Zašto ne mogu da se upišem za Microsoft nalog?

Ako vidite poruku o grešci kada pokušate da se upišete za Microsoft nalog, pokušajte sledeće:

  • Ako poruka o grešci ima kôd 450 ili počinje slovima LEFKPK, verovatno je došlo do privremenog problema u Microsoft usluzi za upisivanje za nalog. Sačekajte 24 časa, a zatim pokušajte ponovo da kreirate nalog. Ako i dalje ne možete da kreirate nalog i posle 24 časa i ako poruka o grešci koju dobijate ima 675b, sačekajte, pa pokušajte ponovo.

  • Ako poruka o grešci koju dobijate sadrži izraz 0x800482d4 ili počinje slovima LEFKPK, obratite se Microsoft podršci da biste dobili dodatnu pomoć.

Ako imate problema sa Microsoft nalogom, možete da pokušate da pokrenete alatku za rešavanje problema sa Microsoft nalozima. To je automatizovana alatka koja može da pronađe i automatski reši neke probleme. Dostupna je samo na engleskom, ali radi na svim jezicima.