Napomena: neki dobavljači usluga e-pošte prešli su na novije protokole za e-poštu kako bi poboljšali bezbednost i pouzdanost. Usluge e-pošte tih dobavljača možda više neće raditi u programu Windows Live pošta.

Kako da dodam nalog u Windows Live Poštu?

Možete da pristupate većem broju naloga e-pošte na jednom mestu ako te naloge dodate u program Windows Live Pošta.

Više informacija potražite u temi pomoći Kako da uvezem i izvezem e-poruke, kontakte i kalendare u programu Windows Live Pošta?

Prikaži sve

Dodavanje naloga e-pošte

 1. Otvorite program Windows Live Pošta tako što ćete kliknuti na dugme Start Slika dugmeta „Start“. U okviru za pretragu otkucajte Pošta, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Windows Live Pošta.
 2. U donjem levom uglu kliknite na dugme Pošta.

 3. Izaberite karticu Nalog, a zatim kliknite na dugme E-pošta.

 4. Otkucajte e-adresu, lozinku i ime za prikaz, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Postupite u skladu sa dodatnim koracima ukoliko ih bude, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. Kliknite na dugme Dodajte drugi nalog e-pošte ako želite da dodate još naloga ili kliknite na dugme Završi da biste počeli sa korišćenjem Windows Live Pošte.

Napomene

 • Da biste dodali Gmail nalog, promenite postavke u usluzi Gmail kako biste omogućili POP ili IMAP pristup pre dodavanja naloga.

 • Da biste dodali Yahoo! nalog, potrebno je da imate Yahoo! Mail Plus.

 • Ako u toku dodavanja naloga od vas budu zatražene informacije o serverima, pogledajte Veb lokaciju svog dobavljača usluga e-pošte ili se obratite korisničkoj podršci da biste saznali šta treba da uradite kako biste završili sa podešavanjem naloga e-pošte.

Promena postavki servera za dobavljača usluga e-pošte

Pogledajte Veb lokaciju svog dobavljača naloga e-pošte da biste pronašli postavke servera.

 1. Otvorite program Windows Live Pošta tako što ćete kliknuti na dugme Start Slika dugmeta „Start“. U okviru za pretragu otkucajte Pošta, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Windows Live Pošta.
 2. Kliknite na nalog e-pošte koji želite da promenite.

 3. Izaberite karticu Nalog, a zatim kliknite na dugme Svojstva.

 4. Izaberite karticu Serveri, unesite informacije dobijene od dobavljača usluga e-pošte, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Možda će biti potrebno da promenite i informacije na kartici „Više opcija“.

Uklanjanje naloga e-pošte

Pre nego što uklonite nalog, proverite da li su poruke koje želite da sačuvate dostupne kada se prijavite u Veb verziju naloga. Na primer, ukoliko želite da uklonite Yahoo! nalog, prijavite se na adresi http://mail.yahoo.com i proverite da li su poruke tamo. Ako su pojedine poruke dostupne samo u programu Windows Live Pošta, izvezite ih pre nego što uklonite nalog. Pogledajte temu pomoći Kako da uvezem i izvezem e-poruke, kontakte i kalendare u programu Windows Live Pošta?

 1. Kliknite desnim tasterom miša na nalog koji želite da uklonite, a zatim izaberite stavku Ukloni nalog.Slika imena naloga i kontekstualnog menija
 2. Kliknite na dugme Da kako biste potvrdili.

Dodavanje RSS feeda

Pre nego što počnete uverite se da imate URL adresu RSS feeda koji želite da dodate.

 1. Otvorite program Windows Live Pošta tako što ćete kliknuti na dugme Start Slika dugmeta „Start“. U okviru za pretragu otkucajte Pošta, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Windows Live Pošta.
 2. U oknu sa leve strane kliknite na dugme Feedovi.

 3. Na kartici Početak izaberite stavku Feed.

 4. Unesite Veb adresu RSS feeda, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Da biste prikazali feed, u odeljku Vaši feedovi kliknite na RSS feed.

Dodavanje diskusione grupe

Pre nego što počnete, uverite se da imate podatke o diskusionom serveru (NNTP) koji želite da dodate.

 1. Otvorite program Windows Live Pošta tako što ćete kliknuti na dugme Start Slika dugmeta „Start“. U okviru za pretragu otkucajte Pošta, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Windows Live Pošta.
 2. Izaberite karticu Nalog, a zatim kliknite na dugme Diskusiona grupa.

 3. Upišite ime za prikaz, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. Unesite e-adresu, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Unesite diskusioni server (NNTP), kliknite na dugme Dalje, a zatim kliknite na dugme Završi. Preuzima se lista diskusionih grupa.

 6. Izaberite diskusionu grupu u listi, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Da biste prikazali diskusionu grupu, sa leve strane kliknite na dugme Diskusione grupe, a zatim kliknite na diskusionu grupu koju ste izabrali u listi.

Potrebna vam je dodatna pomoć?