Možete dodati funkcionalnost u program Windows Media Player pomoću dodatnih komponenti kao što su audio efekti, video efekti,vizuelizacije ili mogućnost reprodukcije novih formata datoteka. Player uključuje više dodatnih komponenti za vizuelizacije, a možete da preuzmete dodatne komponente sa Interneta. Da biste dodali ili uklonili dodatnu komponentu, morate da se prijavite kao administrator ili član administratorske grupe.

Sledeća tabela navodi tipove dodatnih komponenti koje podržava Player.

Ovaj tip dodatne komponente Izvršava sledeću radnju
Ovaj tip dodatne komponente

Vizuelizacija

Izvršava sledeću radnju

Prikazuje nanose boja i geometrijske oblike koji se menjaju sa ritmom audio zapisa koji se reprodukuje.

Ovaj tip dodatne komponente

Reprodukuje se

Izvršava sledeću radnju

Dodaje novu funkcionalnost prikazu „Reprodukuje se“, uključujući i okno „Poboljšanja“.

Ovaj tip dodatne komponente

Prozor

Izvršava sledeću radnju

Dodaje novu funkcionalnost prozoru koji nije prozor programa Player.

Ovaj tip dodatne komponente

Pozadina

Izvršava sledeću radnju

Dodaje novu funkcionalnost za vreme izvršavanja druge radnje. Ne uključuje korisnički interfejs.

Ovaj tip dodatne komponente

Video DSP

Izvršava sledeću radnju

Proizvodi video efekat kao što je promena zasićenosti boje. Obrada digitalnog signala (DSP) je metod analize signala (kao što su audio ili video signali) i njihove promene tako da se postigne željeni efekat.

Ovaj tip dodatne komponente

Audio DSP

Izvršava sledeću radnju

Proizvodi audio efekat kao što je promena nivoa audio izlaza.

Ovaj tip dodatne komponente

Drugi DSP

Izvršava sledeću radnju

Proizvodi drugačiji efekat od tradicionalnog video ili audio efekta.

Ovaj tip dodatne komponente

Prikazivač

Izvršava sledeću radnju

Reprodukuje sadržaj u formatu koji nije osnovni format programa Player.

Prikaži sve

Prikazivanje informacija o dodatnim komponentama na računaru

  1. Kliknite na strelicu ispod kartice Reprodukuje se, postavite pokazivač na stavku Dodatne komponente i izaberite stavku Opcije.

  2. Izaberite kategoriju sa liste kategorija.

  3. Na listi dodatnih komponenti izaberite komponentu i kliknite na dugme Svojstva da biste videli ili izmenili postavke dodatne komponente. Imajte na umu da neke dodatne komponente nemaju postavke koje se mogu izmeniti u programu Player.

    Za više informacija o dodatnoj komponenti možete da posetite Web lokaciju sa koje ste je preuzeli.

Preuzimanje dodatne komponente sa Interneta

  1. Kliknite na strelicu ispod kartice Reprodukuje se, postavite pokazivač na stavku Dodatne komponente i izaberite stavku Preuzmi dodatne komponente.

  2. Pojavljuje se Web stranica Dodatne komponente za Windows Media Player. Sledite uputstva na Web stranici da biste preuzeli dodatnu komponentu.

Omogućavanje ili onemogućavanje dodatne komponente

Neke dodatne komponente možete da omogućite ili onemogućite, što vam dozvoljava da uključite ili isključite efekat kada želite. Ovo je takođe korisno prilikom rešavanja problema sa dodatnim komponentama koje nije proizvela korporacija Microsoft, a koje ne rade kao što je očekivano. Neke dodatne komponente, na primer vizuelizacije i dodatne komponente prikazivača, ostaju omogućene sve dok su instalirane na računaru, ali su obično aktiviraju samo kada preduzimate određenu radnju u programu Player koja zahteva njihovu upotrebu.

  1. Kliknite na strelicu ispod kartice Reprodukuje se, postavite pokazivač na stavku Dodatne komponente i izaberite stavku Opcije.

  2. Izaberite kategoriju sa liste kategorija.

  3. Na listi dodatnih komponenti potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu pored dodatne komponente. Ako polje za potvrdu nije prikazano, dodatna komponenta se ne može onemogućiti.