Dodavanje video zapisa i fotografija u Movie Maker

Prvi korak pri pravljenju filma u programu Movie Maker je dodavanje video zapisa i fotografija. Postoji nekoliko načina za njihovo dodavanje.

Evo kako:

Prikaži sve

Dodavanje video zapisa i fotografija u Movie Maker

 1. U programu Movie Maker, na kartici Početak, u grupi Dodavanje kliknite na dugme Dodaj video zapise i fotografije.

 2. U dijalogu Dodavanje video zapisa i fotografija otvorite fasciklu u kojoj se nalaze fotografije ili video zapisi koje želite da dodate, izaberite video datoteke i fotografije i kliknite na dugme Otvori.

  Da biste izabrali više fotografija i video zapisa, pritisnite i držite taster Ctrl, a zatim kliknite na sve željene fotografije i video zapise.

Dodavanje fotografija i video zapisa u Movie Maker preko „Foto-galerije“

 1. U „Foto-galeriji“ izaberite video zapise i fotografije koje želite da koristite za svoj film.

  Da biste izabrali više fotografija i video zapisa, potvrdite izbor u polju za potvrdu u gornjem levom uglu svake željene fotografije i video zapisa.

 2. Na kartici Kreiranje, u grupi Deljenje kliknite na dugme Film.

  Movie Maker se automatski otvara, a izabrane fotografije i video zapisi se dodaju na montažni sto.

Napomene

 • Brzo dodajte fotografije i video zapise u Movie Maker prevlačenjem iz fascikle na računaru u Movie Maker.

 • Možete da koristite „Foto-galeriju“ da biste preuzeli fotografije i video zapise sa fotoaparata na računar koje ćete koristiti u programu Movie Maker.

 • Ako imate video zapis na video-traci digitalne video kamere (DV), moraćete da ga uvezete sa trake na računar da biste mogli taj da koristite taj snimak u programu Movie Maker.

 • Poštujte autorska prava i pazite šta delite na mreži. Neovlašćeno kopiranje ili deljenje materijala predstavlja kršenje Microsoft ugovora o korišćenju usluga.

Potrebna vam je dodatna pomoć?