Kako da skratim video zapis u programu Movie Maker?

Možete da skratite početak ili kraj video zapisa tako da vaš film prikazuje samo željene delove. Na primer, ako imate video zapis sa nekoliko crnih slika (frejemova) na početku, možete da skratite početak tako da se crne slike ne prikazuju u konačnom sačuvanom filmu.

Kada skratite video datoteku u programu Movie Maker, to ne utiče na prvobitnu video datoteku. Sav video sadržaj ostaje u prvobitnoj video datoteci.

Prikaži sve

Skraćivanje video zapisa u programu Movie Maker

 1. Otvorite Movie Maker tako što ćete kliknuti na dugme Start Dugme „Start“. U okviru za pretragu otkucajte Movie Maker, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Movie Maker.
 2. Na kartici Početak, u grupi Dodavanje kliknite na dugme Dodaj video zapise i fotografije.

 3. U dijalogu Dodavanje video zapisa i fotografija otvorite fasciklu u kojoj se nalaze fotografije ili video zapisi koje želite da dodate, izaberite video datoteke i fotografije i kliknite na dugme Otvori.

 4. Kliknite na video koji želite da skratite.

  Da biste izabrali više fotografija i video zapisa, pritisnite i držite taster Ctrl, a zatim kliknite na sve željene fotografije i video zapise.

 5. Pod stavkom Video alatke, na kartici Uređivanje, u grupi Uređivanje uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste postavili novu početnu tačku za video, vucite klizač ispod monitora za pregled do tačke od koje želite da video počne, a zatim izaberite stavku Postavi početnu tačku.

  • Da biste postavili novu krajnju tačku za video, vucite klizač ispod monitora za pregled do tačke na kojoj želite da se video zaustavi, a zatim izaberite stavku Postavi krajnju tačku.

Brisanje početnih i krajnjih tačaka u programu Movie Maker tako da se ceo video reprodukuje

 1. Kliknite na skraćeni video u projektu.

 2. U odeljku Video alatke, na kartici Uređivanje, u grupi Uređivanje kliknite na dugme Alatka za skraćivanje.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako želite da se skraćeni video ponovo reprodukuje ispočetka, kliknite na ručku za skraćivanje početka video zapisa ispod monitora za pregled i prevucite je na početak video zapisa.

  • Ako želite da se skraćeni video ponovo reprodukuje do kraja, kliknite na ručku za skraćivanje kraja video zapisa ispod monitora za pregled i prevucite je na kraj video zapisa.

 4. Na kartici Skraćivanje, u grupi Skraćivanje kliknite na Sačuvaj skraćivanje da biste sačuvali izmene koje ste izvršili i da biste zatvorili alatku za skraćivanje.

Napomene

 • Da biste brzo skratili video zapis u programu Movie Maker, pustite video koji želite da skratite, a zatim pritisnite taster I da biste trenutnu sliku postavili kao početnu tačku video zapisa, odnosno pritisnite O da biste je postavili kao krajnju tačku.

 • Ako skraćivanjem izbacite deo video zapisa koji sadrži natpise, natpisi se takođe izbacuju.


Drugi resursi

Potrebna vam je dodatna pomoć?
Postavite pitanje na forumima za Movie Maker

Imate ideje za Movie Maker?
Pružite nam povratne informacije