Šta je to Microsoft nalog?

Pogledajte video koji pokazuje šta je Microsoft nalog. (Da biste videli natpise na svom jeziku, dodirnite dugme Pomoćni natpisi ili kliknite na njega Dugme „Pomoćni natpisi“.)

„Microsoft nalog“ je novo ime za ono što je bio „Windows Live ID“. Vaš Microsoft nalog je kombinacija e-adrese i lozinke koju koristite za prijavljivanje u usluge kao što su Outlook.com, OneDrive, Windows Phone ili Xbox LIVE. Ako koristite neku e-adresu i lozinku da biste se prijavili u ove ili druge usluge, već imate Microsoft nalog, ali u svakom trenutku možete da se upišete za novi.

Vremenom će sve Microsoft usluge preći na novo ime. Možda ćete još neko vreme i dalje viđati da se pominje „Windows Live ID“ umesto „Microsoft naloga“, na primer, na Veb lokacijama xbox.com ili windowsphone.com, ali to su dva naziva sa istim značenjem, a te usluge će ubrzo biti ažurirane.

Napomena

  • Uz to, pomoću Microsoft naloga možete da se prijavite na sve računare koji rade pod operativnim sistemom Windows 8.