Dodavanje muzike u film

Muzika može biti odličan način za pravljenje atmosfere filma, a dodavanje muzike u programu Windows Movie Maker je veoma lako. Prvo pronađite muziku koju želite da dodate u film i uvezite je u projekat. Zatim dodajte muziku na vremensku osu na audio/muzički zapis i uredite je tako da postignete baš onaj efekat koji želite.

  1. U meniju Datoteka izaberite stavku Uvoz stavki medija.

  2. Potražite datoteku koju želite da uvezete, a zatim kliknite na nju. U Windows Movie Maker možete da uvezete audio datoteke sa sledećim oznakama: .aif, .aifc, .aiff, .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav i .wma.

  3. Kliknite na dugme Uvezi.

  4. Prevucite muzičku datoteku na Audio/muzički zapis vremenske ose.

  5. Pomoću monitora za pregled pregledajte prateći video, a zatim, ako je potrebno, prevucite audio zapis levo ili desno da biste bolje sinhronizovali audio i video zapis. Pokazivač se pretvara u šaku kada kliknete na audio datoteku, označavajući da možete da je pomerate.

Saveti

  • Brz način za podešavanje jačine zvuka audio klipa na audio/muzičkom zapisu je da kliknete na klip desnim tasterom miša, a zatim izaberete stavku Jačina zvuka. Podešavanje jačine zvuka pomoću klizača.

  • Na audio/muzički zapis u programu Windows Movie Maker možete da dodate i muziku i naraciju. I muzika i naracija mogu istovremeno da se reprodukuju u objavljenom filmu. Zatim možete da podesite audio nivoe da biste odredili koji audio zapisi će se reprodukovati glasnije u filmu.