Uređivanje fotografija u programu „Foto-galerija“

U programu „Foto-galerija“ možete da koristite alatke za uređivanje da biste poboljšali kompoziciju, ekspoziciju, detalje, boju fotografije i još neke opcije fotografija. Nije moguće uređivanje svih vrsta datoteka.

Uređivanje fotografija

 1. Otvorite program „Foto-galerija“.

 2. Izaberite fotografiju koju želite da uredite ili više njih, a zatim na vrhu ekrana izaberite karticu Uređivanje.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste automatski uredili fotografiju ili grupu fotografija, izaberite fotografije koje želite da uredite, a zatim na kartici Uređivanje, u grupi Brza prilagođavanja kliknite na dugme Automatsko prilagođavanje ili nešto od drugih opcija za uređivanje.

  • Da biste ručno uredili fotografije, kliknite dvaput na fotografiju da biste je prikazali u režimu pojedinačnog prikaza, a zatim kliknite u grupi Prilagođavanja kliknite na dugme Fino podesi.

  Napomena

  • Ako ne možete da uredite fotografiju u programu „Foto-galerija“, razlog može da bude nešto od navedenog:

   • Atribut svojstava fotografije je podešen na vrednost „Samo za čitanje“. Da biste promenili svojstvo „Samo za čitanje“, kliknite desnim tasterom miša na fotografiju, a zatim izaberite stavku Svojstva. Na kartici Opšte postavke, u grupi Atributi opozovite izbor u polju za potvrdu Samo za čitanje, a zatim kliknite na dugme Primeni.

   • Fotografija je uskladištena na lokaciji koja je samo za čitanje poput deljene mrežne datoteke, CD- ili DVD-a, ili na nekoj drugoj lokaciji gde ne mogu da joj se menjaju svojstva. Da biste sačuvali kopiju fotografije negde na računaru gde možete da je uređujete, kliknite dvaput na fotografiju, a zatim na kartici Uređivanje, u grupi Upravljanje kliknite na dugme Napravi kopiju. Izaberite tip datoteke i lokaciju na računaru gde će biti sačuvana, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

   • Fotografija je u nepodržanom tipu datoteke. Program „Foto-galerija“ ne može da otvara i uređuje sve tipove datoteka fotografija. Da biste sačuvali kopiju fotografije i promenili njen tip datoteke u format koji možete da uređujete, kliknite dvaput na fotografiju, a zatim na kartici Uređivanje, u grupi Upravljanje kliknite na dugme Napravi kopiju. Izaberite tip datoteke, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

   • Fotografija je možda izbrisana ili premeštena pre nego što ste je izabrali za uređivanje. Vratite fotografiju na izvornu lokaciju, a zatim ponovo pokušajte da je uredite.

Prikaži sve

Da biste ručno prilagodili ekspoziciju

 1. Kliknite dvaput na fotografiju da biste je prikazali u režimu pojedinačnog prikaza, a zatim u grupi Efekti izaberite stavku Precizno podešavanje, a zatim stavku Prilagodi ekspoziciju.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prilagodili osvetljenost, pomerajte klizač Svetlina.

  • Da biste prilagodili kontrast, pomerajte klizač Kontrast.

  • Da biste podesili detalje senke a da ne poremetite srednje tonove ili svetlom naglašene detalje, pomerajte klizač Senke.

  • Da biste podesili detalje naglašavanja tako da ne poremetite srednje tonove ili senke, pomerajte klizač Isticanje.

  • Da biste podesili najsvetlije i najtamnije tačke fotografije, u okviru Histogram pomerajte bele i crne strelice.

   Napomena

   • Kako primenjujete efekte na fotografiji, histogram pokazuje kako se podešava ekspozicija vaše fotografije.

Da biste ručno prilagodili boju

 1. Kliknite dvaput na fotografiju da biste je prikazali u režimu pojedinačnog prikaza, a zatim u grupi Efekti izaberite stavku Precizno podešavanje, a zatim stavku Prilagodi boju.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste podesili ton fotografije i učinili da izgleda toplije ili hladnije, pomerajte klizač Temperatura boje.

  • Da biste prilagodili preovlađivanje boje, pomerajte klizač Svetla nijansa.

  • Da biste podesili živost boja, pomerajte klizač Zasićenje.

Da biste ručno ispravili fotografiju

 1. Kliknite dvaput na fotografiju da biste je prikazali u režimu pojedinačnog prikaza, a zatim u grupi Efekti izaberite stavku Precizno podešavanje, a zatim stavku Ispravi fotografiju.

 2. Ako želite da dodatno ručno ispravite fotografiju, koristite klizač.

Da biste ručno prilagodili detalje

 1. Kliknite dvaput na fotografiju da biste je prikazali u režimu pojedinačnog prikaza, a zatim u grupi Efekti izaberite stavku Precizno podešavanje, a zatim stavku Prilagodi detalj.

 2. Da biste podesili oštrinu, koristite klizač Izoštravanje.

 3. Da biste smanjili šum na slici, kliknite na Analiziraj, a zatim koristite klizač Smanji šum.

Da biste ručno izrezali fotografiju

 1. Kliknite dvaput na fotografiju da biste je prikazali u režimu pojedinačnog prikaza, a zatim u grupi Prilagođavanja kliknete na dugme Izreži.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili proporcije fotografije, izaberite neku opciju u listi Proporcija.

  • Da biste odredili prilagođenu proporciju fotografije, u listi Proporcija izaberite stavku Prilagođeno, a zatim prevucite ivice okvira za rezanje dok ne dobijete proporcije fotografije koje želite.

  • Da biste promenili veličinu okvira za rezanje, prevucite ivice okvira za rezanje. Ako ste izabrali standardnu veličinu za štampanje, okvir za rezanje zadržava proporcije kako menjate veličinu. Prilagođeni okvir za rezanje može da ima bilo koju visinu i širinu. Da biste zadržali proporcije prilagođenog okvira za rezanje, držite taster Shift dok menjate veličinu okvira za rezanje.

  • Da biste promenili kompoziciju fotografije, prevucite okvir za rezanje na novu poziciju u okviru fotografije.

  • Da biste rotirali okvir za rezanje kako bi fotografija bila izrezana vertikalno ili horizontalno, kliknite na dugme Rotiraj okvir.

 3. Ponovo kliknite na dugme Iseci da biste primenili izrez.

Da biste ručno popravili efekat crvenih očiju

 1. Kliknite dvaput na fotografiju da biste je prikazali u režimu pojedinačnog prikaza, a zatim u grupi Prilagođavanja kliknete na dugme Crvene oči.

 2. Prevucite okvir oko oka koje želite da popravite i pustite taster miša.

 3. Ponovite ovaj korak za svako oko koje želite da popravite.

Napomena

 • Ako i dalje vidite crvene oči nakon korišćenja alatke za otklanjanje efekta crvenih očiju, ponovite ove korake.

Da biste ručno primenili crno-beli efekat

 • Kliknite dvaput na fotografiju da biste je prikazali u režimu pojedinačnog prikaza, a zatim u grupi Efekti izaberite željeni efekat.

Da biste sačuvali uređivanje

Da biste sačuvali promene na fotografiji, kliknite na Zatvori datoteku i promene će biti automatski sačuvane.

Napomena

 • Da biste uklonili promene koje ste uneli u fotografiju, kliknite na dugme Vrati original.

Da biste promenili veličinu fotografija

 1. Izaberite fotografije kojima želite da promenite veličinu, a zatim na kartici Uređivanje, u grupi Svojstva kliknite na dugme Promeni veličinu.

 2. Kliknite na listu Podesi kategoriju, a zatim izaberite veličinu za fotografije. Da biste postavili prilagođenu veličinu, u okviru Maksimalne dimenzije unesite maksimalnu željenu širinu za fotografije.

 3. Kliknite na dugme Promeni veličinu i sačuvaj. Da biste sačuvali fotografije čija je veličina promenjena, kliknite na dugme Potraži, a zatim izaberite postojeću fasciklu u kojoj će biti sačuvana fotografija kojoj ste promenili veličinu.

Potrebna vam je dodatna pomoć?