Zašto je moj nalog privremeno blokiran?

Da bismo lakše zaštitili Microsoft nalog od prevare ili zloupotrebe, privremeno ćemo ga blokirati kada primetimo neku zlonamernu aktivnost, poput slanja bezvredne pošte.

Deblokiranje naloga na mreži

Možete da deblokirate nalog sa računara. Evo postupka:

  1. Idite na lokaciju https://account.live.com.

  2. Prijavite se na blokirani nalog.

  3. Sledite uputstva koja vidite na stranici.

Kontaktiranje podrške ili deblokiranje naloga

Ako ne možete da potvrdite verodostojnost svog naloga na mreži, obratite se podršci.

Kada deblokirate nalog, dodajte broj telefona na nalog u slučaju da treba da potvrdite verodostojnost naloga kasnije.

Ostali mogući razlozi za blokadu naloga

Možda postoji problem na našoj strani. Niste izgubili nijednu e-poruku, ali potrebne su nam informacije o vašem nalogu da bismo uklonili problem. Potražite dodatnu pomoć u vezi sa ovim problemom.