Kako da se prijavim u Microsoft nalog?

Microsoft nalog je e-adresa koju koristite, zajedno sa lozinkom, da biste se prijavili u Microsoft program ili uslugu, kao što je Outlook.com, Hotmail, Messenger, OneDrive, Xbox LIVE ili Office Live.

Prikaži sve

Prijavljivanje u Microsoft veb-usluge

 1. Idite na stranicu za prijavljivanje na Microsoft nalogili na bilo koju Microsoft veb-lokaciju na koju želite da se prijavite.

 2. Unesite e-adresu i lozinku.

  – ili –

  Ako je Microsoft nalog već sačuvan na stranici za prijavljivanje, kliknite na njega, a zatim unesite lozinku ako već nije sačuvana.

 3. Da biste sačuvali Microsoft nalog i lozinku na računaru tako da ne morate svaki put da ih unosite da biste se prijavili, potvrdite izbor u polju za potvrdu Ne odjavljuj me.

 4. Kliknite na dugme Prijavljivanje.

Napomene

 • Ako stranica za prijavljivanje pokazuje drugačiji Microsoft nalog od onog na koji želite da se prijavite, kliknite na vezu Prijavite se sa drugim Microsoft nalogom.

 • Pomozite pri zaštiti ličnih informacija. Ako koristite deljeni računar, poput računara u školi ili biblioteci, nemojte potvrditi izbor u polju za potvrdu Ne odjavljuj me.

 • Da biste saznali kako da se prijavite koristeći kôd za jednokratnu upotrebu, pogledajte odeljak Šta je to kôd za jednokratnu upotrebu?

 • Ako ste zaboravili lozinku, pogledajte temu pomoći Ne mogu da se prijavim u Microsoft nalog.

Prijavljivanje u neki Microsoft program na računaru

 1. Otvorite Microsoft program u koji želite da se prijavite.

 2. Unesite nalog i lozinku za Microsoft nalog.

 3. Da biste sačuvali Microsoft nalog i lozinku na računaru, izaberite opciju Zapamti moj ID i lozinku.

  Ove informacije nećete morati ponovo da unosite prilikom sledećeg prijavljivanja.

 4. Da biste se prijavili automatski svaki put kada otvorite neki Microsoft program na računaru, izaberite opciju Prijavi me automatski.

  Kada sledeći put otvorite neki Microsoft program na računaru, od vas neće biti traženo da se prijavite.

 5. Kliknite na dugme Prijavljivanje.

Napomene

 • Da biste prekinuli čuvanje Microsoft naloga i lozinke na računaru, na stranici za prijavljivanje potvrdite izbor u polju za potvrdu Zaboravi me. Da biste stigli do stranice za prijavljivanje, najpre se odjavite tako što ćete u gornjem desnom uglu Microsoft programa kliknuti na svoje ime, a zatim na vezu za odjavljivanje. Kliknite na dugme Prijavljivanje, unesite svoju e-adresu i lozinku, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Zaboravi me.

 • Da biste prekinuli automatsko prijavljivanje kada otvorite neki Microsoft program na računaru, najpre se odjavite tako što ćete u gornjem desnom uglu Microsoft programa kliknuti na svoje ime, a zatim na vezu za odjavljivanje. Kliknite na dugme Prijavljivanje, unesite e-adresu i lozinku, opozovite izbor u polju za potvrdu Prijavi me automatski, a potom kliknite na dugme Prijavljivanje.