Windows Media Player može da prikaže omote albuma koji su pridruženi pesmama u biblioteci.

Odakle dolaze omoti albuma?

Player preuzima omote albuma iz baze podataka na Internetu, na kojima se nalaze informacija različitih davalaca podataka koji ne pripadaju korporaciji Microsoft, poput usluge AMG.

Player preuzima omote albuma kada ripujete CD. Da bi to uradio, Player pokušava da upari CD sa stavkom u bazi podataka na Internetu. Ako pronađe podudaranje, Player automatski preuzima informacije o medijima koje su dostupne za CD, uključujući i omot albuma. Pored toga, Player povremeno skenira biblioteku da bi pronašao pesme kojima nedostaje omot albuma. Ako može da upari pesmu kojoj nedostaje omot albuma sa stavkom u bazi podataka na mreži, Player će preuzeti omot albuma koji nedostaje. Za informacije o promeni načina na koji Player preuzima omote albuma i ostale informacije o medijima pogledajte pitanje o podešavanju programa Player za automatsko ispravljanje informacija o medijima u odeljku Informacije o medijima: najčešća pitanja.

Zašto omoti albuma ponekad nedostaju?

Player možda neće moći da preuzme omot albuma iz baze podataka u sledećim situacijama:

 • Niste povezani sa Internetom prilikom ripovanja CD-a.

 • Povezani ste sa Internetom, ali u bazi podataka na Internetu nema omota albuma za CD koji ripujete (ili za njega uopšte ne postoje informacije o medijima).

 • Administrator sistema je sprečio da vaš računar preuzima stavke poput omota albuma sa Interneta.

 • Ripovali ste CD pomoću nekog drugog programa a ne programa Windows Media Player; to je moglo da spreči program Player da pronađe podudarnost u bazi podataka na Internetu.

Konačno, ako baza podataka na Internetu sadrži pogrešan omot albuma za CD, Player neće preuzeti omot albuma.

Sledeći postupci opisuju metode koje možete da koristite za pribavljanje albuma koji nedostaje ili ispravljanje pogrešnog omota albuma.

Prikaži sve

Dodavanje omota albuma iz baze podataka na Internetu

Možete pokušati da uparite album u biblioteci sa stavkom iz baze podataka na Internetu. Ako pronađete podudarnost, Player će na računar preuzeti bilo koji omot albuma koji postoji u bazi podataka.

Imajte na umu da Player preuzima omot albuma zajedno sa svim drugim informacijama o medijima koje su pridružene tom albumu (kao što su ime albuma, naslovi pesama itd.). Ako ste ručno uredili informacije o medijima za taj album u biblioteci, sledeći postupci će zameniti vaše izmene.

 1. Povežite se sa Internetom.

 2. Izaberite karticu Biblioteka i potražite album koji želite da ispravite.

 3. Desnim tasterom miša kliknite na album, a zatim izaberite stavku Pronađi informacije o albumu.

 4. Ako dobijete poruku o grešci koja kaže da morate da promenite svoje postavke privatnosti pre nego što budete mogli da ažurirate informacije o medijima, uradite sledeće: U meniju Alatke izaberite stavku Opcije, izaberite karticu Privatnost i potvrdite izbor u polju za potvrdu Ažuriraj muzičke datoteke putem preuzimanja informacija o medijima sa Interneta. Zatim ponovite prethodni korak u biblioteci.

  Ako meni Alatke nije vidljiv, prikažite stavku Klasični meniji.

 5. Uradite sledeće:

  • Ako se u rezultatima pretrage pojave odgovarajuće informacije o albumu ili o izvođaču, izaberite odgovarajuću stavku i sledite uputstva na stranici da biste automatski ažurirali omot albuma i informacije o medijima. Ako se u rezultatima pretrage ne pojave odgovarajuće informacije o albumu, sledite uputstva na stranici da biste ponovili pretragu koristeći druge kriterijume.

  • U slučaju da se odgovarajuće informacije o albumu pojave se opštom muzičkom ikonom prikazanom na mestu omota albuma, omot albuma nije dostupan za preuzimanje. U okviru ove teme pogledajte postupak ručnog dodavanja omota albuma.

Ručno dodavanje omota albuma po svom izboru

Ako nekim od vaših albuma nedostaju omoti, možete ručno da im dodate sliku po svom izboru. Kada to uradite, slika je ugrađena u datoteku i Player će uvek prikazivati ugrađenu datoteku kao omot albuma (za razliku od drugih omota albuma koje je Player možda preuzeo iz baze podataka na Internetu).

 1. Izaberite karticu Biblioteka i potražite album kome nedostaje omot.

 2. Pronađite sliku koju želite da koristite za omot albuma (slika može biti na računaru ili na Web stranici), kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim izaberite stavku Kopiraj.

  Originalna slika može biti u bilo kom od sledećih formata: BMP, GIF, JPEG, PNG ili TIFF.

 3. U biblioteci, desnim tasterom miša kliknite na okvir omota albuma, a zatim izaberite stavku Nalepi omot albuma.

  Kopija slike je ugrađena u svaku pesmu sa tog albuma. Pre ugrađivanja u datoteku, kopija slike se automatski podešava na prikladnu veličinu i konvertuje u JPEG format. Originalna datoteka slike nije izmenjena.

Napomena

 • Ako ne možete ručno da dodate omot albuma, proverite da li imate dozvolu da izmenite datoteku. Na primer, kliknite desnim tasterom miša na datoteku i izaberite stavku Otvori lokaciju datoteke. U fascikli, kliknite desnim tasterom miša na datoteku, izaberite stavku Svojstva, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu Samo za čitanje ukoliko je izbor potvrđen.

Gde možete pregledati omote albuma?

Omot albuma može da se pojavi na raznim mestima unutar ili izvan programa Player, uključujući:

 • Biblioteku

 • Okno liste na desnoj strani programa Player

 • Polje statusa u donjem delu programa Player (pored kontrola za reprodukciju)

 • Određene vizuelizacije

 • Fasciklu Windows u kojoj skladištite muzičke datoteke (na primer fascikla „Muzika“)

 • Prikaz info centra (da biste videli ovaj prikaz, izaberite karticu Reprodukuje se, kliknite desnim tasterom miša na polje u kom se pojavljuju video zapisi i vizuelizacije i izaberite opciju Prikaz info centra)

 • U dijalogu Pronalaženje informacija o albumu (dijalog koji se pojavljuje kada kliknete na komandu Pronađi informacije o albumu)

  Imajte na umu da omote albuma koji se pojavljuju u dijalogu Pronalaženje informacija o albumu obezbeđuju davaoci podataka, kao što je AMG. Omote albuma koji se pojavljuju u opciji „Prikaz info centra“ je obezbedila prodavnica na mreži koju ste trenutno izabrali. Za informacije o tome kako da se prebacite na drugu prodavnicu na mreži, pogledajte odeljak Kupovina na mreži.

Prikazivanje omota albuma tokom reprodukovanja muzike

 • Uradite sledeće:

  • Počnite sa reprodukovanjem pesme, a zatim izaberite stavku Reprodukuje se. Kliknite na strelicu ispod kartice Reprodukuje se, postavite pokazivač na polje Vizuelizacije i izaberite stavku Omot albuma.

   U polju za vizuelizacije pojavljuje se veliki omot albuma.

  • Počnite sa reprodukovanjem pesme, a zatim izaberite stavku Reprodukuje se. Ako okno liste nije vidljivo, kliknite na strelicu ispod kartice Reprodukuje se i izaberite stavku Prikaži okno liste.

   U oknu liste pojavljuje se mali omot albuma.