Ko može da vidi moj foto-album u usluzi OneDrive kada pošaljem e-poruku sa fotografijama?

Podrazumevano, samo vi i primaoci poruke možete videti album sa fotografijama u usluzi Windows Live OneDrive. Ako vi ili neko od vaših primalaca proslede poruku drugim osobama, te osobe će takođe moći da vide album sa fotografijama. Ako želite da vaš album sa fotografijama bude javan tako da svi mogu da vide ili pronađu album sa fotografijama u usluzi OneDrive, možete promeniti opcije privatnosti prilikom kreiranja e-poruke sa fotografijama.

Da biste promenili opcije privatnosti:

  1. Otvorite program Windows Live pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polje za pretragu unesite Pošta, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Windows Live pošta.
  2. Na kartici Početak kliknite na dugme E-poruka sa fotografijama. Ako se to od vas zatraži, prijavite se koristeći Windows Live ID.

  3. Izaberite slike koje želite da dodate u album, a zatim kliknite na dugme Otvori.

  4. U prozoru Nova poruka izaberite karticu Format, a zatim kliknite na dugme Privatnost za album.

  5. Da bi album bio javan, opozovite izbor u polju za potvrdu „Samo primaoci ove poruke mogu videti album sa fotografijama u usluzi OneDrive“, a zatim kliknite na dugme „U redu“.

  6. U prozoru Nova poruka kliknite na dugme Pošalji.

Kada promenite opcije privatnosti i pošaljete e-poruku sa fotografijama, svi mogu da ga vide i pronađu u usluzi OneDrive.

Potrebna vam je dodatna pomoć?