Ako imate bežičnu mrežu, morate prvo da pokrenete čarobnjak za podešavanje bežične mrežne skretnice ili pristupne tačke na najmanje jednom računaru na mreži pre nego što izvršite ove korake. Ukoliko ovo niste uradili, pogledajte odeljak Podešavanje kućne mreže.

Prikaži sve

Dodavanje bežičnog računara koji koristi operativni sistem Windows Vista ili Windows XP pomoću USB fleš diska

Ako su postavke sačuvane na USB fleš disku, možete da koristite fleš disk da biste dodali računare mreži.

 1. Prijavite se na računar.

 2. Utaknite USB fleš disk u USB port na računaru.

 3. Za računar koji koristi operativni sistem Windows Vista, u dijalogu Automatska reprodukcija izaberite stavku Čarobnjak za podešavanje bežične mreže.
  – ili –
  Za računar koji koristi operativni sistem Windows XP, u dijalogu USB fleš disk izaberite stavku Čarobnjak za podešavanje bežične mreže.

  Od vas će se možda tražiti da ponovo pokrenete računar.

Napomena

 • Da biste sačuvali postavke na USB fleš disku, sledite ove korake:

  1. Otvorite opciju „Dodavanje bežičnog uređaja na mrežu“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mrežna i Internet, izabrati stavku Centar za mrežu i deljenje, a zatim u levom oknu izabrati stavku Dodaj bežični uređaj.

  2. Izvršite korake u čarobnjaku da biste postavke bežične mreže sačuvali na USB fleš disku.

Ručno dodavanje bežičnog računara koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista

 1. Prijavite se na računar.

 2. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izaberite stavku Poveži se sa.
 3. Izaberite bežičnu mrežu sa liste koja se pojavljuje, a zatim kliknite na dugme Poveži.

 4. Otkucajte bezbednosni ključ za mrežu ili frazu za prolaz ukoliko se to od vas zatraži, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Videćete poruku o potvrdi kada se povežete sa mrežom.

  Da biste potvrdili da ste dodali računar, uradite sledeće:

  Otvorite opciju „Mreža“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Mreža.

  Trebalo bi da vidite ikone za računar koji ste dodali i za sve druge računare i uređaje koji su deo mreže.

Ručno dodavanje bežičnog računara koji radi pod operativnim sistemom Windows XP

 1. Prijavite se na računar.

 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla, zatim izaberite stavku Mrežne i Internet veze , a zatim izaberite stavku Mrežne veze.

 3. Kliknite na ikonu veze bežične mreže, a zatim u okviru Zadaci na mreži izaberite stavku Prikaz dostupnih bežičnih mreža.

 4. Izaberite bežičnu mrežu sa liste koja se pojavljuje, a zatim kliknite na dugme Poveži.

Dodavanje ožičenog (Ethernet) računara koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista

 • Priključite računar na čvorište, komutator ili mrežnu skretnicu, a zatim ga uključite. (Ukoliko kod kuće imate Ethernet instalacije i konektor u prostoriji u kojoj se nalazi računar, možete priključiti računar na Ethernet konektor.)

  Da biste potvrdili da ste dodali računar, uradite sledeće:

  Otvorite opciju „Mreža“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Mreža.

  Trebalo bi da vidite ikone za računar koji ste dodali i za sve druge računare i uređaje koji su deo mreže.

Dodavanje ožičenog (Ethernet) računara koji radi pod operativnim sistemom Windows XP

 1. Priključite računar na čvorište, komutator ili mrežnu skretnicu, a zatim ga uključite. (Ukoliko kod kuće imate Ethernet instalacije i konektor u prostoriji u kojoj se nalazi računar, možete priključiti računar na Ethernet konektor.)

 2. Prijavite se na računar kao administrator.

 3. Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom miša na opciju Moj računar, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 4. Izaberite karticu Ime računara, a zatim izaberite stavku Promeni.

 5. Ukoliko ime radne grupe nije RADNA GRUPA, promenite ime u RADNA GRUPA, a zatim kliknite na dugme U redu.

Napomena

 • Ukoliko ste morali da promenite ime radne grupe, od vas će se tražiti da ponovo pokrenete računar. Nakon što ponovo pokrenete računar, kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Moja mrežna mesta. U levom oknu, u okviru Mrežni zadaci izaberite stavku Prikaz računara radne grupe. Trebalo bi da vidite ikone za druge računare koji su trenutno deo mreže.

Dodavanje bežičnog uređaja

 1. Uključite uređaj.

 2. Sledite uputstva u informacijama koje su isporučene uz uređaj. Možda će biti potrebno da dodate uređaj pomoću USB fleš diska.

  Kada završite sa dodavanjem uređaja, prijavite se na mrežni računar.

  Da biste potvrdili da ste dodali uređaj, uradite sledeće:

  Otvorite opciju „Mreža“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Mreža.

  Trebalo bi da vidite ikonu za uređaj. Ukoliko je uređaj štampač, možda će biti potrebno da omogućite deljenje štampača tako da ga mogu koristiti drugi računari na mreži. (Deljenje štampača nije uključeno u operativni sistem Windows Vista Starter.)

Dodavanje ožičenog uređaja

Uključite uređaj i priključite ga na čvorište, komutator ili mrežnu skretnicu ili ga priključite na računar koji je priključen na čvorište, komutator ili mrežnu skretnicu. Taj uređaj bi sada trebalo da bude povezan sa mrežom.

Da biste potvrdili da ste dodali uređaj, uradite sledeće:

 • Otvorite opciju „Mreža“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Mreža.

  Trebalo bi da vidite ikonu za uređaj. Ukoliko je uređaj štampač, možda će biti potrebno da omogućite deljenje štampača tako da ga mogu koristiti drugi računari na mreži. (Deljenje štampača nije uključeno u operativni sistem Windows Vista Starter.)

Dodavanje štampača

 • Možete dodati štampač koji je povezan direktno sa računarom (naziva se lokalni štampač), dodati štampač mreži ili se povezati sa deljenim štampačem. Za više informacija pogledajte odeljak Dodavanje ili uklanjanje štampača.

Dodavanje uređaja sa omogućenom Bluetooth vezom

 • Da biste mreži dodali uređaj sa omogućenom Bluetooth vezom, potreban vam je Bluetooth mrežni adapter. Za više informacija o Bluetooth vezi potražite termin „Bluetooth“ u opciji „Pomoć i podrška“.