Kako se određuju kategorije za sadržaj na vebu?

Porodična bezbednost grupiše mnoge Veb lokacije u kategorije koje su dizajnirane da uštede vreme roditeljima. Neki primeri kategorija su: prilagođeno deci, društveno umrežavanje i sadržaj za odrasle. Umesto toga da unose pojedinačne Veb lokacije na liste dozvoljenih i blokiranih, roditelji mogu da se oslone na to da će kategorije kontrolisati to šta njihova deca mogu da vide. Ako roditelj izabere postavku Veb filtriranja koja blokira kategoriju Veb lokacije, dete neće imati pristup lokacijama u okviru te kategorije.

Napomena

  • Iako Porodična bezbednost koristi najnoviju tehnologiju, nijedan sistem ove vrste nije 100% tačan. Veb filtriranje je tehnologija u razvoju koja ponekad može kategorizovati Veb lokaciju drugačije od načina na koji roditelj ili izdavač lokacije misli da treba. Ako roditelj ili izdavač Veb lokacije misli da je lokaciju trebalo blokirati ili dozvoliti, ali to nije urađeno, oni mogu da prijave ovo timu programa „Porodičnu bezbednost“.

Veb lokacije na početku kategorizuje kompjuterska analiza, a zatim rezultate potvrđuju stvarni pregledači. Ako je Veb lokacija popularna i ako je njen sadržaj stabilan, njena adresa će biti uskladištena na računaru na listi za ocenu sadržaja. Ako Veb lokacija nije dovoljno popularna da bi bila deo liste ili ako se njen sadržaj često menja, „Porodična bezbednost“ će pomoću usluge za ocenu sadržaja utvrditi kategoriju te lokacije.

Usluga ocene sadržaja procenjuje Veb lokacije na osnovu skupa pravila. Usluga obaveštava program „Porodična bezbednost“:

  • Da Veb lokacija pripada određenoj kategoriji (kao što su Veb lokacije sa sadržajem za odrasle).

  • Da je Veb lokacija lokacija od opšteg interesa i da ne pripada nijednoj kategoriji.

  • Da je Veb lokacija nepoznata i da usluga ne može da je pouzdano kategorizuje.

Potrebna vam je dodatna pomoć?