Promena tipa datoteke za fotografiju u „Foto-galeriji“

„Foto-galerija“ može da prikaže digitalne fotografije sa aparata i skenera ali ne može da prikaže neke vrste datoteka fotografija. Nije moguće uređivanje svih vrsti datoteka koje „Foto-galerija“ može da prikaže.

Da biste videli ili uredili fotografiju koju „Foto-galerija“ ne može da prikaže, možete promeniti vrstu datoteke fotografije u format koji „Foto-galerija“ može da prikaže ili uredi. Preporučujemo da koristite JPEG vrstu datoteke.

  1. Otvorite program „Foto-galerija“.

  2. Kliknite dvaput na fotografiju koju želite da uredite.

  3. Na kartici Edit, u grupi Upravljanje kliknite na dugme Napravi kopiju, izaberite tip datoteke, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Potrebna vam je dodatna pomoć?