Komprimovanje i dekomprimovanje datoteka

Datoteku možete da komprimujete tako da zauzima manje prostora. Time se olakšava slanje datoteke e-poštom ili njeno premeštanje. Možete da komprimujete i više datoteka u jednu komprimovanu fasciklu. Time se olakšava deljenje grupe datoteka. Da biste otvorili datoteku koja je komprimovana, najpre je potrebno da je dekomprimujete.

Prikaži sve

Komprimovanje datoteke ili fascikle

Neki tipovi datoteka, kao što su JPEG slike, su već visoko komprimovani, stoga nema potrebe da se dalje komprimuju.

 1. Otvorite istraživač datoteka tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ili, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Istraživač datoteka u polje za pretragu, dodirnuti stavku Istraživač datoteka ili kliknuti na nju.

 2. Izaberite datoteku ili fasciklu, dodirnite ili izaberite stavku Deli, a zatim dodirnite dugme Komprimuj ili kliknite na njega.

  Nova komprimovana fascikla se kreira na istoj lokaciji sa istim imenom koje ima i datoteka. Komprimovanu fasciklu možete da preimenujete kao i bilo koju drugu fasciklu. Samo izaberite fasciklu, dodirnite ili izaberite stavku Početak, a zatim dodirnite dugme Preimenuj ili kliknite na njega.

  Da biste u komprimovanu fasciklu dodali nove datoteke ili fascikle, možete da ih prevučete u nju.

Napomene

 • Ako u komprimovanu fasciklu dodate šifrovane datoteke, one neće biti šifrovane nakon izdvajanja.

 • Ako želite da za komprimovane fascikle imate zaštitu lozinkom ili podesive funkcije komprimovanja, možete da potražite aplikacije za komprimovanje na mreži. Samo budite pažljivi pri instaliranju aplikacija za komprimovanje sa Interneta jer one mogu da promene podešavanja tako da se datoteke ne otvaraju u onim aplikacijama u kojima želite.

 • Da biste komprimovali datoteke ili fascikle iz prozora „Komandna linija“, možete da koristite komandu za kompaktnost. Da biste dobili informacije o korišćenju ove komande, otkucajte kompaktno/pomoć na komandnoj liniji.

Dekomprimovanje datoteka ili fascikli iz komprimovane fascikle

 1. Otvorite istraživač datoteka tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ili, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Istraživač datoteka u polje za pretragu, dodirnuti stavku Istraživač datoteka ili kliknuti na nju.

 2. Da biste izdvojili pojedinačne datoteke ili fascikle, otvorite komprimovanu fasciklu i zatim na novu lokaciju prevucite datoteke ili fascikle koje želite da izdvojite.

  -ili-

  Da biste izdvojili sve iz komprimovane fascikle, dodirnite ili izaberite karticu Alatke za komprimovane fascikle, a zatim dodirnite dugme Izdvoj sve ili kliknite na njega.

  Dekomprimovanje svih datoteka iz komprimovane fascikle
  Dekomprimovanje svih datoteka iz komprimovane fascikle

Napomena

 • Ako želite da izdvojite sve iz komprimovane fascikle i ne vidite komandu Izdvoj sve, izaberite komprimovanu fasciklu, dodirnite ili izaberite karticu Početak, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Svojstva. Na kartici Opšte, pored stavke Otvara se pomoću, uverite se da je postavljeno na opciju Istraživač datoteka. Ako nije, dodirnite ili izaberite stavku Promeni i izaberite opciju Istraživač datoteka. Ako i dalje ne vidite komandu Izdvoj sve, moguće je da je veza .zip datoteka u registratoru oštećena. Pretražite Windows forum podrške da biste pronašli informacije o ispravljanju registratora.

Potrebna vam je dodatna pomoć?