Kako da uređujem fotografije?

U programu „Foto-galerija“ možete da koristite alatke za uređivanje da biste poboljšali kompoziciju, ekspoziciju, detalje, boju fotografije i još mnogo toga. Nije moguće uređivanje svih vrsta datoteka.

Da biste uredili fotografije

 1. Otvorite program „Foto-galerija“ klikom na dugme Start Dugme „Start“. U polje za pretragu unesite Foto-galerija, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Foto-galerija.

 2. Izaberite fotografiju koju želite da uredite ili više njih, a zatim na vrhu ekrana izaberite karticu Uređivanje.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste automatski uredili fotografiju ili grupu fotografija, izaberite fotografije koje želite da uredite, a zatim kliknite na dugme Auto adjust ili na neku od drugih opcija uređivanja.

  • Da biste ručno uredili fotografije, kliknite dvaput na fotografiju da biste je prikazali u režimu pojedinačnog prikaza, a zatim kliknite na dugme Fine tune.

  Napomena

  • Ako ne možete da uredite fotografiju u programu „Foto-galerija“, razlog može da bude nešto od navedenog:

   • Atribut svojstava fotografije je podešen na vrednost „Samo za čitanje“. Da biste promenili svojstvo „Samo za čitanje“, kliknite desnim tasterom miša na fotografiju, a zatim izaberite stavku Properties. Na kartici General u grupi Attributes opozovite izbor u polju za potvrdu Read-only, a zatim kliknite na dugme Apply.

   • Fotografija je uskladištena na lokaciji koja je samo za čitanje poput deljene mrežne datoteke, CD- ili DVD-a, ili na nekoj drugoj lokaciji gde ne mogu da joj se menjaju svojstva. Da biste sačuvali kopiju fotografije negde na računaru gde možete da je uređujete, kliknite dvaput na fotografiju, a zatim izaberite stavku Edit, kliknite na dugme Make a copy, izaberite tip datoteke i lokaciju na računaru gde će biti sačuvana, a zatim kliknite na dugme Save.

   • Fotografija je u nepodržanom tipu datoteke. program „Foto-galerija“ ne može da otvara i uređuje sve tipove datoteka fotografija. Da biste sačuvali kopiju fotografije i promenili njen tip datoteke u format koji možete da uređujete, kliknite dvaput na fotografiju, a zatim izaberite stavku Make a copy, izaberite tip datoteke, a zatim kliknite na dugme Save.

   • Fotografija je možda izbrisana ili premeštena pre nego što ste je izabrali za uređivanje. Vratite fotografiju na izvornu lokaciju, a zatim ponovo pokušajte da je uredite.

Prikaži sve

Da biste ručno prilagodili ekspoziciju

 1. Kliknite dvaput na fotografiju da biste je prikazali u režimu pojedinačnog prikaza, a zatim kliknite na dugme Precizno podešavanje.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prilagodili osvetljenost, pomerajte klizač Brightness .

  • Da biste prilagodili kontrast, pomerajte klizač Contrast .

  • Da biste podesili detalje senke a da ne poremetite srednje tonove ili svetlom naglašene detalje, pomerajte klizač Shadows .

  • Da biste podesili naglašene detalje, a ne poremetite srednje tonove ili svetlom naglašene senkom, pomerajte klizač Highlights .

  • Da biste podesili najsvetlije i najtamnije tačke fotografije, u okviru Histogrampomerajte bele i crne strelice.

   Napomena

   • Kako primenjujete efekte na fotografiji, histogram pokazuje kako se podešava ekspozicija vaše fotografije.

Da biste ručno prilagodili boju

 1. Kliknite dvaput na fotografiju da biste je prikazali u režimu pojedinačnog prikaza, a zatim kliknite na dugme Precizno podešavanje.

 2. Kliknite na Podesi boju.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste podesili ton fotografije i učinili da izgleda toplije ili hladnije, pomerajte klizač Color temperature .

  • Da biste podesili preovlađivanje boje, pomerajte Tint .

  • Da biste podesili živost boja, pomerajte klizač Saturation .

Da biste ručno prilagodili detalje

 1. Kliknite dvaput na fotografiju da biste je prikazali u režimu pojedinačnog prikaza, a zatim kliknite na dugme Precizno podešavanje.

 2. Kliknite na Podesi detalj.

 3. Da biste podesili oštrinu, koristite klizač Izoštri.

 4. Da biste smanjili šum na slici, kliknite na Analiziraj, a zatim koristite klizač Smanji šum.

Da biste ručno ispravili fotografiju

 1. Kliknite dvaput na fotografiju da biste je prikazali u režimu pojedinačnog prikaza, a zatim kliknite na dugme Precizno podešavanje.

 2. Kliknite na dugme Ispravi fotografiju. Ako želite dodatno da ispravite fotografiju, koristite klizač.

Da biste ručno izrezali fotografiju

 1. Kliknite dvaput na fotografiju da biste je prikazali u režimu pojedinačnog prikaza, a zatim kliknite na dugme Iseci.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili proporcije fotografije, u okviru liste Proportion izaberite proporciju.

  • Da biste odredili prilagođenu proporciju fotografije, u listi Proportion izaberite stavku Custom, a zatim prevucite ivice okvira za rezanje dok ne dobijete proporcije fotografije koje želite.

  • Da biste promenili veličinu okvira za rezanje, prevucite ivice okvira za rezanje. Ako ste izabrali standardnu veličinu za štampanje, okvir za rezanje zadržava proporcije kako menjate veličinu. Prilagođeni okvir za rezanje može da ima bilo koju visinu i širinu. Da biste zadržali proporcije prilagođenog okvira za rezanje, držite taster Shift dok menjate veličinu okvira za rezanje.

  • Da biste promenili kompoziciju fotografije, prevucite okvir za rezanje na novu poziciju u okviru fotografije.

  • Da biste rotirali okvir za rezanje kako bi fotografija bila izrezana vertikalno ili horizontalno, kliknite na dugme Rotate Frame.

 3. Ponovo kliknite na dugme Iseci da biste primenili izrez.

Da biste ručno popravili efekat crvenih očiju

 1. Kliknite dvaput na fotografiju da biste je prikazali u režimu pojedinačnog prikaza, kliknite na dugme Precizno podešavanje, a zatim na dugme Crveno oko.

 2. Prevucite okvir oko oka koje želite da popravite i pustite taster miša.

 3. Ponovite ovaj korak za svako oko koje želite da popravite.

Napomena

 • Ako i dalje vidite crvene oči nakon korišćenja alatke za otklanjanje efekta crvenih očiju, ponovite ove korake.

Da biste ručno primenili crno-beli efekat

 • Kliknite dvaput na fotografiju da biste je prikazali u režimu pojedinačnog prikaza, a zatim u listi Efekti izaberite željeni efekat.

Da biste sačuvali uređivanje

Da biste sačuvali promene na fotografiji, kliknite na Zatvori datoteku i promene će biti automatski sačuvane.

Napomena

 • Da biste uklonili promene koje ste uneli u fotografiju, kliknite na dugme Opozovi radnju.

Da biste promenili veličinu fotografija

 1. Izaberite fotografije kojima želite da promenite veličinu, a zatim na kartici Uređivanje, u grupi Svojstva kliknite na dugme Promeni veličinu.

 2. Kliknite na listu Podesi kategoriju, a zatim izaberite veličinu za fotografije. Da biste postavili prilagođenu veličinu, u okviru Maksimalne dimenzije unesite maksimalnu željenu širinu za fotografije.

 3. Kliknite na dugme Promeni veličinu i sačuvaj. Da biste sačuvali fotografije čija je veličina promenjena, kliknite na dugme Potraži, a zatim izaberite postojeću fasciklu u kojoj će biti sačuvana fotografija kojoj ste promenili veličinu.

Potrebna vam je dodatna pomoć?