Dodavanje naslova i špica za film u programu Windows Movie Maker

Pomoću programa Windows Movie Maker filmu možete dodati naslov, svoje ime, datum, špice za film i drugi tekst. Na primer, možda ćete poželeti da dodate naslov koji će predstaviti osobu ili scenu koja se pojavljuje u filmu.

Tekst naslova možete dodati na razna mesta u filmu: na početak ili kraj, pre ili posle klipa ili preko klipa. Naslov se tokom određenog vremena reprodukuje, sâm na ekranu ili preko video zapisa tokom njegove reprodukcije. Nakon toga naslov nestaje, a video klip ili slika nastavljaju sa reprodukcijom.

Na sledećoj slici prikazan je projekat sa naslovom koji se pojavljuje pre video klipa:

Slika početnog naslova na vremenskoj osi
Početni naslov na vremenskoj osi

Na sledećoj slici prikazan je projekat sa naslovom koji prekriva video klip tokom njegove reprodukcije:

Slika preklopljenog naslova na vremenskoj osi
Preklopljeni naslov na vremenskoj osi

Na sledećoj slici prikazan je projekat sa špicama za film koje se pojavljuju na kraju projekta:

Slika završne špice na vremenskoj osi
Špica na vremenskoj osi
Prikaži sve

Dodavanje naslova ili špice za film

 1. Ako znate gde u filmu želite da naslov ili špica za film bude prikazana, izaberite odgovarajuću lokaciju na montažnom stolu/vremenskoj osi.

 2. U meniju Alatke izaberite stavku Naslovi i špice za film.

 3. Izaberite vezu koja odgovara mestu na kom želite da naslov ili špica za film bude prikazana.

 4. U polje Unesi tekst naslova otkucajte tekst koji želite da bude prikazan kao naslov ili špica za film.

  Nakon što unesete tekst, monitor će prikazati podrazumevanu animaciju i format naslova ili špice za film koju želite da dodate.

 5. Da biste promenili naslov animacije, kliknite na dugme Promeni naslov animacije i izaberite naslov animacije sa liste.

 6. Da biste promenili font i boju naslova, kliknite na dugme Promeni font i boju teksta, a zatim odaberite font, boju fonta, oblikovanje, boju pozadine, prozirnost, veličinu fonta i položaj za naslov prema svojim željama.

 7. Kliknite na dugme Dodaj naslov.

Uređivanje postojećeg naslova

 1. Na montažnom stolu/vremenskoj osi kliknite na naslov koji želite da uredite.

 2. U meniju Uređivanje izaberite stavku Uredi naslov.

 3. Izvršite željene promene, a zatim kliknite na dugme Dodaj naslov.

Menjanje trajanja naslova

 1. Da biste se uverili da se nalazite u prikazu „Vremenska osa“, u meniju Prikaz izaberite stavku Vremenska osa.

 2. Izaberite naslov čije trajanje želite da promenite.

 3. Da biste produžili vreme trajanja reprodukcije naslova, prevucite krajnji regulator za sečenje prema kraju vremenske ose.

  Da biste skratili vreme trajanja reprodukcije naslova, prevucite početni regulator za sečenje prema kraju vremenske ose.

Uklanjanje naslova

 1. Na montažnom stolu/vremenskoj osi kliknite na naslov koji želite da uklonite iz filma.

 2. U meniju Uređivanje izaberite stavku Ukloni.

Napomena

 • Regulatori za sečenje pojavljuju se u vidu crnih trouglova na početku i na kraju klipa. Kada pokazivač zadržite iznad regulatora za sečenje, on se pretvara u crvenu dvoglavu strelicu.