Dodavanje ili uklanjanje naloga u programu Windows pošta

Pomoću programa Windows pošta možete podesiti više različitih naloga. Možete podesiti jedan lični nalog e‑pošte ili dodati nalog e‑pošte sa posla, kao i neke diskusione grupe. Windows pošta vam olakšava da upravljate većim brojem naloga tako što smešta svaki nalog u posebnu fasciklu.

Windows pošta podržava tri tipa naloga: usluge pošte, diskusionih grupa i kataloga. Usluge kataloga su adresari na mreži koje obično nude organizacije kao što su fakulteti i preduzeća.

Pre dodavanja naloga uverite se da imate informacije za prijavljivanje i informacije o serveru naloga e‑pošte. Za detalje u vezi sa informacijama potrebnim za podešavanje naloga pogledajte odeljak Gde se mogu pronaći informacije o nalogu e‑pošte.

Prikaži sve

Dodavanje ili uklanjanje naloga u programu Windows pošta

  1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

  2. U meniju Alatke izaberite stavku Nalozi.

  3. Kliknite na dugme Dodaj, odaberite tip naloga koji želite da dodate, kliknite na dugme Dalje, a zatim sledite uputstva.

Uklanjanje naloga u programu Windows pošta

  1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

  2. U meniju Alatke izaberite stavku Nalozi.

  3. Izaberite nalog koji želite da uklonite i kliknite na dugme Ukloni.