Kako da kreiram potpis u programu Windows Live Pošta?

U okviru Windows Live opcija, na kartici „Potpisi“ možete da izmenite prilagođene potpise za svoje poruke. Potpisi mogu da sadrže vaše ime, e-adresu, broj telefona i sve druge informacije koje želite da uključite pri dnu svojih e-poruka.

Prikaži sve

Dodavanje potpisa

 1. Otvorite program Windows Live Pošta tako što ćete kliknuti na dugme Start Slika dugmeta „Start“. U okviru za pretragu otkucajte Pošta, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Windows Live Pošta.
 2. U donjem levom uglu kliknite na dugme Pošta.

 3. U gornjem levom uglu, u meniju Datoteka izaberite stavku Opcije, a zatim stavku Pošta.

  Pojaviće se dijalog „Opcije“.

 4. Izaberite karticu Potpisi.

 5. U odeljku Potpisi kliknite na dugme Novo.

 6. U odeljku Uređivanje potpisa uradite nešto od sledećeg:

  • U okviru Text unesite svoj potpis.

  • U meniju File, kliknite na dugme Browse, a zatim izaberite tekstualnu ili HTML datoteku koja sadrži vaš potpis i kliknite na dugme Open.

 7. Kliknite na dugme U redu.

Savet

 • Ako želite da kreirate potpis koji sadrži prilagođene fontove ili grafiku, osmislite potpis u nekom programu za obradu teksta ili HTML uređivaču, a zatim ga sačuvajte kao HTML datoteku. Zatim pratite gorenavedene korake da biste izabrali tu datoteku za svoj potpis.

Korišćenje potpisa u svim e-porukama

Ako želite da automatski uključite potpis u sve svoje poruke, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dodaj potpise u sve odlazne poruke.

Odabir podrazumevanog potpisa

Ako koristite veći broj potpisa, možete da odaberete potpis koji će se podrazumevano koristiti. Kliknite na potpis koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj kao podrazumevano.

Odabir određenih potpisa za različite naloge e-pošte i diskusionih grupa

Da biste koristili različite potpise za određene naloge, kliknite na potpis koji želite da koristite, kliknite na dugme Napredne opcije, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu pored naloga u kome želite da koristite taj potpis.

Korišćenje potpisa samo u određenim porukama

Ako želite da ručno birate kada treba uključiti potpis u poruku, proverite da li je polje za potvrdu Dodaj potpise u sve odlazne poruke prazno. Kada potom budete hteli da dodate potpis u određenu poruku, u prozoru poruke, u meniju Umetanje postavite pokazivač na stavku Potpis, a zatim izaberite potpis koji želite da koristite.

Kreiranje HTML potpisa i potpisa sa obogaćenim tekstom

 1. U programu Windows Live Pošta, na kartici „Početak“ kliknite na dugme E-poruka.

 2. U telu poruke dodajte tekst koji želite da koristite kao potpis.

  • Promenite izgled teksta (veličinu, boju, tip fonta itd.) koristeći oblast „Font“ na kartici „Poruka“.

  • Umetnite jednu fotografiju ili drugu sliku koristeći oblast „Fotografija“ na kartici „Poruka“. Manje slike su najbolje.

 3. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao datoteku.

 4. Pronađite lokaciju na kojoj želite da sačuvate datoteku, a zatim unesite ime datoteke.

 5. Promenite vrednost u polju „Sačuvaj kao tip“ na HTML datoteke (*.htm, *.html).

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Potrebna vam je dodatna pomoć?