Možda imate stavke u biblioteci programa Windows Media Player kojima nedostaju informacije o medijima ili su te informacije pogrešne, na primer naslovi pesama, brojevi numera, imena izvođača, naslovi albuma, žanrovi itd nedostaju ili su pogrešni. Pošto se Player oslanja na informacije o medijima prilikom organizovanja stavki u biblioteci, važno je da sve stavke u njoj imaju precizne i potpune informacije o medijima.

Ovaj članak objašnjava kako možete da koristite Player za dodavanje ili uređivanje informacija o medijima za stavke u biblioteci. Za opšte podatke o informacijama o medijima, pogledajte odeljak Šta su informacije o medijima i zašto su važne?

Automatsko dodavanje informacija o medijima

U mnogim slučajevima, Player može da preuzme informacije o medijima umesto vas i da ih automatski doda vašim datotekama. Na primer, kada ripujete CD, Player može da pretraži bazu podataka na Internetu i da preuzme na računar informacije o medijima o numerama na CD-u.

Player takođe može periodično da skenira sadržaj biblioteke da bi pronašao stavke kojima nedostaju informacije o medijima. Ako može da upari stavke u biblioteci sa stavkama u bazi podataka na Internetu, Player može da automatski preuzme informacije o medijima koje nedostaju i da ih doda datotekama u biblioteci.

Za informacije o načinu na koji možete da kontrolišete da li Player automatski preuzima informacije koje nedostaju za stavke koje već postoje u biblioteci pogledajte pitanje o podešavanju programa Player za automatsko ispravljanje informacija o medijima u odeljku Informacije o medijima: najčešća pitanja. Za detaljne informacije o tome kako da dodate ili uredite informacije o medijima prilikom ripovanja CD-a, pogledajte odeljak Ripovanje muzike sa CD-a.

Ručno dodavanje ili uređivanje informacija o medijima

Ako u biblioteci imate stavke kojima nedostaju informacije o medijima ili su te informacije pogrešne — možda zbog toga što niste podesili informacije pre ripovanja numera sa CD-a ili zato što ste koristili drugi program za ripovanje CD-ova— postoji više metoda koje možete da koristite za ispravljanje informacija o medijima.

Prikaži sve

Dodavanje informacija o medijima pomoću baze podataka na Internetu

Najlakši način za dodavanje informacija o medijima nekoj datoteci koja se već nalazi u biblioteci je obično putem traženja informacija u bazi podataka na Internetu. Ovaj metod najbolje funkcioniše kada informacije u bazi podataka postoje, ali Player nije mogao automatski da ih upari sa datotekom u biblioteci.

 1. Izaberite karticu Biblioteka, kliknite desnim tasterom miša na datoteku, a zatim izaberite stavku Pronađi informacije o albumu. Player se povezuje sa Internetom i prikazuje dijalog Pronalaženje informacija o albumu.

  Da biste izabrali više uzastopnih stavki, kliknite na prvu od njih, držite taster SHIFT, a zatim kliknite na poslednju stavku. Da biste izabrali stavke koje nisu uzastopne, držite taster CTRL prilikom izbora svake stavke.

 2. Sledite uputstva u dijalogu Pronalaženje informacija o albumu da biste izabrali odgovarajući album sa liste ili da biste suzili obim pretrage.

  Player zatvara dijalog i dodaje informacije u biblioteku. Nakon nekog vremena (koje varira u zavisnosti od broja promena koje ste izvršili i toga da li Player izvršava zahtevne radnje procesora), informacije se dodaju i u datoteku.

  Da biste programu Player nametnuli trenutno ažuriranje datoteke, kliknite na strelicu ispod kartice Biblioteka, a zatim izaberite stavku Primeni promene informacija o medijima.

 3. Ako baza podataka ne sadrži album koji tražite (na primer, pesme potiču sa mešovitog CD-a koji vam je neko narezao), sledite uputstva u dijalogu da biste ručno uneli informacije o medijima.

Dodavanje informacija o medijima pomoću komande „Uredi“

Ako vam ne smeta da sve informacije unesete ručno, možete zaobići bazu podataka na Internetu i ispraviti informacije direktno u biblioteci pomoću komande Uredi.

 1. Izaberite karticu Biblioteka, kliknite desnim klikom miša na naslov datoteke, ime izvođača ili neki drugi atribut informacija o medijima, a zatim kliknite na komandu Uredi.

  Ako atribut nije vidljiv u biblioteci, možda ćete morati da koristite horizontalnu traku za pomeranje u donjem delu biblioteke (ako je dostupna) da biste se pomerali nalevo ili nadesno; možda ćete morati da konfigurišete biblioteku tako da prikaže neke kolone sa atributima koje su podrazumevano skrivene. Za informacije o promeni kolona koje su prikazane u biblioteci pogledajte odeljak Promena načina prikazivanja stavki u biblioteci.

  Ako želite da promenite isti atribut za više datoteka, možete uštedeti vreme tako što ćete izabrati grupu datoteka pre nego što kliknete desnim tasterom miša na atribut. Da biste izabrali više uzastopnih stavki, prilikom izbora pritisnite i držite taster SHIFT. Da biste izabrali stavke koje nisu uzastopne, prilikom izbora pritisnite i držite taster CTRL.

 2. Upišite informacije koje želite da dodate ili ispravite, a zatim pritisnite taster ENTER.

  Informacije su dodate u biblioteku. Nakon nekog vremena (koje varira u zavisnosti od broja promena koje ste izvršili i toga da li Player izvršava zahtevne radnje procesora), informacije se dodaju i u datoteku. Da biste programu Player nametnuli trenutno ažuriranje datoteke, kliknite na strelicu ispod kartice Biblioteka, a zatim izaberite stavku Primeni promene informacija o medijima.

 3. Ako je potrebno da ispravite druge atribute, ponovite 1. i 2. korak.

  Imajte na umu da se neki atributi, na primer dužina, veličina i brzina protoka, ne mogu uređivati.

Dodavanje informacija o medijima prevlačenjem stavki

Ako u biblioteci imate stavke koje imaju odgovarajuće informacije o medijima i želite da kopirate te atribute u drugu stavku koja ima netačne informacije, možete to postići brzo, prevlačenjem netačne iznad tačne stavke.

 1. Izaberite karticu Biblioteka.

 2. U oknu za navigaciju, razvijte opciju Biblioteka, a zatim kliknite na prikaz, na primer Album, Izvođač ili Žanr.

 3. U oknu sa detaljima, prevucite stavku sa netačnim informacijama o medijima iznad stavke sa tačnim informacijama o medijima.

  Na primer, prevucite stavku „Nepoznati album“ iznad albuma „Giant Steps“. Sve stavke u fascikli „Nepoznati album“ postaju deo albuma „Giant Steps“.

 4. Ako se pojavi dijalog za potvrdu, kliknite na dugme Da.

Dodavanje informacija o medijima pomoću stavke „Više opcija za uređivač oznaka“

Biblioteka ne prikazuje sve raspoložive atribute informacija o medijima, kao što su Originalni album ili Bitovi u minutu. Ako želite da promenite atribut koji se ne pojavljuje u biblioteci ili želite da promenite više atributa odjednom, koristite stavku Više opcija za uređivač oznaka. Oznaka je drugo ime za atribut informacija o medijima.

 1. Izaberite karticu Biblioteka, kliknite desnim tasterom miša na datoteku, a zatim izaberite stavku Više opcija za uređivač oznaka.

 2. U odgovarajuća polja na svakoj kartici upišite informacije koje želite da dodate ili ispravite, a zatim kliknite na dugme U redu. Informacije se trenutno dodaju u biblioteku i u datoteku.

Sprečavanje zamene informacija o medijima

Nakon što ste utrošili vreme za dodavanje informacija o medijima u datoteke, bilo bi dobro da se uverite da ih Player kasnije neće zameniti.

 1. Kliknite na strelicu ispod kartice Biblioteka, a zatim izaberite stavku Više opcija.

 2. U polju Automatske ispravke informacija o medijima za datoteke, proverite da li je izabrana opcija Dodaj samo informacije koje nedostaju. (Podrazumevano je izabrana.)

  To će sprečiti Player da nenamerno zameni tačne informacije o medijima koje ste dodali netačnim informacijama o medijima a koje su možda dostupne u bazi podataka na Internetu.

  Imajte na umu da izbor opcije Dodaj samo informacije koje nedostaju neće sprečiti Player da zameni vaše promene ako koristite komandu Pronađi informacije o albumu za ručno preuzimanje informacija o medijima iz baze podataka na Internetu.