Windows Live Essentials – napomene uz izdanje

Ovaj članak pruža napomene uz izdanje za Windows Live Essentials programe.


Prikaži sve

Windows Live Pošta

Napomene uz izdanje za program Windows Live Pošta

Kada odgovorite na e-poruku od nekoga čije ime je isto kao ime jedne od vaših kategorija, odgovor će biti poslat pogrešnim primaocima


Ako odgovorite na e-poruku čiji pošiljalac ima isto ime kao jedna od vaših kategorija kontakata u programu Windows Live Pošta, e-adresa originalnog pošiljaoca će biti zamenjena e-adresama u kategoriji. To znači da će se poruka poslati svim kontaktima u toj kategoriji umesto namenjenom primaocu. Postoje dva načina da rešite ovaj problem:


 • Izbrišite kategoriju iz polja „Za:“, a zatim kopirajte i nalepite e-adresu pošiljaoca u to polje.

 • Da biste sprečili da se ovo ponovo desi, preimenujte kategoriju tako da se ne podudara sa imenom pošiljaoca.


Napomena

 • Do ovoga dolazi samo kada odgovorite na poruku sa ovim problemom, ne kada kreirate ili prosledite poruku.

S/MIME certifikati treba ponovo da se uspostave


S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) je bezbednosni standard za šifrovanje javnim ključem i potpisivanje e-pošte digitalnim ID-om ili certifikatom. Ako koristite funkciju bezbedne pošte (certifikati) programa Windows Live Pošta za slanje ili prijem pošte, moraćete ponovo da uspostavite svoj S/MIME certifikat i certifikate svakog svog kontakta sa kojim razmenjujete bezbednu e-poštu.


Svoj S/MIME certifikat možete podesiti tako što ćete izabrati odgovarajući certifikat u programu Windows Live Pošta:


 1. U programu Windows Live Pošta, na traci sa alatkama kliknite na dugme Meni, a zatim izaberite stavku Bezbednosne opcije.

 2. Izaberite karticu Bezbednost.

 3. U odeljku Bezbedna pošta izaberite stavku Digitalni ID-ovi.

 4. U dijalogu Certifikati izaberite certifikat koji koristite za svoju S/MIME e‑poštu.

Certifikat možete da podesite za svaki kontakt tako što ćete dodati certifikat na spisak kontakata:


 1. U glavnom prozoru programa Windows Live Pošta izaberite e-poruku koju ste primili od tog kontakta i koja sadrži digitalni certifikat.

 2. Kliknite na ikonu certifikata za tu e-poruku.

 3. Izaberite stavku Prikaži certifikate.

 4. Izaberite stavku Dodaj u kontakte.


Windows Live Messenger

Napomene uz izdanje za Windows Live Messenger

Prozor razgovora: kineski/japanski/korejski IME (uređivač metoda unosa) vraćen na engleski u prozoru razgovora programa Messenger


Ako na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP SP2 ili SP3 primite trenutnu poruku dok je zatvoren glavni prozor programa Messenger, a zatim pokušate da kucate kineske, japanske, ili korejske znakove u prozoru razgovora koristeći IME, režim unosa će biti vraćen na engleski i nećete moći da unosite kineske, japanske ili korejske znakove. Da biste rešili ovo, ponovo otvorite glavni prozor programa Messenger i nastavite da kucate u prozoru razgovora.


Video: Kontrola veb kamere i programski dodaci za efekte mogu prestati da funkcionišu i ne pojavljuju se za veb kamere


Neki proizvođači veb kamera obezbeđuju kontrole za operacije ili efekte kamere koje možete primeniti na video iskustvo u programu Messenger. Ovi programski dodaci mogu prestati da funkcionišu. Ako ne vidite ikonu kontrola i efekata kamere proizvođača veb kamere ispod slike prikaza u programu Messenger tokom sesije video poziva ili veb kamere, obratite se proizvođaču hardvera za ispravku.


Glasovni i video pozivi upućeni programu Messenger beta ili Messenger neće funkcionisati


Glasovni i video pozivi ne mogu da se upute između beta verzije i novog izdanja programa Messenger; odnosno između programa Windows Messenger i objavljene verzije programa Windows Live Messenger. Da bi se koristili glasovni i video pozivi, pošiljalac i primalac moraju da instaliraju najnoviju verziju programa Windows Live Messenger sa lokacije http://download.live.com.


Deljenje fotografija: Podržani tipovi datoteka za deljenje fotografija u programu Messenger


Messenger podržava samo .png, .jpg, .bmp i .gif formate slika. Svi ostali formati slika možda neće ispravno funkcionisati u programu Messenger.


Deljenje fotografija: Fotografije ne mogu da se sačuvaju kada kontakt prestane da deli fotografije


Fotografije možete da sačuvate u programu Messenger samo dok obe osobe aktivno dele fotografije. Ako kontakt zaustavi deljenje fotografija, nećete moći da nastavite sa čuvanjem fotografija.


Grupe: Članovi grupe možda neće moći da se pridruže grupnom razgovoru


Članovi grupe se ponekad prikazuju kao da su na mreži ili dostupni u okviru grupe u glavnom prozoru programa Messenger, ali ne mogu da se pridruže grupnom razgovoru. Do ovoga dolazi kada član grupe koristi program koji ne podržava grupe, na primer prethodna verzija programa Messenger, Xbox, Messenger za mobilne uređaje itd.


Grupe: Status grupe prikazan u glavnom prozoru programa Messenger mogu delovati neusaglašeno sa statusom članova u grupi


Moguće je da status grupe deluje kao da je van mreže dok se članovi grupe navedeni ispod imena grupe u glavnom prozoru prikazuju kao da su na mreži. Do ovoga dolazi zato što poruka o statusu grupe prikazuje ponašanje kada je prozor grupnog razgovora otvoren.


Grupe: E-adresa grupe se ne pojavljuje u programu Messenger


Ne postoji mesto unosa u e-adresu grupe u programu Messenger. Ako želite da vidite e-adresu grupe, kliknite desnim tasterom miša na ime grupe u programu Messenger, a zatim izaberite stavku Idi na veb lokaciju grupe. Na veb lokaciji grupe možete videti e-adresu grupe.


Grupe: Neke radnje mogu da se izvrše samo na veb lokaciji grupe


Neke radnje upravljanja (na primer prikazivanje ili otkazivanje pozivana čekanju, uklanjanje članova i promenu uloga članova odnosno imena grupe) mogu se izvršiti samo na veb lokaciji grupe. Da biste obavili obe zadatke, morate biti vlasnik grupe. Da biste brzo pristupili stranicama za upravljanje grupe na vebu, kliknite desnim tasterom miša na grupu u glavnom prozoru programa Messenger, a zatim izaberite stavku Postavke grupe.


Grupe: Prilikom pozivanja novih članova, ne možete da vidite ko je već pozvan


Prilikom izbora kontakata za poziv u grupu, Messenger ne filtrira kontakte koji su već pozvani u grupu. Međutim, kontakti koji su već pozvani neće primati novi poziv.


Korisnici mlađi od 13 godina sa ograničenim privilegijama ne mogu da se prijave u Messenger


U skladu sa dozvolama na nalogu, korisnici koji su mlađi od 13 godina (u skladu sa registrovanim informacijama o njihovom Windows Live ID-u) čije privilegije naloga su postavljene na opciju „Ograničeno“ neće moći da se prijave u Messenger.Windows Live Toolbar

Napomene uz izdanje za Windows Live Toolbar

„Popuna obrazaca“, „Omiljene lokacije“ i drugi dodaci dugmadi ne pojavljuju se u okviru Toolbar


Kada izvršite nadogradnju sa starije verzije Toolbar trake sa alatkama, više nećete videti dugme „Popuna obrazaca“, dodatke dugmadi sa lokacije gallery.live.com i ostale dodatke kao što su otkrivanje feedova, prikazivanje istaknutih stavki, MSN Games, blokator iskačućih prozora i pregledanje pomoću kartica. Dodatak „Omiljene lokacije“ zamenjen je funkciju „Sinhronizovanje omiljenih lokacija“ na Toolbar traci sa alatkama.Windows Live Writer

Napomene uz izdanje za Windows Live Writer

Kada deinstalirate Windows Live Essentials i instalirate najnoviju verziju programa Writer, Writer se ne pokreće


Da biste rešili ovaj problem:


 1. Kliknite na dugme Start, a zatim kliknite u polje za pretragu „Start“ menija.

 2. Na traci za pretragu otkucajte regedit, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Idite do stavke HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\Writer .

 4. Izaberite ovaj ključ i napravite rezervnu kopiju svega u njemu tako što ćete izabrati meni Datoteka i izabrati stavku Izvezi.

 5. Razvijte HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\Writer\Weblogs .

 6. Kliknite na svaki ključ u levom oknu.

 7. U desnom oknu potražite ClientType = WindowsLiveSpacesAtom.

 8. Izbrišite svaki ključ koji sadrži ClientType = WindowsLiveSpacesAtom.

Duplirane stavke se pojavljuju u fascikli „Slike sa bloga“ u operativnom sistemu OneDrive


To je namerno tako. Postoje dve slike: manja slika se pojavljuje u poruci, a veća slika se pojavljuje kada se klikne na sliku u poruci. Ako izbrišete neku od slika, slike u porukama na blogu neće se ispravno prikazivati.


Objavljivanje poruka pomoću prethodnih verzija programa Writer, a zatim pregledanje fascikle „Slike sa bloga“ u operativnom sistemu OneDrive kreiraće više fascikli „Slike sa bloga“


Da biste rešili ovaj problem, instalirajte najnoviju verziju programa Windows Live Writer (http://writer.live.com). Nemojte izbrisati duplirane fascikle „Slike sa bloga“. Ako izbrišete ove fascikle, slike u porukama na blogu neće se ispravno prikazivati.


Ako ste se već prijavili u Windows Live, a zatim pokušate da se upišete za novi Windows Live ID iz programa Writer, videćete praznu veb stranicu


Ako želite da se upišete za novi Windows Live ID, morate da idete na Windows Live veb lokaciju. Idite na http://home.live.com i izaberite stavku Upiši se.


Dijalog „Opcije“ se neće više otvarati u programu Writer ako ste dodali vezu ka rečniku koja nema tekst


Do ovog problema dolazi ako ste umetnuli vezu koja ne sadrži tekst u polje Tekst koji treba prikazati ili u dijalog Umetanje hiperveze. Ako naiđete na ovu grešku, izvršite sledeće korake.


 1. Zatvorite Writer.

 2. Ako je vaš operativni sistem:

  • Windows Vista ili Windows 7, idite na: C:\Users\<Username>\appdata\Roaming\Windows Live Writer\LinkGlossary

  • Windows XP, idite na: C:\Documents and Settings\<Username>\Application Data\Windows Live Writer\LinkGlossary

 3. Izbrišite datoteku linkglossary.xml.

 4. Ponovo otvorite Writer.

Ako poruku na blogu postavljenu na prethodni datum objavite u usluzi Windows Live Spaces, poruka će prikazivati trenutni datum


Da biste rešili ovaj problem, postavite poruku na ispravni datum u programu Writer, a zatim ponovo objavite.Windows Live Movie Maker

Napomene uz izdanje za Windows Live Movie Maker

Movie Maker nije instaliran uz Windows Live Essentials


Movie Maker zahteva Windows Vista ili Windows 7. Ako instalirate Windows Live Essentials pomoću nekog drugog operativnog sistema, Movie Maker se neće instalirati.


Movie Maker ne može da se pokrene ako na vašem računaru nije instaliran Windows Media Player.


Windows Live Movie Maker koristi neke komponente programa Windows Media Player. Movie Maker ne može da se pokrene ako je instaliran na verziji operativnog sistema Windows Vista ili Windows 7 koja ne sadrži Windows Media Player, a vi niste sami instalirali Windows Media Player.


Da biste rešili ovaj problem, instalirajte Windows Media Player sa lokacije http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx.


Mediji ne mogu da se dodaju sa mreže ili spoljašnje disk jedinice


U Movie Maker možete da dodajete samo medije sa lokalnog čvrstog diska.


Movie Maker ne podržava određene tipove datoteka


Da biste videli listu podržanih tipova datoteka, posetite ovu vezu: http://g.live.com/DMWLMMv1/22


Odnosno, u programu Movie Maker kliknite na dugme Pomoć, a zatim pretražite tipovi datoteka.


Podrška za korišćenje MPEG-2 i Microsoft Recorded TV Show video datoteka u filmovima dostupna je samo ako računar radi pod nekom od sledećih verzija operativnog sistema Windows: Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise ili Windows 7 Ultimate.


U zavisnosti od kamere koju koristite za snimanje video zapisa, možda ćete morati da instalirate softver za uređivanje kamere da biste mogli da dekodirate video u programu Movie Maker.


Movie Maker može prestati da funkcioniše nakon sesije udaljene radne površine


Ako pokušate da pokrenete Movie Maker iz sesije udaljene radne površine, možda ćete morati ponovo da pokrenete Movie Maker kada se ponovo povežete direktno sa konzolom.


Movie Maker možda neće raditi kako treba na nekom hardveru za video


Movie Maker u velikoj meri koristi GPU grafičke kartice (grafički procesor). Računari sa grafičkim karticama koje nisu namenjene za korišćenje visokokvalitetne grafike mogu naići na probleme sa prikazivanjem video zapisa i efekata u programu Movie Maker.


Video zapisi se možda neće prikazati u programu Movie Maker ako je softver Nero instaliran na računaru


Neki Nero softver instalira video filtere koji mogu biti neusaglašeni sa programom Movie Maker. Ako naiđete na ovaj problem, obratite se proizvođači softvera da biste videli da li je dostupna ispravka njegovog softvera. Kao trenutno rešenje, možete da opozovete registraciju datoteke NDParser.ax koju instalira Nero Ahead. Moraćete ponovo da registrujete NDparser.ax da biste softveru Nero dozvolili da ponovo ispravno funkcioniše.


Da biste opozvali registraciju ili ponovo registrovali NDParser.ax, uradite sledeće:


 1. U Windows Start meniju izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Pribor.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na stavku Komandna linija i izaberite opciju Pokreni kao administrator.

 3. Otkucajte: CD %programfiles%\Common Files\Ahead\DSfilter i pritisnite taster Enter.

 4. Da biste opozvali registraciju ili ponovo registrovali NDParser.ax, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste opozvali registraciju: regsvr32 NDParser.ax /u i pritisnite taster Enter.

  • Da biste ponovo registrovali, otkucajte: regsvr32 NDParser.ax i pritisnite taster Enter.

Samo TrueType fontovi su podržani u programu Movie Maker


Movie Maker podržava samo TrueType fontove. Ako izaberete rasterski font, Movie Maker će se podrazumevano vratiti na Arial font.


AVCHD performanse mogu biti slabe na sporijim računarima ili prilikom prikazivanja sadržaja sa visokom brzinom protoka u programu Movie Maker


AVCHD je format za snimanje i reprodukovanje video zapisa visoke definicije komprimovanog u MPEG-4 AVC/H.264 video format, sa zvukom snimljenim u Dolby Digital formatu. AVCHD video datoteke mogu se koristiti u programu Movie Maker samo računar radi pod nekim od sledećih izdanja operativnog sistema Windows 7: Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise ili Windows 7 Ultimate.Windows Live Foto-galerija

Napomene uz izdanje za program Windows Live Foto-galerija

Foto-galerija zavisi od komponente Windows Imaging Component (WIC)


Neke funkcije u programu Foto-galerija zahtevaju ažuriranje komponente Windows Imaging Component (WIC). Ako ste onemogućili uslugu Windows Update u operativnom sistemu Windows Vista ili Windows 7, ova WIC ispravka nije instalirana i neke funkcije programa Foto-galerija neće raditi (na primer čuvanje oznaka ljudi na fotografijama). Da biste omogućili Windows Update, prijavite se na računar kao administrator i uradite sledeće:


 1. Kliknite na dugme Start, a zatim kliknite u polje za pretragu „Start“ menija.

 2. Otkucajte Usluge, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na stavku Windows Update i izaberite stavku Svojstva.

 4. Postavite Tip pokretanja na opciju Automatsko i kliknite na dugme Pokreni.

Da biste proverili da li je funkcija Windows Update pokrenuta:


 1. Kliknite na dugme Start, a zatim kliknite u polje za pretragu „Start“ menija.

 2. Otkucajte Windows Update i pritisnite taster Enter.

 3. U levom oknu izaberite stavku Proveri da li postoje ispravke.

Ako se otkriju ispravke i ne primite grešku 80244021, usluga je uspešno pokrenuta.


Ne možete da izaberete da se Foto-galerija podrazumevano pokreće u Windows dijalogu „Automatska reprodukcija“ ili na drugim podrazumevanim listama programa u 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows


Da biste rešili ovaj problem, možete da pokrenete datoteku registratora koju obezbeđuje Windows Live kako biste omogućili ovu funkcionalnost.


 1. Uverite se da ste prijavljeni kao administrator na računaru.

 2. Pratite sledeću vezu: http://g.live.com/DMWLPGv14/120

 3. Ako budete upitani, pokrenite datoteku WLPGX64fix.reg.

Kada izvršite nadogradnju na Windows 7, ne možete preuzimati foto-albume sa lokacije photos.live.com


Da biste rešili ovaj problem, morate da popravite instalaciju programa Windows Live Foto-galerija.


 1. U WindowsStart meniju izaberite stavku Kontrolna tabla, izaberite stavku Programi, izaberite Programi i funkcije, a zatim sa liste izaberite stavku Windows Live Essentials .

 2. Kliknite na dugme Deinstaliraj/promeni.

 3. Kliknite na dugme „Popravi“, a zatim na dugme Nastavi.

 4. Program za instalaciju će popraviti Windows Live programe.

 5. Zatvorite sve instance programa Internet Explorer, a zatim ponovo otvorite Internet Explorer.

 6. Otvorite album sa kojim ste imali problema i pokušajte ponovo da ga preuzmete.


Windows Live Porodična bezbednost

Napomene uz izdanje za program Windows Live Porodična bezbednost

Porodična bezbednost možda neće raditi sa funkcijom EarthLink TotalAccess ili Protection Control Center


Filter programa Porodična bezbednost možda neće ispravno funkcionisati ako imate instalirane EarthLink TotalAccess ili Protection Control Center proizvode na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP. Da biste ovo rešili, deinstalirajte ove programe na sledeći način:


 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. U prikazu Kategorija izaberite stavku Dodaj ili ukloni programe i kliknite na dugme Ukloni program.

 3. Kliknite na program koji želite da deinstalirate, a zatim na dugme Ukloni.

Može doći do greške ako imate dodatnu DLL datoteku u fascikli „System32“


Možete primiti sledeću poruku kada otvorite filter programa Porodična bezbednost na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP:


„Nije moguće pronaći mesto unosa procedure IsThreadDesktopComposited u biblioteci dinamičkih veza USER32.dll“


To verovatno znači da postoji datoteka dwmapi.dll u Windows XP fascikli „System32“. Da biste rešili ovaj problem, uklonite .dll datoteku tako što ćete uraditi sledeće:


 1. Kliknite na dugmeStart, a zatim izaberite stavku Moj računar.

 2. Kliknite dvaput na ikonu čvrstog diska za C:\.

 3. Kliknite dvaput na fasciklu WINDOWS, a zatim kliknite dvaput na fasciklu system32.

 4. Pronađite fasciklu dwmapi.dll i izbrišite je.