Kako da uklonim program Porodična bezbednost?

Ako nemate decu koja koriste vaš računar ili više ne želite da ih nadgledate, u svakom trenutku možete da prestanete da koristite program Porodična bezbednost. U zavisnosti od toga koju verziju operativnog sistema Windows koristite, možete da isključite Porodičnu bezbednost, ili da je deinstalirate.

Postupak za isključivanje nadgledanja u programu Porodična bezbednost na računarima sa operativnim sistemom Windows 8.1 ili Windows RT 8.1

Porodična bezbednost je ugrađena u Windows 8.1 i Windows RT 8.1 i ne može da se ukloni. Međutim, uvek možete da isključite nadgledanje u programu Porodična bezbednost, a postupak sledi:

 1. Na bilo kom računaru posetite veb-lokaciju programa Porodična bezbednost, a zatim se prijavite koristeći svoj Microsoft nalog roditelja koji je konfigurisao Porodičnu bezbednost.

 2. Dodirnite ili mišem izaberite primarnog roditelja.

 3. Izaberite stavku Ukloni člana porodice, a zatim dodirnite dugme Ukloni i napusti Porodičnu bezbednost ili kliknite na njega.

Deinstaliranje programa Porodična bezbednost sa računara sa operativnim sistemom Windows 7 ili Windows Vista

Da biste uklonili Porodičnu bezbednost u operativnom sistemu Windows 7 ili Windows Vista, potrebno je da deinstalirate filter programa Porodična bezbednost sa svih računara na kojima ste ga instalirali, a zatim da uklonite nalog primarnog roditelja na lokaciji programa Porodična bezbednost.

 1. Kliknite na dugme Start Slika „Start“ dugmeta, izaberite stavku Kontrolna tabla, a zatim u odeljku Programi kliknite na dugme Deinstaliraj program.
 2. Izaberite stavku Windows Essentials.

 3. Kliknite na dugme Deinstaliraj (ili na dugme Deinstaliraj/promeni). Ako se to od vas zatraži, kliknite na dugme Nastavi.

 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored stavke Porodična bezbednost i zatim kliknite na dugme Nastavi.

 5. Pratite uputstva na ekranu.

 6. Nakon što deinstalirate filter programa Porodična bezbednost, ponovo pokrenite računar.

 7. Na bilo kom računaru posetite veb-lokaciju programa Porodična bezbednost, a zatim se prijavite koristeći svoj Microsoft nalog roditelja koji je instalirao Porodičnu bezbednost.

 8. Izaberite primarnog roditelja.

 9. Izaberite stavku Ukloni člana porodice, a zatim i opciju Ukloni i napusti Porodičnu bezbednost.

Deinstaliranje programa Porodična bezbednost sa računara sa operativnim sistemom Windows XP

Da biste uklonili Porodičnu bezbednost u operativnom sistemu Windows XP, potrebno je da deinstalirate filter programa Porodična bezbednost sa svih računara na kojima ste ga instalirali, a zatim da uklonite nalog primarnog roditelja na lokaciji programa Porodična bezbednost.

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla, a zatim dvaput kliknite na stavku Dodaj ili ukloni programe.

 2. U okviru Trenutno instalirani programi izaberite stavku Windows Essentials, a zatim kliknite na dugme Ukloni. Ako se to od vas zatraži, kliknite na dugme Nastavi.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored stavke Porodična bezbednost i zatim kliknite na dugme Nastavi.

 4. Pratite uputstva na ekranu.

 5. Nakon što deinstalirate filter programa Porodična bezbednost, ponovo pokrenite računar.

 6. Na bilo kom računaru posetite veb-lokaciju programa Porodična bezbednost, a zatim se prijavite koristeći svoj Microsoft nalog roditelja koji je instalirao Porodičnu bezbednost.

 7. Izaberite primarnog roditelja.

 8. Izaberite stavku Ukloni člana porodice, a zatim i opciju Ukloni i napusti Porodičnu bezbednost.

Potrebna vam je dodatna pomoć?