Kako da konfigurišem FTP lokaciju za slike na svom blogu?

Kada dodajete neku sliku na blog, ona mora da bude uskladištena na mreži. Mnoge usluge za blogove nude skladište na mreži za slike. Drugi dobavljači zahtevaju da sami nabavite i konfigurišete skladište na mreži. Ako koristite neku uslugu za blogove koja ne obezbeđuje skladište na mreži, moraćete da pronađete neku uslugu hostinga koja će vam obezbediti FTP (File Transfer Protocol) lokaciju.

Usluga hostinga može vam obezbediti informacije koje su vam potrebne za konfigurisanje FTP lokacije u aplikaciji Writer. Kada dobijete ove informacije, možete da dodate FTP lokaciju.

Konfigurisanje FTP lokacije u programu Writer

 1. Otvorite Writer tako što ćete kliknuti na dugme Start dugme „Start“. U polje za pretragu ukucajte Writer, a zatim na listi rezultata izaberite stavku Writer.
 2. Na kartici Home (Početak), kliknite na nalog bloga koji želite da koristite.

 3. Izaberite karticu Blog Account (Nalog bloga), a zatim kliknite na dugme Blog options (Opcije bloga).

 4. U dijalogu Edit Blog Settings (Uređivanje postavki bloga) izaberite stavku Pictures (Slike).

 5. Izaberite stavku Upload pictures to an FTP server (Otpremi slike na FTP server), a zatim kliknite na Configure FTP (Konfiguriši FTP).

 6. Unesite informacije u nastavku, potom kliknite na dugme OK (U redu).

  • Host name (Ime hosta). Naziv vašeg FTP servera.

  • User name and password (Korisničko ime i lozinka). Korisničko ime i lozinka za vaš FTP nalog.

  • Path of the publishing folder (Putanja do fascikle za objavljivanje). Putanja do fascikle na FTP serveru. Da biste pronašli ovu fasciklu, kliknite na dugme Browse (Pregledaj).

  • Veb adresa fascikle za objavljivanje. Veb adresa za fasciklu koja sadrži slike.

Dodavanje slika na post

Kada konfigurišete FTP lokaciju, biće potrebno da dodate slike na post.

 1. Otvorite Writer tako što ćete kliknuti na dugme Start dugme „Start“. U polje za pretragu ukucajte Writer, a zatim na listi rezultata izaberite stavku Writer.
 2. Na kartici Home (Početak) kliknite na dugme Picture (Slika).

 3. Pronađite sliku koju želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Open (Otvori).

 4. Ako bude zatraženo, unesite korisničko ime i lozinku svoje FTP lokacije, a zatim kliknite na dugme OK (U redu).

Napomene

Potrebna vam je dodatna pomoć?