Napomena: neki dobavljači usluga e-pošte prešli su na novije protokole za e-poštu kako bi poboljšali bezbednost i pouzdanost. Usluge e-pošte tih dobavljača možda više neće raditi u programu Windows Live pošta.

Kako da uvezem i izvezem e-poruke, kontakte i kalendare u programu Windows Live Pošta?

Ukoliko je potrebno da zamenite hardver ili da ponovo instalirate Windows Live Poštu, bilo bi dobro da najpre sve izvezete, obavite promenu, a zatim ponovo sve uvezete. Ovaj proces je poznat kao izrada rezervne kopije i vraćanje u prethodno stanje.

Ukoliko ste dodali naloge e-pošte u Windows Live Poštu, većina njih automatski čuva poruke, i sinhronizovaće ih kada ponovo dodate isti nalog.

Pre nego što počnete

 • Ako izvozite poštu, kreirajte novu fasciklu na lokaciji po svom izboru. Poruke morate da izvezete u praznu fasciklu.

 • Za stavke kalendara nije moguće napraviti rezervnu kopiju. Međutim, ukoliko se prijavite koristeći svoj Windows Live ID, kalendar će se sinhronizovati sa onim na adresi http://calendar.live.com.

 • Ukoliko se prijavite koristeći svoj Windows Live ID, kontakti će se automatski sinhronizovati. Ukoliko se ne prijavite koristeći Windows Live ID, neophodno je da ručno izvezete kontakte i da ih ponovo uvezete.

 • Ukoliko imate POP3 nalog, u dijalogu „Svojstva“, na kartici „Više opcija“ proverite da li se poruke uklanjaju sa POP3 servera. Ako se uklanjaju, a vi planirate da deinstalirate program Windows Live Pošta ili da uklonite taj nalog iz njega, trebalo bi da ručno izvezete i ponovo uvezete svoje poruke.

 • Ako koristite neki program kao što je Windows Easy Transfer, proverite da li ste rezervnom kopijom obuhvatili novokreirane fascikle. Detaljnije informacije o korišćenju programa Windows Easy Transfer možete da pronađete ovde.

 • Ukoliko uvozite veći broj kontakata, bolje je da koristite .csv format. Uvoz .vcf datoteka mora da se obavlja pojedinačno.

Prikaži sve

Izvoz e-poruka iz programa Windows Live Pošta

 1. Otvorite program Windows Live Pošta tako što ćete kliknuti na dugme Start Slika dugmeta „Start“. U okviru za pretragu otkucajte Pošta, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Windows Live Pošta.
 2. U gornjem levom uglu, u meniju Datoteka izaberite stavku Uvezi e-poštu, a zatim izaberite opciju E-poruke.Slika menija „Datoteka“ sa izabranim stavkama „Uvezi e-poštu“ i „E-poruke“
 3. Izaberite stavku MicrosoftWindows Live Pošta za format izvoza, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. Kliknite na dugme Potraži i pronađite fasciklu u kojoj želite da uskladištite poruke. Proverite da li je fascikla prazna.

 5. Kliknite na dugme Dalje.

 6. Izaberite fascikle sa porukama koje želite da izvezete, a zatim kliknite na dugme Dalje. Dobićete potvrdu da su poruke uspešno izvezene. Kliknite na dugme Završi.

Izvoz kontakata iz programa Windows Live Pošta

 1. Otvorite program Windows Live Pošta tako što ćete kliknuti na dugme Start Slika dugmeta „Start“. U okviru za pretragu otkucajte Pošta, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Windows Live Pošta.
 2. U donjem levom uglu izaberite opciju Kontakti.Slika menija sa izabranom stavkom „Kontakti“
 3. Na glavnoj traci kliknite na dugme Izvezi.

 4. U padajućem meniju izaberite format datoteke.

  • Ukoliko izvozite veći broj kontakata, izaberite stavku .csv.

  • Ukoliko izvozite samo jedan ili dva kontakta, izaberite stavku .vcf.

 5. Kliknite na dugme Potraži, a zatim izaberite lokaciju na kojoj želite da sačuvate svoje kontakte.

 6. Unesite ime datoteke, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 7. Kliknite na dugme Dalje, a zatim potvrdite izbore u poljima za potvrdu pored polja koja želite da izvezete. Izvoze se samo polja koja su izabrana, pa se postarajte za to da izaberete sve što biste želeli da imate kasnije.

 8. Kliknite na dugme Završi.

Uvoz e-poruka u program Windows Live Pošta

 1. Otvorite program Windows Live Pošta tako što ćete kliknuti na dugme Start Slika dugmeta „Start“. U okviru za pretragu otkucajte Pošta, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Windows Live Pošta.
 2. U gornjem levom uglu, u meniju Datoteka izaberite stavku Uvezi poruke.
  Slika menija „Datoteka“ sa izabranom stavkom „Uvezi poruke“
 3. Izaberite odgovarajući format datoteka, a zatim kliknite na dugme Dalje. (Opcije su Microsoft Outlook Express 6, Windows Live Mail i Windows Pošta.)

 4. Kliknite na dugme Potraži, izaberite fasciklu koja sadrži izvezene poruke, a zatim kliknite na dugme Dalje. Možete da odaberete da uvezete sve, ili samo neke fascikle.

 5. Kliknite na dugme Dalje. Dobićete poruku sa potvrdom korišćenog formata datoteke i uspešnog uvoza.

 6. Kliknite na dugme Završi. Uvezene poruke možete da pronađete u levom oknu, u fascikli pod imenom Fascikle za skladištenje.

Uvoz kontakata sačuvanih van mreže u program Windows Live Pošta

 1. Otvorite program Windows Live Pošta tako što ćete kliknuti na dugme Start Slika dugmeta „Start“. U okviru za pretragu otkucajte Pošta, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Windows Live Pošta.
 2. U donjem levom uglu izaberite opciju Kontakti.Slika menija sa izabranom stavkom „Kontakti“
 3. Na glavnoj traci kliknite na dugme Uvezi.

 4. Izaberite format datoteke koji se podudara sa izvezenim kontaktima (.csv ili .vcf).

 5. Kliknite na dugme Potraži, a zatim izaberite fasciklu koja sadrži izvezene kontakte.

 6. Kliknite na dugme Dalje, a zatim potvrdite izbore u poljima za potvrdu pored polja koja želite da uvezete.

 7. Kliknite na dugme Završi.

Potrebna vam je dodatna pomoć?