Kada pokušam da instaliram Windows Essentials, prikazuje mi se greška datoteke msi.dll u biblioteci dinamičkih veza

Do ove greške može da dođe usled jednog od sledećih razloga:

 1. Računar ne zadovoljava minimalne zahteve. Da biste pronašli minimalne zahteve, idite na Sistemski zahtevi.

 2. Niste instalirali najnoviju verziju programa Windows Installer na računaru.

Sledeći koraci će vam pomoći da rešite problem

 1. Ukoliko imate Windows XP SP2, možete da ga nadogradite na Windows XP SP3 tako što ćete posetiti Centar za preuzimanje.

 2. Izvršite nadogradnju na najnoviju verziju programa Windows Installer:

  Možete da instalirate Windows Installer verziju 4.5 tako što ćete posetiti Centar za preuzimanje.

  Napomena

  • Windows Live Installer 4.5 za ponovnu distribuciju može da se instalira na Windows XP servisnom paketu 2, Windows XP servisnom paketu 1, Windows Vista servisnom paketu 1 i na operativnom sistemu Windows Vista.

 3. Ponovo pokrenite računar, a zatim pokušajte ponovo da preuzmete i instalirate željene programe iz programskog paketa Windows Essentials.

Potrebna vam je dodatna pomoć?