Kako da unesem znakove sa slike?

Tražimo da unesete slova i brojeve sa slike kada je potrebno da se uverimo da Microsoft malog koristi osoba a ne automatski program. Znakovi su nacrtani tako da je moguće da ih osoba prepozna, ali je programu to veoma teško. Ovo pomaže pri sprečavanju automatskih programa da kreiraju veliki broj naloga i šalju bezvrednu poštu.

Da biste uneli znakove

  • Pogledajte u znakove i u okvir unesite ono što vidite.

    - ili -

    Da biste čuli izgovorene znakove, kliknite na dugme Zvučni zapis, kliknite na ikonu zvučnog zapisa, a zatim u okvir unesite znakove koje čujete.

    Da biste videli ili čuli drugi skup znakova, kliknite na dugme Novo.

Vrsta slikeSavet
Vrsta slike
Slika sa znakovima u dva reda
Savet

Unesite znakove iz oba reda počevši od gornjeg reda, bez razmaka.

Rešenje je C3K8SXHECXSF

Vrsta slike
Slika sa pocepanim znakovima
Savet

Unesite znakove i zanemarite rascep.

Rešenje je CFS38FYC

Vrsta slike
Slika sa dva skupa znakova
Savet

Unesite znakove iz oba zakrivljena reda, bez razmaka.

Rešenje je 3YW32F8PFS6CDCHT

Napomene

  • U znakovima se ne razlikuju velika i mala slova tako da ih možete uneti kao velika ili kao mala slova.

  • Nemojte da upisujete razmake između znakova, čak i onda kada unosite znakove sa dve ili više slika.

  • Ako unesete netačne znakove, kliknite na dugme Novo da biste videli ili čuli novi skup znakova.