Šta je to što treba da uradim ukoliko ne mogu da vidim slike na svom blogu?

Ako vam dobavljač usluge bloga dozvoljava da čuvate slike direktno u blog, a ne možete da vidite slike u objavljenoj poruci bloga, obratite se svom dobavljaču usluge bloga.

Ako vam dobavljač usluge bloga ne dozvoljava da čuvate slike direktno u blog, svoje slike možete da čuvate na nekoj FTP Veb lokaciji. Da biste saznali kako da podesite neku FTP lokaciju u programu Writer, pogledajte Kako da podesim FTP lokaciju za moje slike?

Ako podesite FTP lokaciju, a ne možete da vidite slike, možda će vam se pojaviti sledeće poruke o grešci:

Potvrda mapiranja nije uspela

Ta greška će vam se možda pojaviti ako Windows Live Writer ne može da pronađe na kom mestu na FTP lokaciji ste sačuvali slike. Evo nekih saveta za rešavanje problema:

  • U programu Writer, u dijalogu FTP Site Configuration (Konfigurisanje FTP lokacije), potvrdite da je Veb adresa u polju Web address of publishing folder (Veb adresa fascikle za objavljivanje) tačna.

  • Preko Veb lokacije usluge hostinga proverite da li se slika nalazi u fascikli na FTP lokaciji.

  • Preko Veb lokacije usluge hostinga pogledajte dozvole fascikle da biste proverili da li se Veb adresi može pristupiti preko HTTP protokola.

Can't connect (Nije moguće povezati se)

Ta greška će vam se možda pojaviti ako Writer ne može da nađe FTP lokaciju. Evo nekih saveta za rešavanje problema:

  • U programu Writer proverite da li ste ispravno konfigurisali naziv servera.

  • Pomoću nekog FTP programa probajte da se direktno povežete sa svojom FTP lokacijom da biste proverili da li je dostupna.

Potrebna vam je dodatna pomoć?