Kako se koriste prilagođene postavke za čuvanje video snimaka?

Movie Maker već sadrži veliki broj ugrađenih postavki koje možete da odaberete kada budete spremni za čuvanje filma. Takođe možete da sačuvate film pomoću prilagođene postavke koju ćete kreirati. Na ovaj način možete da sačuvate film na nivou i u veličini koja ispunjava vaše potrebe.

Prikaži sve

Kreiranje prilagođene postavke u programu Movie Maker

 1. Otvorite Movie Maker tako što ćete kliknuti na dugme Start Dugme „Start“. U okviru za pretragu otkucajte Movie Maker, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Movie Maker.
 2. Na kartici Početak, u grupi Dodavanje kliknite na dugme Dodaj video zapise i fotografije.

 3. U dijalogu Dodavanje video zapisa i fotografija otvorite fasciklu u kojoj se nalaze fotografije ili video zapisi koje želite da dodate, izaberite video datoteke i fotografije i kliknite na dugme Otvori.

  Da biste izabrali više fotografija i video zapisa, pritisnite i držite taster Ctrl, a zatim kliknite na sve željene fotografije i video zapise.

 4. Kada završite sa uređivanjem, na kartici Na početak, u grupi Deljenje kliknite na dugme Sačuvaj film, a zatim izaberite stavku Kreiraj prilagođenu postavku.

 5. Da biste kreirali novu prilagođenu postavku na osnovu postojeće postavke, kliknite na listu Postavka, potom izaberite neku postojeću postavku.

 6. U polju Ime otkucajte ime nove prilagođene postavke.

  Ovo je naziv prilagođene postavke koji će se videti u programu Movie Maker.

 7. U odeljku Postavke video zapisa uradite sledeće:

  • U polja Širina i Visina unesite željenu veličinu za prikaz video zapisa (u pikselima).

  • U polje Brzina protoka unesite željenu brzinu protoka (u kb/s) za svoju postavku.

  • U polje Broj slika u sekundi unesite željeni broj slika (frejmova) u sekundi za svoju postavku.

 8. Na listi Audio format kliknite na postavku za zvuk koju želite da koristite.

 9. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 10. U dijalogu Sačuvaj prilagođenu postavku otkucajte ime za novu postavku u polju Ime datoteke, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 11. U dijalogu Kreiranje prilagođene postavke kliknite na dugme Zatvori.

Čuvanje filma uz korišćenje prilagođene postavke

 1. Otvorite Movie Maker tako što ćete kliknuti na dugme Start Dugme „Start“. U okviru za pretragu otkucajte Movie Maker, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Movie Maker.
 2. Na kartici Početak, u grupi Dodavanje kliknite na dugme Dodaj video zapise i fotografije.

 3. U dijalogu Dodavanje video zapisa i fotografija otvorite fasciklu u kojoj se nalaze fotografije ili video zapisi koje želite da dodate, izaberite video datoteke i fotografije i kliknite na dugme Otvori.

  Da biste izabrali više fotografija i video zapisa, pritisnite i držite taster Ctrl, a zatim kliknite na sve željene fotografije i video zapise.

 4. Kada završite sa uređivanjem, na kartici Na početak, u grupi Deljenje kliknite na dugme Sačuvaj film, a zatim izaberite neku prilagođenu postavku u kategoriji Prilagođene postavke.

 5. U polju Ime datoteke otkucajte ime datoteke za svoj film, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 6. Kliknite na dugme Reprodukuj da biste pustili film u svom podrazumevanom medijskom plejeru.

Potrebna vam je dodatna pomoć?