Zašto vidim poruku o bezbednosti kada kliknem na vezu?

Microsoft koristi Microsoft SmartScreen tehnologiju da biste lakše izbegli Veb lokacije koje su potencijalno štetne. Kada kliknete na vezu u nekom Microsoft programu, SmartScreen automatski proverava reputaciju Veb lokacije i obaveštava vas o tome da li je možda nebezbedna.

Ako neka veza vodi do Veb lokacije koja je poznata po phishingu tj. postupcima zavaravanja ljudi da bi oni otkrili lične ili finansijske informacije, SmartScreen će vas sprečiti da nastavite.

Poruka upozorenja o nebezbednoj Veb lokaciji
Poruka upozorenja o nebezbednoj Veb lokaciji

Ako je reputacija Veb lokacije neizvesna, što se može desiti ako je nova ili nema veliki broj posetilaca, SmartScreen vas obaveštava o tome i omogućava vam da odlučite da li ćete nastaviti.

Poruka podsetnika o bezbednosti na Vebu
Poruka podsetnika o bezbednosti na Vebu