Koje vrste datoteka mogu da koristim u programu Movie Maker?

Sledeće tipove audio, video i grafičkih datoteka možete da dodate u Movie Maker.

Prikaži sve

Datoteke sa projektima

Tipovi (formati) datoteka sa projektima Oznake tipa datoteke
Tipovi (formati) datoteka sa projektima

Windows Movie Maker datoteke sa projektima

Oznake tipa datoteke

.mswmm

Tipovi (formati) datoteka sa projektima

Movie Maker datoteke sa projektima

Oznake tipa datoteke

.wlmp

Video datoteke

Tipovi (formati) video datoteka Oznake tipa datoteke
Tipovi (formati) video datoteka

Datoteke formata „Windows Media Video“ (WMV datoteke)

Oznake tipa datoteke

.wmv

Tipovi (formati) video datoteka

Windows Media datoteke

Oznake tipa datoteke

.asf i .wm

Tipovi (formati) video datoteka

AVCHD datoteke

Oznake tipa datoteke

.m2ts, .mts i .m2t

Tipovi (formati) video datoteka

Apple QuickTime datoteke

Oznake tipa datoteke

.mov i .qt

Tipovi (formati) video datoteka

DV‑AVI datoteke

Oznake tipa datoteke

.avi

Tipovi (formati) video datoteka

Datoteke formata „Microsoft snimljeni TV program“

Oznake tipa datoteke

.dvr-ms i .wtv

Tipovi (formati) video datoteka

MPEG‑4 video datoteke

Oznake tipa datoteke

.mp4, .mov, .m4v, .3gp, .3g2 i .k3g

Tipovi (formati) video datoteka

MPEG‑2 video datoteke

Oznake tipa datoteke

.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2, .mod, .vob i .m2t

Tipovi (formati) video datoteka

MPEG‑1 video datoteke

Oznake tipa datoteke

.m1v

Tipovi (formati) video datoteka

Motion JPEG datoteke

Oznake tipa datoteke

.avi i .mov

Napomene

 • Video datoteke koje koriste „upravljanje digitalnim pravima“ (DRM) ne mogu se koristiti u programu Movie Maker.

 • Podrška za korišćenje MPEG‑2 video datoteka i datoteka formata „Microsoft Recorded TV Show“ dostupna je samo na računarima sa sledećim izdanjima operativnog sistema Windows: Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise ili Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium ili Windows Vista Ultimate.

 • AVCHD video datoteke koje sadrže Dolby Digital audio sadržaj možete da koristite u programu Movie Maker ako imate neku od sledećih izdanja operativnog sistema Windows: Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise ili Windows 7 Ultimate.

 • MPEG‑4 video datoteke koje sadrže AAC audio sadržaj možete da koristite u programu Movie Maker ako imate neku od sledećih izdanja operativnog sistema Windows 7:

 • 3GPP i 3GPP2 video datoteke koje se obično snimaju mobilnim telefonima možete da koristite u programu Movie Maker ako one sadrže MPEG‑4 video i AAC audio sadržaj i ako Movie Maker koristite na računaru sa operativnim sistemom Windows 7.

  3GPP video datoteke mogu sadržati AMR audio sadržaj, a 3GPP2 datoteke mogu sadržati AMR ili QCELP audio sadržaj. U tim slučajevima obično će biti moguće reprodukovati video, ali ne i zvuk. Datoteke sa H.263 video sadržajem nećete moći da puštate u programu Movie Maker ako nemate instalirane dodatne kodeke.

 • Neke MPEG‑4 video datoteke moći ćete da koristite ako Movie Maker koristite na računaru sa operativnim sistemom Windows Vista ako instalirate potrebne audio i video kodeke.

 • Za više informacijama o video i audio kodecima, kao i o tome koji kodeci su instalirani na vašem računaru i koji kodeci se koriste u određenim video datotekama, pogledajte odeljak Kodeci: najčešća pitanja na Windows Veb lokaciji.

Grafičke datoteke

Tipovi (formati) grafičkih datoteka Oznake tipa datoteke
Tipovi (formati) grafičkih datoteka

Datoteke formata „Joint Photographic Experts Group“ (JPEG datoteke)

Oznake tipa datoteke

.jpg, .jpeg, .jfif i .jpe

Tipovi (formati) grafičkih datoteka

Datoteke formata „Tagged Image File Format“ (TIFF datoteke)

Oznake tipa datoteke

.tif i .tiff

Tipovi (formati) grafičkih datoteka

Datoteke formata „Graphics Interchange Format“ (GIF datoteke)

Oznake tipa datoteke

.gif

Tipovi (formati) grafičkih datoteka

Windows Bitmap datoteke

Oznake tipa datoteke

.bmp, .dib i .rle

Tipovi (formati) grafičkih datoteka

Datoteke ikona

Oznake tipa datoteke

.ico i .icon

Tipovi (formati) grafičkih datoteka

Datoteke formata „Portable Network Graphics“ (PNG datoteke)

Oznake tipa datoteke

.png

Tipovi (formati) grafičkih datoteka

Datoteke formata „HD Photo“

Oznake tipa datoteke

.wdp

Audio datoteke

Tipovi (formati) audio datoteka Oznake tipa datoteke
Tipovi (formati) audio datoteka

Datoteke formata „Windows Media Audio“ (WMA datoteke)

Oznake tipa datoteke

.asf, .wm i .wma

Tipovi (formati) audio datoteka

Datoteke formata „Pulse‑code Modulation“ (PCM datoteke)

Oznake tipa datoteke

.aif, .aiff i .wav

Tipovi (formati) audio datoteka

Datoteke formata „Advanced Audio Coding“ (AAC datoteke)

Oznake tipa datoteke

.m4a

Tipovi (formati) audio datoteka

MP3 datoteke

Oznake tipa datoteke

.mp3

Tipovi (formati) audio datoteka

Sve video datoteke podržane u programu Movie Maker

Oznake tipa datoteke

Napomene

 • Audio datoteke koje koriste „upravljanje digitalnim pravima“ (DRM) ne mogu se koristiti u programu Movie Maker.

 • Video datoteke koje su podržane u programu Movie Maker možete da koristite kao audio datoteke.

 • Za više informacijama o video i audio kodecima, kao i o tome koji kodeci su instalirani na vašem računaru i koji kodeci se koriste u određenim audio datotekama, pogledajte odeljak Kodeci: najčešća pitanja na Windows Veb lokaciji.

Potrebna vam je dodatna pomoć?