Promeni osobe koje mogu da vide moje informacije i aktivnosti

Postavke privatnosti vam pomažu da delite prave informacije sa pravim ljudima. Na primer, možete da birate ko može da vidi vaš profil, fotografije i prijatelje.

Da biste promenili osobe koje mogu da vide vaše informacije i aktivnosti

  1. Idite na svoj profil.

    Možda će biti potrebno da se prijavite koristeći Microsoft nalog.

  2. Kliknite na vezu Privatnost.

  3. Izaberite jedan od nivoa (Privatno, Ograničeno ili Javno) ili kliknite na dugme Više opcija da biste odabrali sopstvene postavke.

  4. Kliknite na dugme Sačuvaj.