Uređivanje filmova u programu Movie Maker

Postignite željeni izgled svog filma zahvaljujući alatkama za uređivanje u programu Movie Maker.

Skraćivanje video zapisa

Možete da skratite početak ili kraj video zapisa tako da vaš film prikazuje samo željene delove. Na primer, ako imate video zapis sa nekoliko crnih slika (frejmova) na početku, možete da skratite početak tako da se crne slike ne prikazuju u konačnom sačuvanom filmu.

Kada skratite video datoteku u programu Movie Maker, to ne utiče na prvobitnu video datoteku. Sav video sadržaj ostaje u prvobitnoj video datoteci.

Prikaži sve

Skraćivanje video zapisa u programu Movie Maker

 1. Na kartici Početak, u grupi Dodavanje kliknite na dugme Dodaj video zapise i fotografije.

 2. U dijalogu Dodavanje video zapisa i fotografija otvorite fasciklu u kojoj se nalaze fotografije ili video zapisi koje želite da dodate, izaberite video datoteke i fotografije i kliknite na dugme Otvori.

 3. Kliknite na video koji želite da skratite.

  Da biste izabrali više fotografija i video zapisa, pritisnite i držite taster Ctrl, a zatim kliknite na sve željene fotografije i video zapise.

 4. Pod stavkom Video alatke, na kartici Uređivanje, u grupi Uređivanje uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste postavili novu početnu tačku za video, vucite klizač ispod monitora za pregled do tačke od koje želite da video počne, a zatim izaberite stavku Postavi početnu tačku.

  • Da biste postavili novu krajnju tačku za video, vucite klizač ispod monitora za pregled do tačke na kojoj želite da se video zaustavi, a zatim izaberite stavku Postavi krajnju tačku.

Brisanje početnih i krajnjih tačaka u programu Movie Maker tako da se ceo video reprodukuje

 1. Kliknite na skraćeni video u projektu.

 2. U odeljku Video alatke, na kartici Uređivanje, u grupi Uređivanje kliknite na dugme Alatka za skraćivanje.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako želite da se skraćeni video ponovo reprodukuje ispočetka, kliknite na ručku za skraćivanje početka video zapisa ispod monitora za pregled i prevucite je na početak video zapisa.

  • Ako želite da se skraćeni video ponovo reprodukuje do kraja, kliknite na ručku za skraćivanje kraja video zapisa ispod monitora za pregled i prevucite je na kraj video zapisa.

 4. Na kartici Skraćivanje, u grupi Skraćivanje kliknite na Sačuvaj skraćivanje da biste sačuvali izmene koje ste izvršili i da biste zatvorili alatku za skraćivanje.

Napomene

 • Da biste brzo skratili video zapis u programu Movie Maker, pustite video koji želite da skratite, a zatim pritisnite taster I da biste trenutnu sliku postavili kao početnu tačku video zapisa, odnosno pritisnite O da biste je postavili kao krajnju tačku.

 • Ako skraćivanjem izbacite deo video zapisa koji sadrži natpise, natpisi se takođe izbacuju.

Podela video zapisa

Video zapis možete da podelite na dve manje stavke, a zatim da nastavite sa uređivanjem. Na primer, kada podelite video zapis, možete da prebacite jedan njegov deo ispred drugog da biste promenili redosled prema kome se video zapisi reprodukuju unutar filma.

Podela video zapisa na dve stavke

 1. Kliknite na video zapis, a zatim prevucite i otpustite indikator reprodukcije do tačke u kojoj želite da podelite video zapis.

 2. U okviru Video alatke, na kartici Uređivanje, u grupi Uređivanje kliknite na dugme Podeli.

Ubrzavanje ili usporavanje video zapisa

U programu Movie Maker možete da promenite brzinu video zapisa da bi se on reprodukovao brže ili sporije.

Kliknite na video zapis i u okviru Video alatke, na kartici Uređivanje, u grupi Prilagođavanje kliknite na dugme Brzina, a zatim izaberite brzinu (u zavisnosti od toga koliko želite da ubrzate ili usporite video zapis).

Izbor teme

Tema za automatski film u programu Movie Maker automatski dodaje naslove, špicu i prelaze u vaš film. Pregledajte teme za automatski film tako što ćete na svaku temu postaviti pokazivač miša.

Kada dodate željene fotografije, video zapise i muziku u MovieMaker, na kartici Početak, u grupi Teme za automatski film izaberite temu koja se najbolje uklapa u vaš film. Možete da nastavite da uređujete film, ili da samo sačuvate film.

Napomena

 • Funkcija automatskog filma kreira špicu za film na osnovu oznaka. Ako su oznake netačne, možete da ih ispravite tako što ćete otkucati nove.

Potrebna vam je dodatna pomoć?