Traka sa alatkama je red, kolona ili blok dugmadi ili ikona koje predstavljaju zadatke koje možete da obavljate u okviru nekog programa. Neke trake sa alatkama, na primer Brzo pokretanje, mogu da se pojave na traci zadataka.

  1. Kliknite desnim tasterom miša na praznu oblast trake zadataka, a zatim postavite pokazivač na stavku Trake sa alatkama. Pojaviće se lista traka sa alatkama.

  2. Imena traka sa alatkama sa oznakama potvrde se već nalaze na traci zadataka. Izaberite bilo koju stavku na listi da biste je dodali ili uklonili.