Uvoz fotografija i video zapisa u Movie Maker

Preko programa Movie Maker možete da uvozite fotografije i video zapise sa raznih modela digitalnih aparata i uređaja na računar. Prilikom uvoza fotografija i video zapisa oni se kopiraju sa digitalnog aparata ili uređaja na računar. Nakon toga možete da ih koristite za filmove u programu Movie Maker, a pojaviće se i u „Foto-galeriji“.

Evo nekih uređaja sa kojih možete da uvozite fotografije ili video zapise:

 • Digitalni fotoaparat ili telefon koji je povezan sa računarom preko USB kabla

 • Secure Digital (SD), mini SD ili CompactFlash memorijska kartica koja se nalazi u čitaču kartica

 • CD ili DVD sa podacima

 • Video kamera koja zapise beleži na interni čvrsti disk ili fleš memorijsku karticu

 • Video traka iz digitalne video kamere (DV) ili video kamere visoke definicije (HDV)

Ako vaš računar ima ugrađenu veb-kameru ili ako je veb-kamera povezana sa računarom preko USB kabla, možete da snimite video zapis sa veb-kamere uživo i da ga dodate u Movie Maker.

Prikaži sve

Uvoz fotografija i video zapisa sa digitalnog fotoaparata, čvrstog diska ili video kamere sa fleš memorijom, CompactFlash kartice ili neke druge kartice iz čitača memorijskih kartica ili CD-a/DVD-a sa podacima

 1. Otvorite Movie Maker.

 2. Uradite nešto od dolenavedenog, u zavisnosti od tipa uređaja sa kog uvozite sadržaj:

  • Povežite digitalni fotoaparat ili telefon sa računarom preko USB kabla, a zatim ga uključite.

  • Preko USB veze povežite sa računarom video kameru koja snima na interni čvrsti disk ili fleš memorijsku karticu.

  • Ubacite memorijsku karticu u čitač kartica (ako ga imate).

  • Ubacite CD ili DVD sa podacima u optički uređaj na računaru.

 3. Kliknite na dugme Movie Maker, a zatim izaberite stavku Uvezi iz uređaja.

 4. Ukoliko se pojavi poruka Fotografije i video zapisi će biti uvezeni u Foto-galeriju, kliknite na dugme U redu.

 5. U prozoru Uvoz fotografija i video zapisa, kliknite na uređaj sa kojeg želite da uvezete fotografije i video zapise, a zatim kliknite na dugme Uvezi.

 6. (Opcionalno) Kliknite na dugme Još opcija, načinite željene izmene, a zatim kliknite na dugme U redu. U ovim opcijama između ostalog možete da izaberete lokaciju skladištenja datoteka i format koji se koristi za imena fascikli i datoteka.

  Ako vaš fotoaparat može da detektuje da li ste fotografije snimili vertikalno ili horizontalno, računar će nakon uvoza automatski rotirati JPEG slike tako da budu prikazane ispravno. Da biste isključili automatsko rotiranje, opozovite izbor u polju za potvrdu Rotiraj fotografije tokom uvoza.

 7. Na stranici Pronađene su nove fotografije i video zapisi uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste pregledali, organizovali i izabrali fotografije i video zapise za uvoz, izaberite stavku Pregledaj, organizuj i grupiši stavke za uvoz, kliknite na dugme Dalje, a zatim pređite na 8. korak.

  • Da biste uvezli sve fotografije i video zapise odjednom, izaberite stavku Uvezi sve nove stavke sada, otkucajte ime za svaku fotografiju i video zapis, a zatim kliknite na dugme Uvezi.

   Uvoze se sve fotografije i video zapisi. Pređite na 9. korak da biste nastavili.

 8. Na stranici Izaberite grupe koje želite da uvezete uradite nešto od sledećeg, a zatim kliknite na dugme Uvezi:

  • Fotografije i video zapisi se grupišu po datumu snimanja. Da biste promenili vremenski interval za grupisanje fotografija i video snimaka, pomerajte klizač Podesi grupe.

  • Da biste uvezli grupu fotografija i video snimaka, potvrdite izbor u polju za potvrdu pored grupe. Opozovite izbor u poljima za potvrdu za grupe fotografija i video snimaka koje ne želite da uvezete.

  • Da biste videli sve fotografije i video zapise u grupi, kliknite na Prikaži sve stavke pored grupe.

  • Za svaku grupu fotografija i video zapisa koju želite da uvezete, izaberite stavku Unos imena, a zatim otkucajte ime grupe.

  • Da biste dodelili oznake grupi, kliknite na dugme Dodaj oznake, a zatim otkucajte ime nove oznake za tu grupu fotografija i video snimaka ili kliknite na neku postojeću oznaku. Ako želite da unesete više oznaka, ukucajte tačku i zarez između svake oznake da biste ih razdvojili.

 9. U programu Foto-galerija potvrdite izbor u polju za potvrdu u gornjem levom uglu svake fotografije ili video zapisa koje želite da koristite u svom filmu.

 10. Na kartici Kreiranje, u grupi Deljenje kliknite na dugme Film.

  Izabrane fotografije i video zapisi se dodaju na montažni sto u programu Movie Maker.

Napomene

 • Pre nego što uklonite fotografije ili video zapise sa telefona, fotoaparata ili memorijske kartice, bilo bi dobro da ih iskopirate na DVD ili CD, na spoljni čvrsti disk ili na neko skladište na vebu da biste imali rezervne kopije.

 • Video i muzičke datoteke koje koriste „upravljanje digitalnim pravima“ (DRM) ne mogu se koristiti u programu Movie Maker.

Uvoz video zapisa sa video trake iz digitalne video (DV) kamere.

 1. Otvorite Movie Maker.

 2. Povežite digitalnu video (DV) kameru sa računarom putem IEEE 1394 kabla, a zatim aktivirajte Playback/VCR režim na njoj.

 3. Kliknite na dugme Movie Maker, a zatim izaberite stavku Uvezi iz uređaja.

 4. Ukoliko se pojavi poruka Fotografije i video zapisi će biti uvezeni u Foto-galeriju, kliknite na dugme U redu.

 5. U prozoru Uvoz fotografija i video zapisa izaberite DV kameru, a zatim kliknite na Uvezi.

 6. (Opcionalno) Na stranici Uvoz video zapisa kliknite na Još opcija, uradite nešto od sledećeg, a zatim kliknite na dugme U redu:

  • Izaberite opcije koje želite da koristite, poput lokacije skladištenja datoteka i format koji se koristi za imena fascikli i datoteka.

  • Ako vaša video traka sadrži više različitih scena, svaka scena može da bude uvezena kao zasebna datoteka. Da biste uradili to, potvrdite izbor u polju za potvrdu Uvezi video zapise kao veći broj datoteka (nije dostupno za HD video). Ako između dve scene ima manje od 30 sekundi, one se uvoze kao jedna datoteka.

 7. Na stranici Uvoz video zapisa otkucajte ime video zapisa koji želite da uvezete, uradite nešto od sledećeg, a zatim kliknite na dugme Dalje:

  • Izaberite stavku Uvezi celu traku da biste uvezli sav sadržaj video trake na računar. Pređite na korak 10. nakon uvoza video zapisa.

   Video traka se automatski uvozi na računar i premotava na početak.

  • Kliknite na dugme Odaberite delove video zapisa za uvoz, a zatim pređite na 8. korak.

  • Kliknite na dugme Nareži ceo video zapis na DVD i unesite naslov za DVD meni.

   Video se automatski uvozi na računar i narezuje na DVD. Nakon što se nareže na DVD, na stranici DVD je spreman kliknite na dugme Zatvori.

   Da biste koristili ovu opciju za rezanje video zapisa direktno na DVD, Windows DVD Maker mora da bude instaliran na računaru. Takođe vam je potreban DVD pisač i prazan narezivi DVD u njemu.

   U operativnom sistemu Windows Vista, Windows DVD Maker postoji u izdanjima Windows Vista Home Premium i Windows Vista Ultimate.

   U operativnom sistemu Windows 7, Windows DVD Maker postoji u izdanjima Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise i Windows 7 Ultimate.

   Windows DVD Maker nije dostupan za Windows 8.1. Ako koristite Windows 8.1 i želite da narežete DVD disk koji može da se reprodukuje u DVD plejeru, moraćete da koristite program za narezivanje DVD-ova nekog nezavisnog proizvođača.

 8. Dok ste u prozoru Uvoz video zapisa pomoću kamere nađite deo video zapisa koji želite da prvi uvezete, a zatim kliknite na dugme Uvezi.

  Ako želite da se uvoz video zapisa prekine nakon određenog vremena, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zaustavi uvoz nakon (min), a zatim izaberite vremenski period.

 9. Kliknite na dugme Zaustavi da biste prekinuli uvoz video zapisa, potom uradite nešto od sledećeg:

  • Upotrebite kameru i pronađite drugi deo video zapisa koji želite da uvezete, a zatim i njega uvezite. Kliknite na dugme Završi kada završite sa uvozom svih željenih delova video trake.

  • Ako ste uvezli sav željeni video sadržaj, kliknite na dugme Završi. Video zapisi se uvoze i čuvaju kao DV‑AVI file datoteke.

 10. U „Foto-galeriji“ potvrdite izbor u polju za potvrdu u gornjem levom uglu video zapisa koje želite da koristite u filmu.

 11. Na kartici Kreiranje, u grupi Deljenje kliknite na dugme Film.

  Izabrane fotografije i video zapisi se dodaju na montažni sto u programu Movie Maker.

Napomena

 • Ako uvozite iz video kamere visoke definicije (HDV) moći ćete da uvezete jedino sav sadržaj sa video trake.

Potrebna vam je dodatna pomoć?