Kako da objavim film na internetu?

Kada završite sa uređivanjem projekta u programu Movie Maker, svoj film možete da podelite sa članovima porodice, prijateljima i drugim ljudima tako što ćete ga objaviti na Vebu Ovo možete da uradite tako što ćete izabrati jednu od Veb lokacija u grupi Deljenje. Takođe možete da instalirate druge dodatne komponente za objavljivanje koje će vam omogućiti da direktno iz programa Movie Maker objavljujete filmove na mnogim drugim popularnim Veb lokacijama.

Prikaži sve

Dodavanje dodatne komponente u programu Movie Maker

 1. Otvorite Movie Maker tako što ćete kliknuti na dugme Start Dugme „Start“. U okviru za pretragu otkucajte Movie Maker, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Movie Maker.
 2. Na kartici Početak, u grupi Dodavanje kliknite na dugme Dodaj video zapise i fotografije.

 3. U dijalogu Dodavanje video zapisa i fotografija otvorite fasciklu u kojoj se nalaze fotografije ili video zapisi koje želite da dodate, izaberite video datoteke i fotografije i kliknite na dugme Otvori.

  Da biste izabrali više fotografija i video zapisa, pritisnite i držite taster Ctrl, a zatim kliknite na sve željene fotografije i video zapise.

 4. Kada završite sa uređivanjem, na kartici Na početak, u grupi Deljenje kliknite na dugme More (Još), a zatim izaberite stavku Dodaj dodatnu komponentu.

 5. Sledite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali dodatnu komponentu za objavljivanje.

Objavljivanje filmova na Veb lokacijama putem dodatne komponente

 1. Otvorite Movie Maker tako što ćete kliknuti na dugme Start Dugme „Start“. U okviru za pretragu otkucajte Movie Maker, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Movie Maker.
 2. Na kartici Početak, u grupi Dodavanje kliknite na dugme Dodaj video zapise i fotografije.

 3. U dijalogu Dodavanje video zapisa i fotografija otvorite fasciklu u kojoj se nalaze fotografije ili video zapisi koje želite da dodate, izaberite video datoteke i fotografije i kliknite na dugme Otvori.

  Da biste izabrali više fotografija i video zapisa, pritisnite i držite taster Ctrl, a zatim kliknite na sve željene fotografije i video zapise.

 4. Kada završite sa uređivanjem, na kartici Na početak, u grupi Deljenje kliknite na dodatnu komponentu za Veb lokaciju na kojoj želite da objavite film.

 5. Sledite uputstva da biste objavili film na toj Veb lokaciji.

Potrebna vam je dodatna pomoć?