Tasterske prečice

Mnoge uobičajene zadatke u programu Writer možete da obavite samo uz pomoć tastature.

Prikaži sve

Prečice za blogove i postove

Da biste uradili sledeće: Pritisnite
Da biste uradili sledeće:

Kreiranje novog posta

Pritisnite

Ctrl+N

Da biste uradili sledeće:

Kreiranje nove stranice

Pritisnite

Ctrl+G

Da biste uradili sledeće:

Otvaranje posta

Pritisnite

Ctrl+O

Da biste uradili sledeće:

Čuvanje posta

Pritisnite

Ctrl+S

Da biste uradili sledeće:

Objavljivanje posta

Pritisnite

Ctrl+Shift+P

Da biste uradili sledeće:

Objavljivanje radne verzije na blog

Pritisnite

Ctrl+Shift+D

Da biste uradili sledeće:

Ubacivanje hiperveze

Pritisnite

Ctrl+K

Da biste uradili sledeće:

Dodavanje slike sa računara

Pritisnite

Ctrl+J

Da biste uradili sledeće:

Dodavanje slike sa Veba

Pritisnite

Ctrl+Shift+J

Da biste uradili sledeće:

Prikaz svojstava posta

Pritisnite

F2

Da biste uradili sledeće:

Podešavanje kategorija

Pritisnite

Ctrl+Shift+C

Da biste uradili sledeće:

Ažuriranje teme bloga

Pritisnite

Ctrl+F11

Da biste uradili sledeće:

Prebacivanje na prikaz za uređivanje

Pritisnite

F11

Da biste uradili sledeće:

Prebacivanje na prikaz za pregled

Pritisnite

F12

Da biste uradili sledeće:

Prebacivanje na izvorni prikaz

Pritisnite

Shift+F11

Prečice za oblikovanje teksta

Da biste uradili sledeće: Pritisnite
Da biste uradili sledeće:

Podebljaj

Pritisnite

Ctrl+B

Da biste uradili sledeće:

Primeni kurziv

Pritisnite

Ctrl+I

Da biste uradili sledeće:

Precrtaj

Pritisnite

Ctrl+H

Da biste uradili sledeće:

Podvuci

Pritisnite

Ctrl+U

Da biste uradili sledeće:

Indeksni tekst

Pritisnite

Ctrl+=

Da biste uradili sledeće:

Eksponentni tekst

Pritisnite

Ctrl+Shift+=

Da biste uradili sledeće:

Znakovi za nabrajanje

Pritisnite

Ctrl+Shift+L

Da biste uradili sledeće:

Obriši primenjeni oblik

Pritisnite

Ctrl+razmaknica

Da biste uradili sledeće:

Centriraj tekst

Pritisnite

Ctrl+E

Da biste uradili sledeće:

Poravnaj tekst levo

Pritisnite

Ctrl+L

Da biste uradili sledeće:

Poravnaj tekst desno

Pritisnite

Ctrl+R

Da biste uradili sledeće:

Nov pasus

Pritisnite

Ctrl+Shift+N

Da biste uradili sledeće:

Naslov 1

Pritisnite

Ctrl+levi Alt+1

Da biste uradili sledeće:

Naslov 2

Pritisnite

Ctrl+levi Alt+2

Da biste uradili sledeće:

Naslov 3

Pritisnite

Ctrl+levi Alt+3

Da biste uradili sledeće:

Naslov 4

Pritisnite

Ctrl+levi Alt+4

Da biste uradili sledeće:

Naslov 5

Pritisnite

Ctrl+levi Alt+5

Da biste uradili sledeće:

Naslov 6

Pritisnite

Ctrl+levi Alt+6

Da biste uradili sledeće:

Postavljanje smera teksta „sleva nadesno“
(dostupno samo u RTL režimu)

Pritisnite

Ctrl+levi Shift

Da biste uradili sledeće:

Postavljanje smera teksta „zdesna nalevo“
(dostupno samo u RTL režimu)

Pritisnite

Ctrl+desni Shift

Opšte prečice

Da biste uradili sledeće: Pritisnite
Da biste uradili sledeće:

Iseci

Pritisnite

Ctrl+X

Da biste uradili sledeće:

Kopiraj

Pritisnite

Ctrl+C

Da biste uradili sledeće:

Nalepi

Pritisnite

Ctrl+V

Da biste uradili sledeće:

Specijalno lepljenje

Pritisnite

Ctrl+levi Alt+V

Da biste uradili sledeće:

Izaberi sve

Pritisnite

Ctrl+A

Da biste uradili sledeće:

Pronađi

Pritisnite

Ctrl+F

Da biste uradili sledeće:

Opoziv

Pritisnite

Ctrl+Z

Da biste uradili sledeće:

Ponovili radnju

Pritisnite

Ctrl+Y

Da biste uradili sledeće:

Odštampaj

Pritisnite

Ctrl+P

Da biste uradili sledeće:

Prikaži/sakrij traku

Pritisnite

Ctrl+F1

Da biste uradili sledeće:

Pronalaženje pomoći za Writer

Pritisnite

F1

Potrebna vam je dodatna pomoć?