Zašto je potrebno da verifikujem e-adresu?

E-adresu je potrebno da verifikujete kada je koristite za kreiranje Microsoft naloga ili kada je dodate u postojeći Microsoft nalog. Na taj način možemo da verifikujemo da e-adresa ne pripada nekom drugom. Da biste se prijavili u Microsoft proizvode i usluge, potrebno je da verifikujete svoju e-adresu.

Kada se prijavite za nalog ili u njega dodate e-adresu, automatski ćete dobiti e-poruku sa zahtevom da verifikujete adresu. Da biste je verifikovali, kliknite na vezu u poruci.

Ako pokušate da se prijavite koristeći e-adresu koja nije verifikovana, od vas će ponovo biti zatraženo da to uradite.

Ako vam je potrebna nova verifikaciona veza za e-adresu koju ste dodali u Microsoft nalog, zatražite da vam se nova veza pošalje u e-poruci.

Zahtevanje verifikacione e-poruke

  1. Posetite Veb stranicu Microsoft Pregled naloga i prijavite se koristeći Microsoft nalog.

  2. Kliknite na vezu Verifikuj pored e-adrese, a zatim izaberite stavku Pošalji verifikacionu e-poruku.

Napomena

  • Ako primite zahtev za verifikaciju e-adrese koju niste dodali u postojeći nalog ili upotrebili za kreiranje novog naloga, otkažite verifikaciju. Neko drugi možda pokušava da iskoristi vašu e-adresu za svoj nalog.