Kako da otklonim česte greške u programu Movie Maker?

Ponekad se u programu Movie Maker javljaju greške. U nastavku su date neke česte greške i postupci za lakše otklanjanje.

Prikaži sve

Kako otkloniti grešku c9450032 – audio uređaj nije pronađen

 1. Kliknite na dugme Start Dugme „Start“. U okviru za pretragu otkucajte Kontrolna tabla, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Kontrolna tabla, a zatim stavku Zvuk.
 2. Na kartici Snimanje izaberite uređaj za snimanje koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Svojstva. U odeljku Korišćenje uređaja potvrdite izbor u polju Koristi ovaj uređaja (aktiviraj), a zatim kliknite na dugme U redu.

 3. Otvorite Movie Maker tako što ćete kliknuti na dugme Start Dugme „Start“. U okviru za pretragu otkucajte Movie Maker, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Movie Maker.
 4. Kliknite na dugme „Movie Maker“, a zatim na dugme Opcije. U levom oknu izaberite stavku Veb kamera, a zatim proverite da li je opcija Dostupni audio uređaj postavljena na uređaj koji ste aktivirali u 2. koraku.

Kako otkloniti grešku c9450027 – nije moguće snimiti zvuk ili video izabranim uređajem

 1. Uverite se da je Veb kamera koju pokušavate da koristite pravilno povezana sa računarom, kao i da je neki drugi program trenutno ne koristi.

 2. Pokušajte da ponovo povežete Veb kameru i ponovo pokrenete računar.

Kako otkloniti grešku cc9450031 ili c9450028 – Veb kamera nije pronađena

 1. Proverite da li je kompatibilan uređaj pravilno povezan sa računarom. Ukoliko jeste, proverite da li je uređaj povezan u programu Movie Maker.

 2. Otvorite Movie Maker tako što ćete kliknuti na dugme Start Dugme „Start“. U okviru za pretragu otkucajte Movie Maker, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Movie Maker.
 3. Kliknite na dugme „Movie Maker“, a zatim na dugme Opcije. U levom oknu izaberite stavku Veb kamera, a zatim proverite da li Veb kamera izabrana na listi Dostupne Veb kamere.

Kako otkloniti grešku 80df0009 – Movie Maker se ne pokreće

Ukoliko dobijete ovu poruku o grešci, proverite da li ste instalirali najnoviju verziju programa Movie Maker i da li vaš računar ispunjava minimalne sistemske zahteve. Ako koristite najnoviju verziju programa Movie Maker i vaš računar ispunjava sistemske zahteve, a i dalje dobijate ovu grešku, proverite da li je na vašem računaru instaliran najnoviji upravljački program za grafičku karticu.

 1. Da biste otkrili proizvođača vaše grafičke kartice i upravljački program koji je instaliran na računaru, kliknite na dugme Start Dugme „Start“. U okviru za pretragu otkucajte dxdiag, a zatim u listi rezultata izaberite stavku dxdiag da biste otvorili aplikaciju „Dijagnostička alatka za DirectX“. Ako dobijete poruku u kojoj se od vas traži da proverite da li upravljački programi imaju digitalni potpis, kliknite na dugme Da.
 2. U aplikaciji „Dijagnostička alatka za DirectX“, na kartici Prikaz, u grupi Uređaj nalaze se imena vaše grafičke kartice i njenog proizvođača. U grupi Upravljački programi nalazi se instalirana verzija upravljačkog programa. Uporedite te informacije sa informacijama koje su navedene na Veb lokaciji proizvođača. Ako je novi upravljački program dostupan, sledite uputstva proizvođača da biste ga instalirali.

Potrebna vam je dodatna pomoć?