za fasciklu „Poslovne fascikle“, videćete poruku „Ova lokacija ne funkcioniše“.

Windows je rezervisao sledeće lokacije:

 • Windows fascikla ili njene potfascikle.

 • Fascikla „Programske datoteke“ ili fascikla „Programske datoteke (x86)“, odnosno potfascikle obe lokacije.

 • Fascikla najvišeg nivoa u vašem korisničkom profilu (obično C:\Korisnici\korisničko ime, pri čemu je korisničko ime vaše korisničko ime za Windows) – ona umesto toga mora da ode u potfasciklu \Poslovne fascikle.

 • Fascikla najvišeg nivoa disk jedinice – ona mora da ode u potfasciklu umesto toga.

 • Fascikla „Dokumenti“ ili bilo koja fascikla koja preusmerava na drugu lokaciju.

 • Fascikle koje su već šifrovane pomoću sistema šifrovanja datoteka (EFS) – BitLocker šifrovanje disk jedinice dobro funkcioniše.

Ako je lokacija koju želite da koristite za fasciklu „Poslovne fascikle“ šifrovana, možete da odaberete drugu lokaciju ili da šifrujete tu lokaciju, a zatim probate ponovo. Evo kako da dešifrujete lokaciju:

 1. Otvorite istraživač datoteka tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ili, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Istraživač datoteka u polje za pretragu, dodirnuti stavku Istraživač datoteka ili kliknuti na nju.

 2. Potražite šifrovanu lokaciju.

 3. Pritisnite i zadržite fasciklu ili kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Svojstva.

 4. Na kartici Opšte dodirnite ili izaberite stavku Više opcija.

 5. U okviru Atributi komprimovanja ili šifrovanja opozovite izbor u polju za potvrdu Šifruj sadržaj radi zaštite podataka, dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega, a zatim ponovo dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Kako da znam da li su moje poslovne fascikle ažurne?

Poslovne fascikle bi trebalo da budu ažurne sve dok je računar ili uređaj povezan sa internetom i možete ručno da sinhronizujete datoteke tako da možete biti sigurni da imate najnoviju verziju. Evo kako:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Poslovne fascikle, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Poslovne fascikle.

 3. Da biste sinhronizovali datoteke, dodirnite ili izaberite stavku Sinhronizuj odmah.

Zašto su datoteke u poslovnim fasciklama obojene zelenom?

Zelena boja znači da su datoteke i fascikle šifrovane. Šifrovanje održava poslovne datoteke bezbednim ukoliko dođe do krađe računara ili neko drugi koristi vaš računar bez sopstvenog naloga. Vaša organizacija odlučuje da li bi datoteke trebalo šifrovati.

Kako da dešifrujem poslovne fascikle?

Šifrovanu datoteku možete da dešifrujete u poslovnim fasciklama zato što vaša organizacija odlučuje da li bi datoteke trebalo šifrovati. Međutim, ako sačuvate ličnu datoteku u poslovnim fasciklama i kasnije je premestite iz poslovnih fascikli, recimo u OneDrive, bezbednosne smernice organizacije će se i dalje primenjivati na datoteku. Zeleno ime datoteke podrazumeva da je i dalje šifrovana od strane organizacije i ako napustite organizaciju, možda nećete moći da čitate ili prikažete datoteku. Pratite ova uputstva da biste uklonili bezbednosne smernice rada iz ličnih datoteka:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Istraživač datoteka, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Istraživač datoteka.

 3. Potražite lokaciju poslovnih fascikli (obično se nalazi na lokaciji C:\Korisnici\korisničko ime\Poslovne fascikle, gde je korisničko ime vaše korisničko ime za Windows).

 4. Premestite lične datoteke iz poslovnih fascikli i u OneDrive, fasciklu „Dokumenti“ ili na neko drugo mesto na računaru.

 5. Pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša na datoteke ili fascikle koje želite da dešifrujete, a zatim dodirnite ili izaberite Ukloni kontrolu preduzeća.

Ako dešifrovane datoteke vratite u poslovne fascikle, one će biti ponovo šifrovane.

Zašto moram da unosim lozinku više puta?

Vaša organizacija kontroliše smernice za lozinke poslovnih fascikli, pa ako vam bude zatražena lozinka iako nije promenjena, to je verovatno zbog smernica organizacije. Međutim, ako organizacija koristi opciju „Pridruživanje radnom mestu“ što omogućava da se povežete na mrežne resurse kao što su interne veb lokacije i poslovne aplikacije, možete smanjiti broj pitanja. Evo kako možete da se pridružite radnom mestu:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Mreža, a zatim Radno mesto.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Pridruži se i pratite uputstva na ekranu.

Šta bi trebalo da uradim kada poslovne fascikle navedu datoteke sa greškama?

Ponekad se datoteke ne sinhronizuju ispravno. Ako se ovo desi, poslovne fascikle navode datoteke i razlog zbog kojeg nisu sinhronizovane. Evo nekoliko stvari koje možete da probate da biste rešili problem.

 • Zatvaranje datoteka

 • Premestite fascikle iz poslovnih fascikli, izaberite stavku Sinhronizuj odmah, a zatim ih vratite u poslovne fascikle

 • Ponovo pokrenite računar

Da li mogu da koristim poslovne fascikle na svom iPad uređaju?

Da, u prodavnici App Store je dostupna aplikacija Work Folders. Više informacija potražite u temi pomoći Aplikacija Work Folders za iPad: najčešća pitanja.

Kako da prestanem sa korišćenjem poslovnih fascikli?

Ako prestanete da radite za organizaciju, trebalo bi da uklonite lične datoteke iz poslovnih fascikli i prestanete da ih koristite. Evo kako:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Poslovne fascikle, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Poslovne fascikle.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Prestani sa korišćenjem poslovnih fascikli.

Kako da dobijem pomoć u vezi sa poslovnim fasciklama?

Da biste dobili pomoć od IT administratora za poslovne fascikle organizacije, pratite ove korake:

 1. Otvorite kontrolnu tablu tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Kontrolna tabla u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Kontrolna tabla ili kliknuti na nju.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Sistem i bezbednost, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Poslovne fascikle.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Pošaljite e-poruku tehničkoj podršci. Aplikacija za e-poštu se otvara sa novom porukom koja uključuje detalje o poslovnim fasciklama.

 4. Dodajte poruku koja objašnjava za šta vam je potrebna pomoć, a zatim pošaljite e-poruku.

Da biste dobili dodatnu pomoć, postavite pitanja i pronađite odgovore u zajednici na veb lokaciji Microsoft zajednice.

Ako ste administrator i želite da pronađete više informacija o poslovnim fasciklama, idite na temu Pregled poslovnih fascikli na lokaciji TechNet.

Potrebna vam je dodatna pomoć?