Uvoz fotografija u „Foto-galeriju“

Fotografije možete dodavati u Foto-galeriju tako što ćete ih uvesti sa digitalnog fotoaparata, telefona ili nekog drugog uređaja ili CD ili DVD diska. Uvezene fotografije se skladište u fasciklu „Moje slike“. Takođe, fotografije možete da dodate iz albuma u usluzi OneDrive ili sa neke druge lokacije na računaru.

Da biste uvezli fotografije sa fotoaparata, telefona ili nekog drugog uređaja, CD-a ili DVD-a

 1. Uverite se da je uređaj uključen i povezan na računar ili da je disk umetnut u CD ili DVD jedinicu računara.

 2. Otvorite program „Foto-galerija“.

 3. Na kartici Početak izaberite stavku Uvezi.

 4. U dijalogu Uvoz fotografija i video zapisa, kliknite na uređaj sa koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Uvezi. Ako uvozite sa CD-a ili DVD-a, izaberite CD ili DVD jedinicu.

 5. Kliknite na dugme Više opcija da biste izabrali opcije koje želite da koristite, poput lokacije skladištenja datoteka i format koji se koristi za imena fascikli i datoteka.

 6. Izaberite jednu od ove dve opcije: Pregledaj, organizuj i grupiši stavke za uvoz ili Odmah uvezi sve nove stavke.

Prikaži sve

Pregled, organizovanje i grupisanje stavki za uvoz

 1. Izaberite opciju Pregledaj, organizuj i grupiši stavke za uvoz, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 2. Definišite, izaberite i imenujte grupe koje želite da uvezete:

  • Fotografije i se automatski grupišu po datumu snimanja. Da biste promenili vremenski interval koji se koristi za definisanje grupa, u dnu prozora, pomerite klizač Podesi grupe.

  • Da biste odabrali grupe fotografija za uvoz, potvrdite izbor u polju za potvrdu pored svake grupe.

  • Da biste videli sve fotografije u grupi, kliknite na Prikaži sve stavke pored grupe. Ako ne želite da uvezete sve fotografije u grupi, opozovite izbor u poljima za potvrdu za fotografije koje ne želite da uvezete.

  • Za svaku grupu fotografija koje želite da uvezete, kliknite na vezu Unos imena, a zatim otkucajte ime grupe.

  • Da biste grupi dodelili oznake, kliknite na Dodaj oznake, otkucajte jednu ili više oznaka razdvojenih tačkom i zarezom, a zatim pritisnite taster Enter.

  Kliknite na dugme Uvezi. Svaka grupa fotografija čuva se u drugoj fascikli.

Uvoz svih novih stavki odmah

 1. Izaberite opciju Uvezi sve nove stavke odmah, a zatim otkucajte ime za fotografije ili video zapise.

 2. Da biste grupi fotografija koje uvozite dodelili oznake, kliknite na Dodaj oznake, otkucajte jednu ili više oznaka razdvojenih tačkom i zarezom, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Kliknite na dugme Uvezi.

Dodavanje drugih fascikli ili fotografija u „Foto-galeriju“ (na primer, iz usluge OneDrive ili sa neke druge lokacije na računaru)

 1. Kliknite na dugme Datoteka, a zatim izaberite stavku Uključi fasciklu.

 2. Kliknite na dugme Dodaj, a zatim izaberite fasciklu koju želite da dodate u „Foto-galeriju“.

 3. Kliknite na dugme Uključi fasciklu, a zatim na dugme U redu.

Napomena

 • Kada uklonite fotografije ili video zapise sa fotoaparata ili nekog drugog uređaja, možda ćete želeti da ih kopirate na DVD ili CD, spoljni čvrsti disk ili uslugu skladištenja datoteka na internetu tako da imate rezervnu kopiju.

Potrebna vam je dodatna pomoć?