Objavljivanje Movie Maker filma na vebu

Kada završite sa uređivanjem projekta u programu Movie Maker, svoj film možete da podelite sa članovima porodice i prijateljima tako što ćete ga objaviti na vebu. Takođe možete da instalirate druge dodatne komponente za objavljivanje koje će vam omogućiti da već danas direktno iz programa Movie Maker objavite filmove na mnogim drugim popularnim veb-lokacijama.

Prikaži sve

Objavljivanje filma na vebu u programu Movie Maker

  1. Na kartici Početak, u grupi Deljenje izaberite veb-stranicu na kojoj želite da objavite film.

  2. Unesite svoje korisničko ime i lozinku, a zatim pratite korake za objavljivanje filmova.

Dodavanje dodatne komponente u programu Movie Maker

  1. Na kartici Početak, u grupi Deljenje kliknite na dugme Još, a zatim izaberite stavku Dodaj dodatnu komponentu.

  2. Sledite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali dodatnu komponentu za objavljivanje.

Objavljivanje filmova na veb-lokacijama putem dodatne komponente

  1. Na kartici Početak, u grupi Deljenje izaberite dodatnu komponentu za veb-stranicu na kojoj želite da objavite film.

  2. Sledite uputstva da biste objavili film na toj veb-lokaciji.

Potrebna vam je dodatna pomoć?