Microsoft ugovor o pružanju usluga

Ažurirano 27. avgusta 2012. godine
Počinje da važi 19. oktobra 2012. godine

Hvala što ste odabrali Microsoft!

Ovo je ugovor između vas i korporacije Microsoft (ili neke njene filijale što zavisi od vašeg mesta stanovanja) u kome su opisana vaša prava na korišćenje softvera i usluga navedenih u odeljku 1.1. Pojedine uslove ovog ugovora smo naveli u formi pitanja i odgovora da bi vam bili pregledniji. Trebalo bi da pregledate čitav ugovor jer su svi uslovi važni i zajedno čine pravosnažni ugovor koji za vas postaje obavezujući čim ga prihvatite.

1. Opseg ugovora, prihvatljivost i promene

1.1. Koje usluge ovaj ugovor pokriva? Ovaj ugovor se primenjuje na Microsoft Hotmail, Microsoft SkyDrive, Microsoft nalog, Windows Live Messenger, Windows Foto-galeriju, Windows Movie Maker, Microsoft Poštu za radnu površinu, Windows Live Writer (pomenute usluge se jednim imenom nazivaju „Microsoft brendirane usluge“), Bing, MSN, Office.com, i bilo koji drugi softver, Veb lokaciju ili uslugu koja sadrži vezu do ovog ugovora (jednim imenom „usluge“). Usluge možda nisu kompatibilne sa softverom i uslugama čiji su dobavljači treće strane.

1.2. Kojih uslova moram da se pridržavam dok koristim usluge? Cilj nam je da kreiramo sigurnije i bezbednije okruženje i zbog toga zahtevamo od korisnika da se tokom korišćenja usluga pridržavaju ovde navedenih uslova, Microsoft smernica za suzbijanje bezvredne pošte (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) i Microsoft pravila ponašanja (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426) koji su ovim pominjanjem pripojeni ovom ugovoru (u daljem tekstu „ugovor“).

1.3. Kako prihvatam ovaj ugovor? Ako koristite usluge ili im pristupate, ili ako se složite sa ovim uslovima u delu korisničkog interfejsa u kom se nalazi za to predviđena opcija koja vam je na raspolaganju, slažete se da ćete se pridržavati ovog ugovora i da ga nećete menjati. Ako se ne slažete, ne možete da koristite usluge.

1.4. Da li Microsoft može da promeni ove uslove nakon što ih prihvatim? Da. Microsoft povremeno može da promeni ili dopuni ove uslove. Ukoliko to uradimo, obavestićemo vas o tome u okviru korisničkog interfejsa, putem e-poruke ili na neki drugi prihvatljiv način. Ako koristite usluge i nakon datuma od kog promena stupa na snagu, to će biti vaš pristanak na promenjene uslove. Ako se ne slažete sa promenama, neophodno je da prekinete korišćenje usluga i otkažete sve plaćene usluge prema uputstvima datim u odeljku 9.10. U suprotnom, na vas će biti primenjeni novi uslovi.

1.5. Kakve vrste promena u uslugama mogu da očekujem? Mi neprekidno radimo na unapređivanju usluga i možemo da ih menjamo u bilo kom trenutku. Pored toga, postoje razlozi zbog kojih Microsoft može da prestane da pruža delove usluga, uključujući (bez ograničenja) slučajeve kada to postane neizvodljivo za nas, tehnologija napreduje, povratne informacije korisnika ukazuju da je potrebna promena ili kada nastanu spoljašnji problemi usled kojih nastavak ne bi bio razuman ili praktičan. Možemo da izdamo beta verziju usluga ili njihovih funkcija koja možda neće raditi pravilno ili isto kao konačna verzija.

2. Microsoft nalog

2.1. Šta je Microsoft nalog? Da biste mogli da pristupite nekim delovima usluga kao što su Microsoft brendirane usluge, potreban vam je Microsoft nalog. Microsoft nalog, ranije poznat pod nazivom Windows Live ID, predstavlja akreditive koje ćete koristiti za potvrdu identiteta u našoj mreži. Da biste kreirali Microsoft nalog, potrebno je da navedete korisničko ime i lozinku, određene demografske podatke i „dokazne informacije za nalog“ kao što su alternativna e-adresa ili broj telefona. Postojeći nosioci Microsoft naloga će možda morati da navedu „dokazne informacije za nalog“ da bi mogli da nastave da koriste svoj Microsoft nalog. Sami ste odgovorni za očuvanje poverljivosti svojih informacija o nalogu i lozinke, a odgovorni ste i za sve aktivnosti do kojih dođe u okviru vašeg Microsoft naloga. Svoj Microsoft nalog možete da koristite za pristup drugim proizvodima, Veb lokacijama ili uslugama korporacije Microsoft (Windows, Xbox LIVE i Windows Phone); međutim, ukoliko se odredbe i uslovi za te proizvode, Veb lokacije ili usluge razlikuju od ovog ugovora, i oni mogu da se primene na vaše korišćenje tog proizvoda, Veb lokacije ili usluge. Microsoft brendirane usluge zahtevaju da se povremeno prijavite u svoj Microsoft nalog, najmanje jednom na svakih 270 dana, kako bi usluge koje spadaju u Microsoft brendirane usluge ostale aktivne ukoliko nije navedeno drugačije u ponudi usluga koje se plaćaju. Ukoliko se ne prijavite u toku tog perioda, možemo da vam otkažemo pristup Microsoft brendiranim uslugama. Ako otkazivanje Microsoft brendiranih usluga nastupi zbog toga što se niste uspešno prijavili, vaši podaci mogu biti trajno izbrisani sa naših servera.

2.2. Šta ako ne mogu da pristupim svom Microsoft nalogu? Ako ste zaboravili lozinku ili iz nekog drugog razloga ne možete da pristupite svom Microsoft nalogu, možete da oporavite Microsoft nalog tako što ćete posetiti Veb stranicu Uspostavljanje početnih vrednosti lozinke (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656). Microsoft ne garantuje da će vratiti vaš Microsoft nalog u prethodno stanje niti da će prema sadržaju (koji je definisan u nastavku) biti preduzete mere zaštite.

2.3. Šta ako moj Microsoft nalog nije nabavljan od korporacije Microsoft? U pojedinim slučajevima dozvoljavamo nabavku Microsoft naloga preko treće strane, kao što je škola, preduzeće, dobavljač Internet usluga ili administrator upravljanog domena (http://www.domains.live.com). U takvim slučajevima ta treća strana može da ima dodatna prava za vaš Microsoft nalog, poput mogućnosti da uspostavi početne vrednosti lozinke, prikaže podatke o korišćenju naloga ili podatke profila, čita i skladišti sadržaj naloga ili obustavi ili otkaže Microsoft nalog. U takvim slučajevima se na vas primenjuje ovaj ugovor i svi dodatni uslovi korišćenja treće strane koje bi ona trebalo da vam stavi na raspolaganje. Ako ste administrator upravljanog domena, odgovorni ste za sve aktivnosti koje se odigravaju unutar naloga na tom upravljanom domenu.

3. Sadržaj

3.1. Ko je vlasnik sadržaja koji smeštam u usluge? Sadržaj obuhvata sve što otpremite i uskladištite unutar usluga ili prenesete posredstvom istih, npr. podatke, dokumente, fotografije, video zapise, muziku, e-poštu i trenutne poruke (jednim imenom „sadržaj“). Osim u slučaju materijala za koji dobijate licencu od nas i koji može biti ugrađen u vaš sadržaj (na primer, clip art grafika), ne polažemo pravo vlasništva nad sadržajem koji vi obezbedite unutar usluga. Vi ostajete vlasnik svog sadržaja i odgovorni ste za njega. Takođe, ne kontrolišemo, ne plaćamo, ne podržavamo niti na bilo koji drugi način preuzimamo odgovornost za sadržaj čiju ste dostupnost unutar usluga omogućili vi ili neko drugi.

3.2. Ko može da pristupi mom sadržaju? Vi imate prvobitnu kontrolu nad tim ko može da pristupi sadržaju. Ako sadržaj delite u okviru javnih oblasti usluga ili u oblastima koje su dostupne drugim osobama koje ste sami izabrali, slažete se sa tim da svako sa kim delite sadržaj može besplatno da koristi, reprodukuje, distribuira i prenosi taj sadržaj u sklopu svog korišćenja ovih usluga i drugih proizvoda i usluga korporacije Microsoftili kompanija koje imaju licencu korporacije Microsoft. Ukoliko ne želite da drugi imaju tu mogućnost, nemojte da koristi usluge za deljenje sadržaja. Ako sadržaj unutar usluga koristite ili delite na način koji krši tuđa autorska prava, žigove, druga prava na intelektualnu svojinu ili prava na privatnost, time kršite ovaj ugovor. Garantujete i tvrdite da u periodu važnosti ovog ugovora imate (i imaćete) sva prava na sadržaj koji otpremate u usluge i delite unutar njih, kao i da korišćenje sadržaja opisano u ovom paragrafu neće prekršiti nijedan zakon.

3.3. Šta Microsoft radi sa mojim sadržajem? Ukoliko otpremite sadržaj u usluge, saglasni ste sa tim da taj sadržaj može da se koristi, menja, prilagođava, čuva, reprodukuje, distribuira i prikazuje u granicama koje su neophodne da bismo vas zaštitili i da bismo pružali, štitili i poboljšavali proizvode i usluge korporacije Microsoft. Na primer, možemo povremeno da koristimo automatizovana sredstva da izolujemo informacije iz e-poruka, ćaskanja ili fotografija kako bismo lakše otkrivali i neutralisali bezvrednu poštu i malver ili da bismo poboljšavali usluge novim funkcijama koje olakšavaju njihovo korišćenje. Prilikom obrade vašeg sadržaja korporacija Microsoft preduzima mere kako bi očuvala vašu privatnost.

3.4. Da li Microsoft ma usluge u kojima je glas omogućen? Da. Ako koristite usluge u kojima je glas omogućen, pristajete na to da Microsoft snima i prikuplja vaš glasovni unos. Glasovni unos će se koristiti da bismo vam pružili usluge u kojima je glas omogućen i poboljšali Microsoft proizvode i usluge. Microsoft neće koristiti vaš glasovni unos ni u koje druge svrhe.

3.5. Koji tip sadržaja nije dozvoljen? U uslugama nije dozvoljen sadržaj koji krši ovaj ugovor (što obuhvata i Microsoft smernice za suzbijanje bezvredne pošte (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) i Microsoft pravila ponašanja (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426) ili lokalne zakone u vašoj sredini. Microsoft zadržava pravo da pregleda sadržaj radi primene ovog ugovora. Microsoft može da blokira ili na drugi način spreči isporuku svih tipova e-pošte, trenutnih poruka i drugih vidova komunikacije ka uslugama ili od njih što spada u deo naših napora da zaštitimo usluge, naše klijente ili na drugi način osiguramo primenu uslova iz ovog ugovora.

3.6. Da li Microsoft može da ukloni moj sadržaj iz usluga? Da. Možemo da zatražimo od vas da uklonite svoj sadržaj iz usluga ako on krši ugovor ili zakone. Nepridržavanje može dovesti do gubitka pristupa uslugama ili Microsoft nalogu ili do otkazivanja istih. Pored toga, Microsoft bez vaše dozvole može da ukloni sadržaj ukoliko utvrdimo da on krši ovaj ugovor ili zakon, ili ako nam treća strana pošalje obaveštenje o kršenju prava na intelektualnu svojinu.

4. Otkazivanje usluga

4.1. Šta će se dogoditi ako se ne pridržavam ovih uslova? Ukoliko prekršite ovaj ugovor, protiv vas možemo da preduzmemo mere koje uključuju (ali se ne ograničavaju na) uklanjanje vašeg sadržaja iz usluga, prekid pristupa uslugama, zahtev da se suzdržite od određenih aktivnosti, otkazivanje usluga, i/ili prijavljivanje takvih aktivnosti nadležnim organima. Pored toga, primenjujemo smernice koje u odgovarajućim okolnostima propisuju prekid naloga korisnika koji ponavljaju prekršaje. U slučaju da protiv vas preduzmemo mere usled kršenja ovog ugovora, možemo trajno da izbrišemo, a vi možete trajno da izgubite delimičan ili čitav sadržaj uskladišten u uslugama, a možemo i da vam otkažemo usluge u potpunosti. Izbrisani podaci možda neće biti podložni preuzimanju.

4.2. Postoje li drugi načini da izgubim pristup uslugama? Da. Delovi usluga zahtevaju da se prijavite u Microsoft nalog najmanje jednom na svakih 270 dana. Ako to ne uradite (osim ako to nije drugačije navedeno u ponudi za plaćene usluge), to će dovesti do zatvaranja pristupa tom delu usluga i korišćenja istog, a vi možete trajno izgubiti svoj sadržaj iz tog dela usluga. Ukoliko se upišete za plaćeni deo usluga, a plaćanje ne obavite na vreme, možemo da prekinemo ili otkažemo tu uslugu (više detalja potražite u odeljku 9.1).

4.3. Kako mogu da raskinem korišćenje usluga? Raskid usluga možete da obavite u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga. To možete da uradite ako posetite Veb stranicu svog naloga (https://account.live.com) i ispratite proceduru za zatvaranje naloga. Da biste otkazali plaćene usluge, pogledajte odeljak 9.10. Ako otkazujete usluge, najbrži način da uklonite sadržaj iz usluga jeste njegovo ručno uklanjanje iz različitih komponenti usluga (na primer, ručno brisanje e-pošte). Ipak, imajte na umu da vam sadržaj koji ste izbrisali ili onaj koji je pridružen zatvorenom nalogu možda neće biti dostupan, ali on može da ostane u našem sistemu još neko vreme.

4.4. Šta se dešava ako su moje usluge otkazane ili raskinute? Ako su vaše usluge otkazane ili raskinute (bez obzira da li ste to uradili sami ili smo to uradili mi), vaše pravo na korišćenje usluga prestaje istog trenutka, a licenca za korišćenje softvera prestaje da važi. Nakon toga morate da deinstalirate softver, a druga mogućnost je da ga mi onemogućimo. Ako su vaše usluge otkazane ili ste ih raskinuli, možemo trajno da izbrišemo vaš sadržaj sa svojih servera i nemamo obavezu da vam isti vratimo.

5. Privatnost

5.1. Da li Microsoft prikuplja moje lične informacije? Vaša privatnost nam je važna. Pojedine informacije koje prikupimo od vas koristimo da bismo obezbedili usluge i njihov rad. Pored toga, u sklopu usluga možemo automatski da otpremimo informacije o vašem računaru, vašem korišćenju usluga i njihovim performansama. Za prikupljanje takvih informacija možemo da koristimo tehnologije poput postavljanja kolačića na vaš računar. Pročitajte Microsoft izjavu o privatnosti na mreži (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457) da biste saznali kako koristimo i štitimo vaše informacije.

5.2. Da li Microsoft otkriva moje lične informacije i izvan korporacije Microsoft? Pristajete na to i slažete se sa tim da Microsoft može da pristupa informacijama koje su povezane sa vašim korišćenjem naloga, da ih otkriva ili čuva, uključujući (ali se ne ograničavajući na) vaše lične informacije ili sadržaj ili informacije koje Microsoft prikupi o vama u toku vašeg korišćenja usluga (kao što je adresa Internet protokola ili neka druga informacija treće strane) u slučaju da Microsoft donese dobronamerni zaključak da bi to bilo neophodno radi (a) postupanja u skladu sa primenjivim zakonom ili odazivanja na pravni postupak kompetentnih nadležnih organa; (b) primene ovog ugovora ili zaštite prava na svojinu korporacije Microsoft ili naših korisnika; ili (v) sprečavanja bilo čijeg gubitka života ili nanošenja teških fizičkih povreda bilo kome.

5.3. Kako Microsoft postupa u pravnim postupcima? Kao i drugi dobavljači Internet usluga, Microsoft od zakonodavaca, državnih institucija i privatnih strana u pravnim postupcima dobija pravne naloge i zahteve vezane za sadržaj koji je uskladišten u našoj mreži. Te informacije mogu biti vezane za navodno krivično delo ili građanske sporove i najčešće se zahtevaju u skladu sa uobičajenim pravnim postupkom u zemlji ili sredini u kojoj se aktivnost odigrala. Microsoft može biti u obavezi da postupi u skladu sa zahtevima za vaše informacije u sklopu takvih istraga ili pravnih postupaka.

6. Prekidi u uslugama i izrada rezervne kopije

Nastojimo da održimo nesmetani rad usluga; međutim, sve usluge na mreži mogu biti pogođene povremenim prekidima i ispadima i Microsoft nije odgovoran ni za kakav prekid ili gubitak koji zbog toga možete imati. Trebalo bi da redovno pravite rezervne kopije sadržaja koji skladištite u uslugama. Ukoliko imate plan za redovnu izradu rezervnih kopija kog i pridržavate ga se, to može sprečiti gubitak sadržaja.

7. Softver

7.1. Koji uslovi važe za softver koji ulazi u sastav usluga? Ukoliko koristite ili od nas dobijete softver koji čini sastavni deo usluga, na njega se odnosi jedan od dva skupa uslova licenciranja (jednim imenom „uslovi licenciranja“): Ukoliko vam bude ponuđena licenca za softver, na softver se primenjuju uslovi iz te licence; ukoliko vam ne bude ponuđena nikakva licenca, primenjuju se uslovi ovog ugovora i to ne samo na usluge, već i na softver. Softver se licencira i ne prodaje se, a Microsoft zadržava sva prava na softver koja Microsoft nije izričito dodelio u okviru uslova licenciranja: implicitno, zabranom poricanja prethodne izjave ili na dugi način. Ako ovaj ugovor reguliše Veb lokaciju koju pregledate, licencu za sve skripte ili kodove trećih strana za koje postoji veza ili referenca na ovoj Veb stranici dodeljuju treće strane koje su vlasnici tog koda, a ne Microsoft.

7.2. Kako mogu da koristim softver koji je obezbeđen kao deo usluga? Dajemo vam pravo da u sklopu korišćenja usluga instalirate i koristite jedan primerak softvera po uređaju koji će koristiti samo jedna osoba u isto vreme, ali samo ukoliko poštujete sve druge uslove iz ovog ugovora.

7.3. Postoji li nešto što ne mogu da radim sa softverom i uslugama? Da. Pored ostalih ograničenja u ovom ugovoru, ne smete da preskočite niti zaobilazite nijednu tehnološku zaštitnu meru koja se nalazi unutar softvera ili usluga ili se odnosi na njih, kao ni da rastavljate, rasturate ili vršite reverzne procese u softveru ili nekom drugom aspektu koji je uključen u usluge ili mu se može pristupiti preko usluga, osim u slučaju da primenjivi zakon o autorskim pravima to izričito dozvoljava i samo u meri dozvoljenoj tim zakonom; da rastvarate komponente softvera ili usluga za upotrebu na drugim uređajima; objavljujete, kopirate, iznajmljujete, dajete u zakup ili pozajmljujete softver ili usluge; kao ni da prenosite softver ili bilo kakvu licencu za softver ili prava koja se tiču usluga, osim ukoliko to nije izričito dozvoljeno ovim ugovorom. Ne smete da koristite usluge ni na koji neovlašćeni način koji bi uticao na bilo čije korišćenje istih, kao ni za ostvarivanje pristupa nekoj usluzi, podacima, nalogu ili mreži. Ne smete da omogućite pristup uslugama preko neovlašćenih aplikacija trećih strana.

7.4. Kako se softver ažurira? Možemo automatski da proverimo verziju vašeg softvera. Takođe, povremeno možemo automatski da preuzimamo ispravke za softver. Slažete se da ćete prihvatiti takve ispravke koje su predmet ovih uslova osim ukoliko one nisu praćene drugim uslovima. Ako postoje drugi uslovi, onda se oni primenjuju. Microsoft se ne obavezuje na to da će bilo kakve ispravke biti dostupne i ne garantuje da ćemo pružati podršku za verziju sistema za koju ste licencirali svoj softver. Takve ispravke možda nisu kompatibilne sa softverom i uslugama čiji su dobavljači treće strane.

8. Dodatni uslovi za Office.com, MSNi Bing

8.1. Office.com i medijski elementi i predlošci za Office Web App aplikacije. Ukoliko koristite Microsoft Office.com ili Microsoft Office Web Apps aplikacije, možda ćete imati pristup medijskom sadržaju u vidu slika, clip art kolekcije, animacija, zvukova, muzike, video klipova, predložaka i drugih oblika sadržaja (jednim imenom „medijski elementi“) koji su obezbeđeni zajedno sa softverom dostupnim na lokaciji Office.com ili u sklopu usluga povezanih sa softverom. Medijske elemente možete da kopirate i koristite u projektima i dokumentima. Ne smete da (i) prodajete, licencirate ili distribuirate medijske elemente samostalno ili kao proizvod ako primarnu vrednost tog proizvoda čine medijski elementi, (ii) date klijentima pravo da dalje licenciraju ili distribuiraju medijske elemente, (iii) licencirate ili distribuirate u komercijalne svrhe medijske elemente koji sadrže podatke koji mogu lično da identifikuju osobe ili prikaze državnih institucija, logotipa, žigova ili amblema, ili da koristite ove vrste slika na načine koji bi implicirali odobrenje vašeg proizvoda, entiteta ili aktivnosti ili povezanost sa njima, ili (iv) kreirate nepristojna ili sramna dela pomoću medijskih elemenata. Više informacija potražite na Veb stranici o Korišćenju Microsoft sadržaja zaštićenog autorskim pravima (http://www.microsoft.com/permission).

8.2. MSN Video. Video zapisi i video plejer koji je moguće ugraditi dostupni u okviru usluge MSN Video namenjeni su isključivo za vašu nekomercijalnu, ličnu upotrebu i ukoliko negde drugde u ovom ugovoru nije drugačije navedeno, ne smeju se preuzimati, kopirati, niti ponovo distribuirati bez ovlašćenja nosilaca prava. Video plejer iz usluge koji je moguće ugraditi ne možete da koristite ni na jednoj Veb lokaciji čiji je osnovni cilj prikaz oglasa, ostvarivanje zarade od pretplate ili je direktna konkurencija usluzi MSN Video bez našeg prethodnog izričitog i pismenog pristanka. Slažete se s tim da korišćenje video plejera koji se može ugraditi može dovesti do dodatnih troškova za treće strane, isplata i autorskih honorara uključujući autorske honorare za javno izvođenje koji su na snazi u vašoj zemlji ili regionu.

8.3. Bing. Ukoliko ste na svom uređaju aktivirali lokaciju dok koristite m.bing.com, pristajete na to da Microsoft prikuplja i koristi vaše informacije o lokaciji u skladu sa Microsoft izjavom o privatnosti na mreži (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457). Vaše informacije o lokaciji koristimo da bismo obezbedili i unapredili rezultate pretrage i mapiranja.

9. Ako obavljate plaćanje ka korporaciji Microsoft, na vas se primenjuju sledeći uslovi

9.1. Naknade. Ako su sa nekim uslugama povezani troškovi naplate, slažete se da platite taj trošak. Cena koja je navedena za uslugu ne uključuje sve primenjive poreze i isplatu valutne konverzije, osim u slučaju da je drugačije navedeno. Vi ste jedini odgovorni za plaćanje tih poreza ili drugih troškova. Možemo da prekinemo ili otkažemo usluge ukoliko od vas ne dobijemo blagovremenu i celokupnu isplatu. Prekid ili otkazivanje usluga usled neplaćanja može da dovede do gubitka pristupa nalogu i korišćenja naloga i sadržaja u njemu.

9.2. Vaš nalog za naplatu. Da biste mogli da platite cenu usluge, od vas će u trenutku upisivanja za datu uslugu biti zatraženo da navedete način plaćanja. Svojim informacijama o nalogu za naplatu možete da pristupite i da ih promenite na Veb lokaciji Upravljanje naplatom i nalogom (https://billing.microsoft.com). Pored toga, slažete se sa tim da dajete dozvolu korporaciji Microsoft da koristi sve ažurirane informacije o nalogu koje se odnose na način plaćanja koje je obezbedila vaša banka izdavanja ili primenjiva mreža za plaćanja. Slažete se sa tim da ćete u svakom trenutku imati ažurirane informacije o nalogu za naplatu. Promene koje su unete u nalog za naplatu neće uticati na troškove koje prosleđujemo na vaš nalog za naplatu pre razumnog roka u kom smo mogli da postupimo u skladu sa vašim promenama naloga za naplatu.

9.3. Naplata. Time što korporaciji Microsoft navodite način plaćanja, vi (i) izjavljujete da imate ovlašćenje za korišćenje načina naplate koji ste naveli i da su sve informacije koje navodite istinite i tačne; (ii) dajete ovlašćenje korporaciji Microsoft da vam naplati uslugu putem vašeg načina plaćanja; i (iii) dajete ovlašćenje korporaciji Microsoft da vam naplati sve funkcije usluge koje se plaćaju za koje ste se svojevoljno upisali ili ih koristite dok je ovaj ugovor na snazi. Naplatu od vas možemo da izvršimo (a) unapred; (b) u trenutku kupovine; (v) odmah nakon kupovine; ili (g) periodično za usluge pretplate. Takođe, možemo vam naplatiti odobreni iznos i unapred ćemo obavestiti o bilo kakvoj promeni iznosa za naplatu kod usluga sa periodičnom pretplatom. Možemo izvršiti istovremenu naplatu za više prethodnih perioda plaćanja u slučajevima da postoje iznosi koji već nisu obrađeni.

9.4. Automatsko obnavljanje. Pod uslovom da je automatsko obnavljanje dozvoljeno u vašoj zemlji, provinciji ili državi, poslaćemo vam obaveštenje u e-poruci pre automatskog obnavljanja vaših usluga. Pošto smo vas obavestili o tome da će usluge biti automatski obnovljene, usluge možemo obnoviti automatski i to vam naplatiti po važećoj ceni za period obnavljanja. Pored toga, podsećamo vas da ćemo naplatu za obnavljanje usluga izvršiti u skladu sa vašim odabranim načinom plaćanja, bez obzira na to da li je postojao u evidenciji na dan plaćanja, ili je naveden kasnije. Takođe, pružićemo vam uputstva o tome kako možete da otkažete usluge. Da biste izbegli izvršenje naplate za obnavljanje, morate da otkažete usluge pre datuma obnavljanja.

9.5. Faktura na mreži i greške. Fakturu na mreži ćemo vam obezbediti na Veb lokaciji Upravljanje naplatom i nalogom (https://billing.microsoft.com), na kojoj možete da je prikažete i odštampate. To je jedina izjava o plaćanju koju obezbeđujemo. Sami ste odgovorni za to da odštampate i sačuvate primerak svake fakture na mreži i zadržite ga u svojoj evidenciji. Ukoliko napravimo grešku na vašoj fakturi, morate da nas obavestite o tome u roku od 120 dana od prvog pojavljivanja greške na fakturi. Odmah ćemo istražiti naplatu. Ako nas ne obavestite u tom vremenskom periodu, oslobađate nas kompletne odgovornosti i potraživanja odštete usled greške, a mi nećemo biti u obavezi da ispravimo grešku ili obezbedimo refundaciju. Ako Microsoft primeti grešku u naplati, mi ćemo je ispraviti u roku od 90 dana.

9.6. Period odustajanja. Ako od nas zahtevate neku uslugu, slažete se sa tim da možemo da počnemo da je isporučujemo u istom trenutku. Nećete imati pravo na period za otkazivanje ili „odustajanje“, izuzev u slučajevima kada je period odustajanja zakonski propisan. Usluge koje se plaćaju možete da otkažete prema uputstvima koja su navedena u odeljku 9.10. Ako vaš zakonski okvir propisuje period odustajanja, a vi obavite otkazivanje u tom periodu, svi plaćeni iznosi će vam biti nadoknađeni u razumnom vremenskom roku.

9.7. Ponude u probnom periodu. Osim u slučaju da smo vas drugačije obavestili, ako učestvujete u nekoj ponudi u probnom periodu, potrebno je da otkažete usluge do kraja probnog perioda da biste izbegli nastanak novih troškova. Ako ne otkažete usluge do kraja probnog perioda, možemo da vam naplatimo usluge.

9.8. Promene cene. U svakom trenutku možemo da promenimo cenu usluga i o tome ćemo vas obavestiti e-poštom najkasnije 15 dana pre promene cene. Ako se ne slažete sa promenom cene, uslugu morate da otkažete i da prestanete da je koristite pre nego što promena cene stupi na snagu. Ako postoje fiksni vremenski period i cena za vašu ponudu za uslugu, ta cena će ostati na snazi za taj period.

9.9. Smernice za povraćaj novca. Osim ako nije drugačije određeno zakonom ili nekom određenom ponudom usluge, sve kupovine su konačne i ne podležu povraćaju novca.

9.10. Otkazivanje usluga. Usluge možete da otkažete u bilo kom trenutku, sa ili bez razloga. Informacije i uputstva o tome kako možete da otkažete usluge date su na Veb lokaciji Upravljanje naplatom i nalogom (https://billing.microsoft.com). Osim u slučaju da je to drugačije određeno zakonom ili pravnom nadležnošću koje važe kod vas, trebalo bi da pogledate ponudu koja opisuje usluge jer (i) možda u trenutku otkazivanja nećete dobiti refundaciju; (ii) ste možda u obavezi da platite troškove otkazivanja; (iii) možda imate obavezu da platite sve troškove nastale unutar vašeg naloga za naplatu pre datuma otkazivanja; ili (iv) možete da izgubite mogućnost pristupa i korišćenja naloga ako otkažete usluge. Ako obavite otkazivanje, usluge će se završiti na kraju vremenskog perioda trenutne usluge ili, ako vaš nalog obrađujemo periodično, na kraju perioda u kojem ste otkazali.

9.11. Zakasnela plaćanja. Morate da platite sve razumne troškove koji nastanu tokom naplate bilo kakvih zaostalih iznosa. Ti troškovi uključuju razumne troškove zastupnika i ostale zakonske naknade i troškove.

9.12. Plaćanja vama. Ukoliko vam dugujemo plaćanje, slažete se sa tim da nam blagovremeno i tačno dostavite sve informacije potrebne za plaćanje vama. Odgovorni ste za sve poreze i naknade koji mogu nastati kao posledica ovog plaćanja ka vama. Morate takođe da se pridržavate svih drugih uslova koje postavimo, kako biste ostvarili vaše pravo na bilo kakva plaćanja. Ako greškom primite uplatu, naše je pravo da storniramo plaćanje ili zahtevamo povraćaj uplate. Slažete se da ćete sarađivati sa nama u našim nastojanjima da to obavimo. Takođe možemo da vam smanjimo uplatu bez obaveštenja da bismo obavili korekciju prema svim prethodnim preplatama.

9.13. Usluge i troškovi pristupa Internetu. Ako usluge ne uključuju pristup Internetu, odgovorni ste za plaćanje troškova svom dobavljaču Internet usluga. Ti troškovi su dodatni iznos pored troškova koje imate za usluge. Ukoliko uslugama pristupate putem bežičnih uređaja (npr, mobilni telefoni i tableti), vaš operater bežičnog Interneta može da vam naplati troškove upozorenja, Veb pregledanja, razmene poruka u drugih usluga koje zahtevaju korišćenje etra i usluge bežičnih podataka. Raspitajte se kod svog operatera da biste proverili da li postoje slični troškovi koji bi mogli da se primene na vas. Samo ste vi odgovorni za sve troškove koje napravite za pristup uslugama putem bežične ili neke druge komunikacijske usluge.

Ostatak ovog odeljka 9.13 primenjuje se samo ako vaše usluge uključuju pristup Internetu. Ova usluga možda nije dostupna u vašoj zemlji ili regionu. Ako koristite modem za pozivnu vezu, možda ćete napraviti troškove za biranje, roming ili druge troškove pristupa u zavisnosti od broja telefona koji pozivate i mesta sa kog to činite. Trebalo bi da to proverite najpre kod svoje lokalne telefonske kompanije da biste mogli da utvrdite da li će broj koji planirate da koristite proizvesti takve troškove. Čak i ako vam predložimo broj telefona koji treba da zovete, možda ćete i dalje praviti troškove u zavisnosti od vašeg lokalnog dobavljača, lokacije sa koje pozivate i telefonskog plana. Mi vam nećemo refundirati te troškove.

10. BEZ GARANCIJA

MICROSOFTI NAŠI PARTNERI, PREPRODAVCI, DISTRIBUTERI I DOBAVLjAČI NE DAJEMO NIKAKVE GARANCIJE, IZRIČITE ILI IMPLICITNE, KAO NI JEMSTVA ILI USLOVE KOJI SE TIČU VAŠEG KORIŠĆENjA USLUGA. RAZUMETE DA JE KORIŠĆENjE USLUGA VAŠ RIZIK I DA MI USLUGE PRUŽAMO „TAKVE KAKVE JESU“, „SA SVIM MANAMA“ I „TAKVE KAKVE SU DOSTUPNE“. MICROSOFT NE GARANTUJE TAČNOST NITI PRAVOVREMENOST INFORMACIJA DOSTUPNIH U OKVIRU USLUGA. U MERI DOZVOLJENOJ VAŠIM LOKALNIM ZAKONOM, ISKLJUČUJEMO SVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI GARANCIJE ZA PODESNOST ZA PRODAJU, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, PODESNOST ZA NAMENU U ODREĐENU SVRHU, LJUDSKI TRUD I NEKRŠENJE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. LOKALNI ZAKON VAM MOŽDA OBEZBEĐUJE NEKA PRAVA. NIJEDAN DEO OVOG UGOVORA NEMA ZA CILj DA UTIČE NA TA PRAVA UKOLIKO SU PRIMENjIVA.

IZJAVLjUJETE DA RAČUNARSKI I TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI NISU SAVRŠENI I DA SE DEŠAVAJU POVREMENI PREKIDI. MI NE GARANTUJEMO DA ĆE USLUGE RADITI BEZ PREKIDA, BLAGOVREMENO, BEZBEDNO ILI BEZ GREŠKE, KAO NI DA NEĆE DOĆI DO GUBITKA SADRŽAJA.

Korisnici koji žive u Australiji imaju određene zakonske garancije koje propisuju australijski zakoni o potrošnji i nijedan deo ovog ugovora nema za cilj da utiče na ta prava.

11. Ograničenje odgovornosti

Ako Microsoft prekrši ovaj ugovor, slažete se sa tim da će vaš jedini pravni lek biti odšteta od korporacije Microsoft ili njenih filijala, preprodavaca, distributera i dobavljača za direktnu štetu koja ne prelazi iznos jednomesečne cene usluge. Ne možete da nadoknadite nikakve druge štete ili gubitke, uključujući, bez ograničenja, posledične, izgubljene dobiti, posebne, indirektne ili kažnjive štete. Ova ograničenja i isključenja su primenjiva ako pravni lek ne nadoknadi vaš gubitak u potpunosti ili ne ispuni svoju osnovnu svrhu ili ako trebalo da znamo za mogućnost nastanka štete. U najvećoj mogućoj meri koju dozvoljava zakon, ta ograničenja i isključenja su primenjiva na sve što se tiče ovog ugovora kao što je gubitak sadržaja; bilo kakav virus koji je uticao na korišćenje usluga; kašnjenje ili neuspeh u pokretanju ili završavanju prenosa ili transakcija; tvrdnjama o nepoštovanju ugovora, jemstva, garancije ili uslova; izričita odgovornost; nemar; davanje lažnih izjava ili propust; neovlašćeni upad; kršenje zakona ili propisa; ili sticanje bez osnova. Pojedina ili sva ta ograničenja ili isključenja možda neće važiti u vašem slučaju ako vaša država, provincija ili zemlja ne dozvoljava isključivanje ili ograničenje slučajnih, posledičnih ili nekih drugih šteta.

12. Microsoft ugovorna strana

12.1. Sjedinjene Američke Države. Ukoliko stanujete (ili vam je centrala poslovanja smeštena) u Sjedinjenim Američkim Državama, ugovor sklapate sa korporacijom Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. Zakon u državi u kojoj živite reguliše tumačenje ovog ugovora, tužbe za kršenje ugovora i sve ostale tužbe (gde spadaju zaštita potrošača, nelojalna konkurencija i tužbe za štetu), bez obzira na sukobljenost odredbi zakona. Obe strane neopozivo prihvataju isključivu nadležnost imaju državni i federalni sudovi sa sedištem u okrugu King, Vašington u slučaju svih sporova proisteklih iz ovog ugovora ili usluga koji su saslušani na sudu (ne računajući arbitražne i prekršajne sudove).

12.2. Severna ili Južna Amerika izvan Sjedinjenih Država. Ukoliko stanujete (ili vam je centrala poslovanja smeštena) u Severnoj ili Južnoj Americi izvan Sjedinjenih Američkih Država, ugovor sklapate sa korporacijom Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. Zakon države Vašington reguliše tumačenje ovog ugovora i bavi se tužbama koje se odnose na njegovo kršenje, bez obzira na izbor zakonskih principa. Svi ostali zahtevi, uključujući zahteve na osnovu zakona o zaštiti potrošača, zakona o nelojalnoj konkurenciji i u slučaju delikta, podležu zakonima zemlje u koju usmerimo vaše usluge.

12.3. Evropa. Ukoliko stanujete (ili vam je centrala poslovanja smeštena) u Evropi, ugovor sklapate sa kompanijom Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luksemburg, a zakoni Luksemburga određuju tumačenja ovog ugovora i primenjuju se kod tužbi za kršenje ugovora bez obzira na principe neusaglašenosti odredbi zakona, osim ako stanujete ili vam je centrala poslovanja smeštena u Španiji u kom slučaju zakoni Španije određuju tumačenja ovog ugovora. Svi ostali zahtevi, uključujući zahteve na osnovu zakona o zaštiti potrošača, zakona o nelojalnoj konkurenciji i u slučaju delikta, podležu zakonima zemlje u koju usmerimo vašu uslugu. U zavisnosti od nadležnosti, vi i Microsoft možete da izaberete zemlju u koju ćemo usmeriti uslugu u kojoj će se voditi svi sporovi proistekli iz ovog ugovora, a druga mogućnost je da odaberete nadležni sud u Luksemburgu. Ukoliko uslugama pristupate iz Nemačke, na vas se primenjuje Ugovor koji važi za Nemačku (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266428).

12.4. Bliski istok ili Afrika. Ukoliko stanujete (ili vam je centrala poslovanja smeštena) na Bliskom istoku ili u Africi, ugovor sklapate sa korporacijom Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luksemburg, a zakoni Luksemburga određuju tumačenja ovog ugovora i primenjuju se kod tužbi za kršenje ugovora bez obzira na principe neusaglašenosti odredbi zakona. Svi ostali zahtevi, uključujući zahteve na osnovu zakona o zaštiti potrošača, zakona o nelojalnoj konkurenciji i u slučaju delikta, podležu zakonima zemlje u koju usmerimo vaše usluge. Obe strane neopozivo prihvataju da u slučaju svih sporova proisteklih iz ovog ugovora ili povezanih s njim, isključivu nadležnost imaju sudovi sa sedištem u Luksemburgu.

12.5. Azija ili Južni Pacifik ukoliko vaša zemlja nije izričito izdvojena. Ako stanujete (ili vam je centrala poslovanja smeštena) u Aziji ili Južnom Pacifiku, ugovor sklapate sa kompanijom Microsoft Regional Sales Corp., korporacijom koja je organizovana po zakonima savezne države Nevada, SAD, sa ogrankom u Singapuru, čije se sedište nalazi na adresi 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapur, 119968 i za ovaj ugovor važe zakoni savezne države Vašington, bez obzira na sukobljenost odredbi zakona. Bilo kakvi sporovi koji proisteknu iz ovog ugovora ili u vezi sa njim, uključujući bilo kakva pitanja koja se odnose na njegovo postojanje, važenje ili raskidanje, biće upućeni na arbitražu u Singapur i tamo konačno rešeni u skladu sa pravilima arbitraže Međunarodnog centra za arbitražu u Singapuru (SIAC), za koja se smatra da su uključena kao referenca u ovu klauzulu. Arbitražni postupak će voditi jedan arbitar koga imenuje predsedavajući SIAC-a. Arbitraža će se voditi na engleskom jeziku. Odluka arbitra će biti konačna, obavezujuća i neosporna, te se može koristiti kao osnova za procenu u bilo kojoj državi ili regionu.

12.6. Japan. Ukoliko stanujete (ili vam je centrala poslovanja smeštena) u Japanu, ugovor sklapate sa kompanijom Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokio 108-0075. Za tumačenje ovog ugovora važe zakoni Japana, koji se primenjuju i na sve sporove proistekle iz njega ili povezane sa njim. Obe strane neopozivo prihvataju da u slučaju svih sporova proisteklih iz ovog ugovora ili povezanih s njim, isključivu izvornu nadležnost ima okružni sud u Tokiju.

12.7. Kina. Ukoliko stanujete (ili vam je centrala poslovanja smeštena) u Kini, ugovor sklapate sa kompanijom MSN Network Communications Technology Company Limited, Suite B, 8th Floor, Building Ding, No. 555, Dongchuan Road, Minxing District, Šangaj, Kina da biste koristili MSN, Bingili Windows Live Messenger; za ovaj ugovor važe zakoni Kine jer se on odnosi na vaše korišćenje usluga iz ovog ugovora koje održava Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited. Što se tiče vašeg korišćenja usluga MSN, Bingili Windows Live Messenger koje je obuhvaćeno ovim ugovorom, bilo kakvi sporovi koji proisteknu iz ovog ugovora ili u vezi sa njim, uključujući bilo kakva pitanja koja se odnose na njegovo postojanje, važenje ili raskidanje, biće upućeni na arbitražu u Hong Kong i tamo konačno rešeni pod nadzorom Međunarodnog centra za arbitražu u Hong Kongu („HKIAC“) i u skladu sa pravilima UNCITRAL-a za koja se smatra da su uključena kao referenca u ovu klauzulu. U tom slučaju, arbitražni postupak će voditi jedan arbitar koga imenuje HKIAC u skladu sa pravilima za arbitražu koja propisuje UNCITRAL. Arbitraža će se voditi na engleskom jeziku. Odluka arbitra će biti konačna, obavezujuća i neosporna te se može koristiti kao osnova za procenu u Kini ili na nekom drugom mestu. Što se tiče vašeg korišćenja svih drugih usluga iz ovog ugovora, ugovor sklapate sa korporacijom Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. Kada se radi o tim uslugama, zakon države Vašington reguliše ovaj ugovor, bez obzira na sukobljenost zakonskih principa. Nadležnost državnih ili federalnih sudova sa sedištem u okrugu King, Vašington, SAD nije isključiva.

12.8. Republika Koreja. Ukoliko stanujete (ili vam je centrala poslovanja smeštena) u Republici Koreji, ugovor sklapate sa kompanijom Microsoft Korea, Inc., 6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Seul, 135-777, Koreja, pri čemu za tumačenje ovog ugovora važe zakoni Republike Koreje. Obe strane neopozivo prihvataju da u slučaju svih sporova proisteklih iz ovog ugovora ili povezanih s njim, isključivu izvornu nadležnost ima okružni sud u Seulu.

12.9. Tajvan Ukoliko stanujete (ili vam je centrala poslovanja smeštena) u Tajvanu, ugovor sklapate sa kompanijom Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Tajpeh, Tajvan 110, pri čemu za tumačenje ovog ugovora važe zakoni Tajvana. Obe strane neopozivo prihvataju okružni sud u Tajpehu kao prvostepeni sud nadležan za sve sporove proistekle iz ovog ugovora ili u vezi s njim.

13. Veb lokacije trećih strana

Možda ćete putem usluga moći da pristupate Veb lokacijama ili uslugama trećih strana. Microsoft nije odgovoran za Veb lokacije, usluge ili sadržaj trećih strana koji je dostupan preko tih usluga trećih strana. Vi snosite odgovornost za sve postupke prema trećim stranama (uključujući oglašivače). Vaše korišćenje Veb lokacija ili usluga treće strane može da podleže odredbama i uslovima te treće strane.

14. Upravljanje digitalnim pravima (DRM)

Ako pristupate sadržaju koji je zaštićen Microsoft upravljanjem digitalnim pravima (DRM), softver može automatski da zahteva prava na korišćenje medija iz servera za prava na mreži i da preuzme i instalira dostupne DRM ispravke da biste mogli da reprodukujete sadržaj. Više informacija potražite u odeljku sa informacijama o upravljanju digitalnim pravima unutar Microsoft Silverlight izjave o privatnosti (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=178857).

15. Microsoft .NET Framework softver

Softver može da sadrži Microsoft .NET Framework softver. Ovaj softver je deo operativnog sistema Windows. Uslovi licenciranja za Windows primenjuju se i na korišćenje softvera .NET Framework.

16. Ostanak na snazi

Odeljak „Privatnost“ i odeljci 9 (po pitanju iznosa nastalih pre isteka ovog ugovora), 10, 11, 12, 19, 20 i oni koji se zbog svojih uslova primenjuju i nakon isteka ugovora, ostaće na snazi i nakon prekida ili otkazivanja ovog ugovora.

17. Dodela i prenos

Ovaj ugovor, u celosti ili samo njegov deo, možemo u bilo kom trenutku i bez posebnog obaveštenja da dodelimo vama. Vi ne možete da dodelite ovaj ugovor, niti da prenesete nikakva prava na korišćenje usluga.

18. Obaveštenja

Pristajete na to da vam Microsoft pruža obaveštenja o uslugama ili informacije koje po zakonu moramo da obezbedimo putem e-pošte i to na adresu koju ste naveli kada ste se upisivali za usluge. Smatraće se da su obaveštenja e-poštom poslata i primljena u trenutku slanja e-poruke. Ako ne pristajete da primate obaveštenja elektronskim putem, potrebno je da prestanete sa korišćenjem usluga. Microsoft možete da obaveštavate onako kako je navedeno u korisničkoj podršci za usluge.

19. Tužbe moraju biti podnete u roku od godinu dana

Sve tužbe povezane sa ovim ugovorom ili uslugama moraju biti podnete u roku od godinu dana od datuma kada su najranije mogle biti podnete, osim ako u okviru vašeg zakonodavstva nije propisan duži rok za podnošenje tužbi. Ako se tužba ne podnese u tom roku, onda to više neće biti moguće.

20. Tumačenje ugovora

Ovo je ceo ugovor između vas i korporacije Microsoft koji se odnosi na korišćenje usluga. On potiskuje sve prethodne ugovore između vas i korporacije Microsoft koji se odnose na vaše korišćenje usluga. Svi delovi ovog ugovora primenjuju se u potpunosti u skladu sa relevantnim zakonom. Ukoliko sud smatra da deo ovog ugovora ne možemo da primenimo onako kako je napisan, možda ćemo te uslove zameniti sličnim uslovima u meri koju dopušta relevantni zakon, ali se ostatak ovog ugovora neće promeniti. Naslovi odeljaka ugovora služe samo kao referenca i nemaju pravni efekat.

21. Nema ostvarivanja koristi treće strane

Ovaj ugovor je napravljen samo za vašu i našu korist. Ne može da služi u korist nekog trećeg lica, osim za dozvoljene naslednike i pravne naslednike korporacije Microsoft.

22. Fontovi

Fontove možete da koristite za prikazivanje i štampanje sadržaja samo dok koristite usluge. Ne smete da preskočite nijedno ograničenje za ugrađivanje koje se nalazi u fontovima.

23. Podrška

Korisnička podrška za Microsoft brendirane usluge dostupna je na Veb lokacijama Microsoft Answers (http://answers.microsoft.com) i Windows (http://windows.microsoft.com). Korisnička podrška za MSN Internet Access dostupna je na Veb lokaciji MSN Support (https://support.msn.com). Korisnička podrška za Bing i Bing klijente dostupna je na Veb lokaciji Bing Support (https://support.discoverbing.com).

24. Izvozna ograničenja

Besplatan softver i usluge korporacijeMicrosoftpredmet su izvoznih i tehnoloških zakona Sjedinjenih Država i drugih jurisdikcija i vi se slažete sa tim da ćete poštovati sve takve primenjive zakone i propise koji se primenjuju na softver i/ili usluge. Dozvola Vlade Sjedinjenih Država je obavezna za prenos besplatnog softvera i usluga vladama svih zemalja pod embargom i pojedinim zabranjenim partijama. Više informacija pogledajte na Veb lokaciji U.S. Department of Treasury (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206). Uz to, plaćene usluge su predmet izvoznih zakona i propisa Sjedinjenih Država i vi morate da ih poštujete. Ti propisi uključuju odredbe o ograničenjima u pogledu odredišta, krajnjih korisnika i krajnjeg korišćenja. Više informacija potražite na Veb lokaciji Exporting Microsoft Products (http://www.microsoft.com/exporting).

OBAVEŠTENJA

Obaveštenja i procedura za podnošenje prijava u vezi sa kršenjem autorskih prava. Obaveštenja o tvrdnjama za kršenje autorskih prava treba slati imenovanom agentu korporacije Microsoft. NA SVA PITANJA KOJA NISU RELEVANTNA ZA OVAJ POSTUPAK NEĆE BITI ODGOVORENO Više informacija i kontakt informacije potražite u odeljku Obaveštenja i procedura za podnošenje prijava u vezi sa kršenjem autorskih prava (http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm).

Obaveštenja i procedure koje se tiču pitanja intelektualne svojine u okviru oglašavanja na sponzorisanim lokacijama. Pregledajte naše smernice o intelektualnoj svojini (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) koje se odnose na pitanja intelektualne svojine u našoj mreži za oglašavanje.

Obaveštenja o autorskim pravima i žigovima. Celokupan sadržaj usluge je zaštićen autorskim pravom Copyright © 2012 u vlasništvu korporacije Microsoft i/ili njenih dobavljača, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, SAD. Sva prava zadržana. Sva prava zadržana. Mi ili naši dobavljači imamo vlasništvo nad imenom, autorskim pravima i drugim pravima intelektualne svojine ove usluge i njihovog sadržaja. Microsoft i imena, logotipi i ikone svih Microsoft proizvoda, softvera i usluga mogu biti žigovi ili registrovani žigovi korporacije Microsoft (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. Imena stvarnih kompanija i proizvoda mogu biti žigovi odgovarajućih vlasnika. Zadržana su sva prava koja u ovom ugovoru nisu izričito dodeljena. Određeni softver koji je korišćen na serverima pojedinih Microsoft Veb lokacija delom je zasnovan na radu kompanije Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Sva prava zadržana. Softver „gnuplot“ koji se koristi na serverima pojedinih Microsoft Veb lokacija zaštićen je autorskim pravom copyright © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Sva prava zadržana.

Cene akcija i berzanski podaci (uključujući vrednosti na berzi). Sve informacije koje obezbeđuje Interactive Data Corporation („IDC“) sa svojim filijalama („IDC informacije“) koje su obuhvaćene uslugama vlasništvo su korporacije IDC i njenih filijala ili one imaju licencu za njih. IDC informacije možete da skladištite, rukujete njima, analizirate, preoblikujete, štampate i prikazujete samo za ličnu upotrebu. Ne smete da objavljujete, prosleđujete, redistribuirate ili na bilo koji način reprodukujete IDC informacije ni u kom formatu i nikome. Takođe, nikakve IDC informacije nećete koristiti u ili u vezi sa poslovnim ili komercijalnim poduhvatom, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakvo poslovanje koje uključuje hartije od vrednosti, investiciono poslovanje, računovodstveno, bankarsko, pravno ili medijsko poslovanje ili poduhvat. Pre trgovine hartijama od vrednosti zasnovane na IDC informacijama, savetujemo vam da se konsultujete sa svojim brokerom ili drugim finansijskim predstavnikom da biste potvrdili informacije o cenama. Ni kompanija IDC ni njene filijale ili izdavaoci licenci ne snose odgovornost prema bilo kom korisniku ili prema bilo kome drugom zbog prekida, netačnosti, zastoja, greške ili propusta u IDC informacijama bez obzira na uzrok, ili zbog bilo kakve štete (bilo direktne ili indirektne, posledične, kaznene ili primerne) koje uslede. Uslovi iz ovog odeljka pokazuju aranžman korporacije Microsoftsa kompanijom IDC i njenim filijalama i vi se slažete sa tim da će se u slučaju konflikta ili neusaglašenosti sa drugim uslovima iz ovog ugovora, na IDC informacije primenjivati samo ovaj i nijedan drugi odeljak ovog ugovora.

Ne smete da koristite Dow Jones indekseSM, indeksne podatke ili Dow Jones oznake u vezi sa izdavanjem, izradom, sponzorisanjem, trgovanjem, marketingom ili promocijom nijednog finansijskog instrumenta ili investicionog proizvoda (na primer, izvedenog proizvoda, strukturnog proizvoda, investicionog fonda, fonda za trgovanje na berzi ili investicionog portfolija; tamo gde cena, povraćaj i/ili učinak instrumenta ili investicionog proizvoda zavise od ili su predviđeni za praćenje bilo kog indeksa ili predstavnika nekog indeksa ili se na njih odnose) bez zasebnog pismenog ugovora sa berzom Dow Jones.

Finansijsko obaveštenje. Microsoft nije broker/trgovac ili registrovani investicioni savetnik u skladu sa saveznim zakonima o hartijama od vrednosti u Sjedinjenim Državama ili zakonima o hartijama od vrednosti drugih država i ne savetuje pojedince o investiranju, kupovini ili prodaji hartija od vrednosti niti drugih finansijskih proizvoda ili usluga. Ništa što se nalazi u uslugama ne čini ponudu ili podsticanje na kupovinu ili prodaju bilo kojih hartija od vrednosti. Ni korporacija Microsoft niti njeni izdavaoci licenci za cene akcija i podate o indeksima ne nameću i ne preporučuju određene finansijske proizvode ili usluge. Ništa što se nalazi u uslugama nije predviđeno da bude profesionalni savet, uključujući, ali ne ograničavajući se na investiranje ili poresko savetovanje.

Obaveštenje o vizuelnom standardu H.264/AVC i video standardu VC-1. Ovaj softver može da uključuje H.264/MPEG-4 AVC i/ili VC-1 tehnologiju za dekodiranje. MPEG LA, L.L.C. zahteva da se izda sledeće obaveštenje:

OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN U SKLADU SA AVC I VC-1 PATENTNIM PORTFOLIO LICENCAMA ZA LIČNO I NEKOMERCIJALNO KORIŠĆENjE OD STRANE KORISNIKA U SVRHU (A) KODIRANjA VIDEO SIGNALA U SKLADU SA STANDARDIMA („VIDEO STANDARDIMA“) I/ILI (B) DEKODIRANjA AVC I VC-1 VIDEO SIGNALA KOJI JE KODIRAO KORISNIK ANGAŽOVAN U LIČNOJ I NEKOMERCIJALNOJ AKTIVNOSTI I/ILI KOJI JE DOBIJEN OD DOBAVLjAČA VIDEO USLUGA LICENCIRANOG ZA OBEZBEĐIVANjE SLIKE U TOM VIDEO STANDARDU. NIJEDNA OD OVIH LICENCI NEĆE VAŽITI NI ZA JEDAN DRUGI PROIZVOD BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE TAJ PROIZVOD OBUHVAĆEN NEKIM ČLANOM ZAJEDNO SA OVIM SOFTVEROM. LICENCA NIJE ODOBRENA NITI SE MOŽE PRIMENITI U BILO KOJU DRUGU SVRHU. DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI OD KOMPANIJE MPEG LA, L.L.C. POGLEDAJTE VEB LOKACIJU KOMPANIJE MPEG LA (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31690).

Isključivo u cilju pojašnjenja, ovo obaveštenje ne ograničava niti zabranjuje korišćenje softvera obezbeđenog po osnovu ovog ugovora za uobičajene poslovne potrebe koje su svojstvene tom poslovanju, a koje ne uključuju (i) redistribuciju softvera trećim licima ili (ii) kreiranje sadržaja pomoću tehnologija u skladu sa ovim video standardima radi distribucije trećim licima.