Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o greškama certifikata.

Prikaži sve

Zašto se javljaju greške certifikata?

Greške certifikata se javljaju kada postoji problem sa certifikatom ili sa upotrebom certifikata na serveru. Internet Explorer može doprineti većoj bezbednosti vaših informacija tako što će vas upozoriti na greške u certifikatima.

Kako da znam da postoji greška u certifikatu?

Obično će se pojaviti stranica blokiranja koja će vas upozoriti na problem sa certifikatom. Ako odaberete da zanemarite grešku i nastavite, traka adrese će postati crvena, a na traci bezbednosnog statusa pojaviće se poruka Greška u certifikatu (pored trake adrese).

Mogu li da posetim Web lokaciju za koju postoji upozorenje o certifikatu?

Iako se ovo ne preporučuje, na stranici blokiranja greške u certifikatu možete da izaberete stavku Nastavi ka ovoj Web lokaciji (ne preporučuje se) da biste otišli na Web lokaciju. Ako zanemarite stranicu sa upozorenjem i odete na Web lokaciju koja ima grešku u certifikatu, Internet Explorer će zapamtiti certifikat dok je pregledač otvoren. Možete da se vratite na lokaciju i nećete dobiti drugo upozorenje za taj certifikat dok se Internet Explorer ne pokrene. Međutim, i dalje ćete videti crvenu traku adrese i poruku Greška u certifikatu na traci bezbednosnog statusa.

Da li mogu da isključim proveru certifikata?

Ne, u programu Internet Explorer nije moguće isključiti proveru certifikata. Ako dobijate greške u certifikatu, to znači da Web lokacija koju posećujete ima probleme sa certifikatom i to ne ukazuje na problem sa programom Internet Explorer.

Javljaju se greške na Web lokacijama koje uvek posećujem. Šta da radim?

Ako naiđete na grešku u certifikatu na Web lokaciji koju ste ranije posećivali bez pojavljivanja grešaka, postoji mogućnost da ta Web lokacija nije ispravno konfigurisana. Ponovo pokušajte da otkucate adresu koju koristite. Na primer, ako ste otkucali adresu https://example.com, pokušajte je promeniti u https://www.example.com.

Takođe postoji mogućnost da je certifikat za tu Web lokaciju istekao i da vlasnik ili operater treba da se obrate autoritetu za certifikaciju radi obnove certifikata i njegove dalje upotrebe. Ovo je problem povezan sa Web lokacijom i ne može da se ispravi u programu Internet Explorer. Ako dobijate greške na Web lokaciji koju ste ranije uspešno posećivali, obratite se Web lokaciji ili administratoru da biste izvestili o problemu.

Da li je u nekim slučajevima bezbedno zanemariti upozorenje o grešci u certifikatu i nastaviti kretanje ka Web lokaciji?

Certifikat Web lokacije obezbeđuje identifikaciju Web servera. Ako u certifikatu postoji greška, to može da znači da je vaša veza presretnuta ili da Web server lažno predstavlja svoj identitet.

Šta je sa isteklim certifikatima? Da li je u redu posetiti Web lokaciju sa isteklim certifikatom?

Ne, istekli certifikat znači da autoritet za certifikaciju više ne izveštava o integritetu certifikata. Istekli certifikat može biti ukraden i korišćen na zlonamernoj Web lokaciji.

Šta znače različite greške u certifikatima?

Sledeća tabela sadrži listu uobičajenih grešaka u certifikatima i informacije o njihovom značenju.

Poruka o grešci
Šta znači

Bezbednosni certifikat ove Web lokacije je opozvan

Nemojte verovati ovoj Web lokaciji. Ova poruka o grešci često znači da je Web lokacija na lažan način stekla ili koristila bezbednosni certifikat. Možda je ugrožen ključ za šifrovanje u certifikatu ili korisnik naveden u certifikatu nema ovlašćenje da ga koristi (na primer, preduzeće je prodato). Autoritet za certifikaciju koji je izdao određeni certifikat čuva listu opozvanih certifikata, koju Internet Explorer proverava.

Ova adresa Web lokacije ne odgovara adresi u bezbednosnom certifikatu

Ova greška znači da Web lokacija koristi digitalni certifikat koji je izdat za drugu Web adresu. Ova greška može da se pojavi i u slučaju da neko preduzeće poseduje nekoliko Web lokacija, a certifikat koji je izdat za jednu Web adresu koristi za drugu lokaciju (na primer, za različito odeljenje ili sektor). Ovu grešku treba da zanemarite samo ako ste sigurni da je ta lokacija zaista povezana sa Web lokacijom sa certifikata.

Bezbednosni certifikat ove Web lokacije je istekao

Ova greška se javlja kada je trenutni datum pre ili posle vremenskog perioda tokom kojeg je certifikat važeći. Web lokacije moraju da obnove certifikate kod autoriteta za certifikaciju da bi ostali aktuelni. Istekli certifikati mogu predstavljati bezbednosni rizik. Nakon isteka certifikata, autoritet za certifikaciju koji je izdao određeni certifikat više nije odgovoran za sprečavanje zloupotrebe certifikata.

Bezbednosni certifikat ove Web lokacije nije potekao iz pouzdanog izvora

Ova greška se javlja kada je certifikat izdao autoritet za certifikaciju koji Internet Explorer ne prepoznaje. Mala je verovatnoća da će se ova greška pojaviti na lokaciji preduzeća koje posluje legalno ili banke. Phishing lokacije često pokušavaju da koriste lažne certifikate, što će aktivirati ovu grešku.

Internet Explorer je ustanovio problem vezan za bezbednosni certifikat ove Web lokacije

Ova greška se pojavljuje kada Internet Explorer ustanovi problem vezan za bezbednosni certifikat koji se ne uklapa u karakteristike drugih grešaka. Ova greška se može pojaviti ako je certifikat oštećen, neovlašćeno izmenjen, napisan u nepoznatom formatu ili nečitljiv. Ne treba da verujete identitetu lokacije ako certifikat ima ovakvu grešku.